Masz pytanie?

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą...

Mam pytanie dotyczące użyczenia lokalu mieszkalnego członkowi rodziny – dokładnie mojej siostrze. Ten lokal mieszkalny siostra wykorzystywałaby na prowadzenie...www.eporady24.pl/umowa_uzyczenia_lokalu_na_dzialalnosc_gospodarcza_czlonkowi_rodziny_zwolnienie...

użyczenia lokalu - Podatki.biz

użyczenia lokalu. 31.03.2016 Stawka VAT przy refakturowaniu mediów użyczonych lokali - zmiana stanowiska fiskusa Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo...www.podatki.biz/i993/uzyczenia-lokalu/uzyczenia-lokalu.htm

Umowa użyczenia lokalu - darmowy wzór z szerokim...

Poprzez umowę użyczenia lokalu, użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę, biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas...poradnik.wfirma.pl/-umowa-uzyczenia-lokalu

Strona 2 - Umowa użyczenia lokalu - darmowy wzór z...

Skutki użyczenia lokalu w podatku dochodowym. Na osobie użyczającej lokal nie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.poradnik.wfirma.pl/-umowa-uzyczenia-lokalu/2/

Użyczenie lokalu na cele działalności gospodarczej...

Umowa użyczenia lokalu, stosowana najczęściej w gronie rodzinnym, mimo, że zazwyczaj nie ma nawet formy pisemnej, powoduje różne skutki prawne i podatkowe...www.bankier.pl/wiadomosc/Uzyczenie-lokalu-na-cele-dzialalnosci-gospodarczej-2533959.html

Pod jakim adresem można zarejestrować działalność...

Pod jakim adresem można zarejestrować działalność gospodarczą? Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podania adresu miejsca...ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/140838,3,Pod-jakim-adresem-mozna-zarejestrowac-dzialalnosc-gosp...

darmowy wzór umowy najmu placu - TWOJEUMOWY.PL

Przykładowa umowa najmu plac. W wzorze umowy najmu placu występuje podział należności na czynsz jak i opłaty dodatkowe. Wzór umowa posiada wersje pdf.twojeumowy.pl/wzor-umowy/najem-placu/

najem prywatny działalność gospodarcza - Podatki.biz

najem prywatny działalność gospodarcza. 16.08.2016 Karta podatkowa przy korzystaniu z usług specjalistycznych Pytanie podatnika: w ramach prowadzenia ww...www.podatki.biz/i1413/najem-prywatny-dzialalnosc-gospodarcza/najem-prywatny-dzialalnosc-gospoda...

Umowa użyczenia – czy rodzi skutki podatkowe? - komentarz...

Z użyczenia lokalu na cele prowadzenia działalności korzystają przede wszystkim drobni przedsiębiorcy, rozpoczynający dopiero swoją działalność gospodarczą...www.pit.pl/umowa-uzyczenia--czy-rodzi-skutki-podatkowe--komentarz-pit-interpretacje-14727/

Umowy nienazwane w obrocie gospodarczym - e-PODATNIK

Umowami nienazwanymi są te umowy, które nie zostały uregulowane ani w kodeksie cywilnym, ani w innych aktach prawnych porządku krajowego (a od 1 stycznia 2005 r...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3597/Umowy_nienazwane_w_obrocie_gospodarczym.html