Masz pytanie?

Umowa użyczenia lokalu a podatki - poradnik.ngo.pl

Z użyczeniem mamy do czynienia, gdy osoba fizyczna lub prawna (użyczający) zezwala innej osobie fizycznej lub prawnej (biorącemu) na bezpłatne używanie, przez...poradnik.ngo.pl/wiadomosc/437706.html

Umowa użyczenia lokalu - darmowy wzór z szerokim...

Poprzez umowę użyczenia lokalu, użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez osobę, biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas...poradnik.wfirma.pl/-umowa-uzyczenia-lokalu

Strona 2 - Umowa użyczenia lokalu - darmowy wzór z...

Skutki użyczenia lokalu w podatku dochodowym. Na osobie użyczającej lokal nie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.poradnik.wfirma.pl/-umowa-uzyczenia-lokalu/2/

Wzór umowy użyczenia, jak napisać umowę użyczenia Wzory...

Na stronie zamieszczamy wzór umowy użyczenia, wraz z omówieniem jak napisać umowę użyczeniawww.wzory.positor.pl/umowa-uzyczenia-49.html

Umowa użyczenia lokalu powoduje różne skutki prawne i...

Umowa użyczenia lokalu, stosowana najczęściej w gronie rodzinnym, mimo, że zazwyczaj nie ma nawet formy pisemnej, powoduje różne skutki prawne i podatkowe...www.wirtualnemedia.pl/artykul/umowa-uzyczenia-lokalu-powoduje-rozne-skutki-prawne-i-podatkowe

Skutki podatkowe nieodpłatnego użyczenia lokalu

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie punktu przedszkolnego, w lokalu, który został użyczony Stowarzyszeniu...www.podatki.biz/artykuly/skutki-podatkowe-nieodplatnego-uzyczenia-lokalu_14_20557.htm

Użyczenie lokalu na cele działalności gospodarczej...

Umowa użyczenia lokalu, stosowana najczęściej w gronie rodzinnym, mimo, że zazwyczaj nie ma nawet formy pisemnej, powoduje różne skutki prawne i podatkowe...www.bankier.pl/wiadomosc/Uzyczenie-lokalu-na-cele-dzialalnosci-gospodarczej-2533959.html

Ustna umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego a...

Pytanie podatnika: Czy zawarta umowa ustna pomiędzy Wnioskodawczynią a jej mężem (dotycząca bezpłatnego użyczenia lokalu użytkowego) jest akceptowana przez...www.podatki.biz/artykuly/ustna-umowa-nieodplatnego-uzyczenia-lokalu-uzytkowego-a-przychod-w-pit...

Pod jakim adresem można zarejestrować działalność...

Pod jakim adresem można zarejestrować działalność gospodarczą? Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podania adresu miejsca...ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/140838,3,Pod-jakim-adresem-mozna-zarejestrowac-dzialalnosc-gosp...

Artykuły opublikowane w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”

„Krakowski Rynek Nieruchomości”... Umowa użyczenia – nowe możliwości Paweł Puch. artykuł opublikowany w numerze 11/2009 „Krakowskiego Rynku...www.dwutygodnik.krn.pl/artykuly/artykul/umowa_uzyczenia_8211_nowe_mozliwosci_693.html