Masz pytanie?

Na czym będzie polegał zarząd sukcesyjny po śmierci...

Zgodnie z planami Ministerstwa Rozwoju zarząd sukcesyjny ma umożliwić kontynuowanie działalności po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Na czym będzie polegać taki zarząd i jakie uprawnienia oraz …www.lexagit.pl/projekt-ustawy-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznej-wprowad...

Rachunek czy faktura – jaki dokument wystawiają …

Odpowiedź na pytanie: Rachunek czy faktura – jaki dokument wystawiają nievatowcy? budzi kontrowersje od 2014 roku. Kilka lat temu nievatowcy stanęli wobec dylematu, jaki dokument powinni wystawić.czybycvatowcem.pl/rachunek-czy-faktura-jaki-dokument-wystawiaja-nievatowcy-od-2014-roku/

Postępowania zwolnione z ustawy PZP / Zamówienia …

Wycena na kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 22. Pikniku Naukowegowww.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-zwolnione-z-ustawy-pzp/

Kto może dochodzić roszczeń z umowy przewozu towarów

Od czasu do czasu mam okazję analizować zasadność roszczeń kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) po przeprowadzeniu całości postępowania likwidacyjnego.www.transportoweprawo.pl/2011/kto-moze-dochodzic-roszczen-z-umowy-przewozu-towarow

Oferta - pfr.pl

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Naszym celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia.https://pfr.pl/pl/oferta/

Przeciwpożarowe instalacje hydrantowe. Nowe przepisy...

Jednym z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego jest hydrantowa instalacja przeciwpożarowa. Cechą szczególną wszystkich instalacji...www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id1612,przeciwpozarowe-instalacje-hydrantowe-nowe-przepisy