Masz pytanie?

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na …

O ogólnych zasadach obliczania terminu wypowiedzenia umowy najmu - w tym zwłaszcza sposobie obliczania końca biegu terminu wypowiedzenia - pisałem w jednym znajemwgaleriach.pl/wypowiedzenie-umowy-na-oznaczony-dzien/

edruki

Bezpłatne druki i formularze Udostępniamy Państwu w pełni funkcjonalne, elektroniczne, aktywne wersje druków, formularzy i innych dokumentów jak umowy...edruki.pl/

Warszawa, 30 sierpnia 2005 r - g.infor.pl

Pobrano z portalu www.wieszjak.pl Warszawa, dn. 18.09.2006 r. Wynajmujący: Kazimierz Boroń Ul. Konwaliowa 3 m. 10 00-965 Warszawa Do Najemcywww.g.infor.pl/wj/portal/wieszjak.pl/umowy/wzory-umow/wypow_umowy_najmu_wyp.pdf

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

EVENTUM Odszkodowania Poznań » Wzory

Wzory pism o odszkodowanie, wzór odwołania do ubezpieczyciela, wzory pism prawnych, wzór pisma o akta szkody, wzór pozwu, wzór pozwu o odszkodowanie, wzór …www.eventum.com.pl/wzory-pism/

Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym …

Czyli wynajmujący nie ma żadnych zobowiązań. Co miesiąc otrzymuje pieniądze z racji wynajmu i nie ma obowiązku odświeżania lokalu, dbania o sprzęty i ich...skarbonamamony.pl/kto-placi-za-remonty-i-naprawy-w-wynajmowanym-mieszkaniu.html

najem prywatny działalność gospodarcza - Podatki.biz

Zgodnie z projektem tzw. dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowiązywać limit w wysokości 100 tys. zł rocznie dla przychodów z najmu...www.podatki.biz/i1413/najem-prywatny-dzialalnosc-gospodarcza/najem-prywatny-dzialalnosc-gospoda...

e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: …

Prawidłowe zdefiniowanie zawartej umowy najmu lub dzierżawy między podmiotami gospodarczymi jest niezbędnym elementem dla ustalenia przychodów i kosztów z tego...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/9675/Najem_i_dzierzawa_ujecie_bilansowe_i_podatkowe...

Notariusz cennik - stawki opłat za czynności notarialne

Wysokość opłat za czynności notarialne. Stawki taksy notarialnej za sporządzenia aktu notarialnego, które weźmie notariusz cennik opłat za akt notarialnynotariusz-jablonski.pl/notariusz-cennik/

prawo budowlane - tekst jednolity - Rozdział 1. Przepisy...

Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów...www.architektura.info/index.php/prawo/prawo_budowlane/rozdzial_1_przepisy_ogolne