Masz pytanie?

Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło a obowiązek …

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło a obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ustawa z …idn.org.pl/sonnszz/umowy_zlecenia.htm

Składki zus od umowy zlecenia z cudzoziemcem - co …

Czy składki Zus od umowy zlecenia z cudzoziemcem są takie same jak dla obywatela Polski? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-od-umowy-zlecenia-z-cudzoziemcem-zatrudnionym-w-...

Zalety umowy zlecenia – §Prawo pracy i nie tylko..

Jakie zalety ma umowa zlecenia? Pracodawca, który zleca pracę na umowę zlecenie, to zleceniodawca, a osoba, która przyjmuję taką pracę, to zleceniobiorca.https://prawopracyblog.wordpress.com/2010/05/07/zalety-umowy-zlecenia/

Składki od umowy o dzieło - kiedy się płaci a kiedy nie...

Składki od umowy o dzieło. Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia i o dzieło), zwane potocznie, choć nie zawsze sprawiedliwie, umowami śmieciowymi, są wbrew...https://www.kadrywpraktyce.pl/skladki-od-umowy-o-dzielo-kiedy-sie-placi-a-kiedy-nie/

Wady umowy zlecenia – §Prawo pracy i nie tylko..

W praktyce jest tak, że zleceniodawca podpisuje dwie umowy- jedną np. na 100 zł. i od tego odprowadza wszelkie możliwe składki, drugą zaś, na pozostałą...https://prawopracyblog.wordpress.com/2010/05/11/wady-umowy-zlecenia/

Umowa zlecenia - g.infor.pl

Podzlecenie Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju, a także gdy jest do tego...g.infor.pl/gp/druki/praca/umowy/pr_umowy15.pdf

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne …

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (PDF),<p>Publikacja zawiera opis jak zatrudniać osoby na podstawie najbardziej popularnych um&oacute;w...sklep.infor.pl/nowe-umowy-zlecenia-i-inne-umowy-cywilnoprawne-.html

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia …

W artykule omówiono różnice między umowami zlecenia a umowami o pracę. Przedstawiono jak poprawnie zawrzeć umowę zlecenia, aby nie narażać się na uznanie...https://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-p...

Czy specjalista ds. BHP może prowadzić szkolenie …

Odpowiedź: Nie ma przeszkód prawnych, aby specjalista ds. BHP prowadził szkolenie okresowe na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, jeżeli pracodawca...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-specjalista-ds-bhp-moze-prowadzic-szkolenie-okresowe-na...

Umowa aktywizacyjna - pomoc domowa - PITy roczne …

Zawarcie umowy aktywizacyjnej. Odliczenie i korzystanie z ulgi rodzi następujące obowiązki: podatnik informuje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na...www.pit.pl/ulga-opiekunka/