Masz pytanie?

Czy umowa użyczenia podlega opodatkowaniu - Inne umowy...

Umowa użyczenia zawarta przez przedsiębiorcę na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej powoduje powstania przychodu i rodzi obowiązek podatkowy.www.infor.pl/prawo/umowy/inne-umowy/75251,Czy-umowa-uzyczenia-podlega-opodatkowaniu.html

Jak przygotować umowę użyczenia - Inne umowy - …

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.www.infor.pl/prawo/umowy/inne-umowy/74970,Jak-przygotowac-umowe-uzyczenia.html

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu | Skarbona …

Najem instytucjonalny to całkowita nowość w naszym systemie prawnym. Czy czeka nas prawdziwa rewolucja na rynku najmu? Na pewno osiągniemy wyższy stopień...skarbonamamony.pl/umowa-najmu-instytucjonalnego-lokalu.html

Użyczenie lokalu mieszkalnego - eporady24.pl

Chcę użyczyć lokal mieszkalny pewnej osobie. Czy muszę spisać umowę i zameldować nowych lokatorów w urzędzie gminy? Czy zapłacę podatek? Odpowiedź...https://www.eporady24.pl/uzyczenie_lokalu_mieszkalnego,pytania,4,55,7535.html

darmowy wzór umowy najmu placu - twojeumowy.pl

Przykładowa umowa najmu plac. W wzorze umowy najmu placu występuje podział należności na czynsz jak i opłaty dodatkowe. Wzór umowa posiada wersje pdf.twojeumowy.pl/wzor-umowy/najem-placu/

RozliczamPIT.pl | Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie...

Umowa użyczenia lokalu zawarta z członkiem najbliższej rodziny zwalnia go z konieczności zapłaty podatku. Należy jednak pamiętać, iż takim zwolnieniem...formularze-deklaracje-podatkowe-deklaracja-pit-druki.rozliczampit.pl/uzyczenie-lokalu-najblizsz...

Działalność gospodarcza - finanzamt.pl

Przepisy w Niemczech. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w art. 43 wyznaczył tylko ramy swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej.www.finanzamt.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&I...

Umowa użyczenia – czy rodzi skutki podatkowe? - …

Z użyczenia lokalu na cele prowadzenia działalności korzystają przede wszystkim drobni przedsiębiorcy, rozpoczynający dopiero swoją działalność gospodarczą.www.pit.pl/umowa-uzyczenia--czy-rodzi-skutki-podatkowe--komentarz-pit-interpretacje-14727/

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W …

3. Wniosek o zawarcie umowy. W celu zawarcia umowy użytkowania lub użyczenia gruntów pokrytych wodami należy złożyć, w siedzibie właściwego...www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,5,14

Podatki ISP - Portal Podatkowy. Twoje źródło wiedzy...

W niniejszym artykule omówiona została kwestia publikacji sprawozdania finansowego przez osobę fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.www.podatki-isp.pl/