Masz pytanie?

Unia Lubelska. - Sciaga.pl

W 1569 została zawarta unia lubelska Było to związane z dążeniami szlachty polskiej oraz litewskiej i Zygmunta Augusta który nie posiadał dziedzica Celesciaga.pl/tekst/24540-25-unia_lubelska

Unia Lubelska przyczyny i skutki (najważniejsze if...

Przyczyny zawarcia Unii Lubelskiej: - niewłaściwe funkcjonowanie unii polsko-litewskiej - Zygmunt August nie miał następcy (chciano aby unia nadal funkcjonowała...https://zadane.pl/zadanie/3674855

Litewskie spojrzenie na Wielkie Księstwo Litewskie i...

IEŚW. Projekt: Historia a teraźniejszość. Dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów a aktualne stosunki polsko-litewskie Jarosław Suboczwww.iesw.lublin.pl/projekty/pliki/IESW-121-02-08.pdf

Unia lubelska – początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów...

1 lipca 1569 zawarta została unia polsko-litewska, tym samym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólne państwo Polaków i Litwinów trwało przez …www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1162188,Unia-lubelska-%E2%80%93-poczatek-Rzeczpospolitej-Obo...

Ważne daty w historii Polski - Sciaga.pl

966 chrzest Polski 1000 zjazd w Gnieźnie 1138 podział Polski na dzielnice 1226 sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada 1241sciaga.pl/tekst/82019-83-wazne_daty_w_historii_polski/

Wołyń naszych przodków (www.nawolyniu.pl) - Najważniejsze...

Koniec X w. Księstwo włodzimiersko-wołyńskie, jedno z południowo-zachodnich książąt ruskich, podległe książętom kijowskim. 1154: Uniezależnienie się...nawolyniu.pl/historia.htm

Władysław Jagiełło - Poczet władców Polski

Władysław Jagiełło - Urodzony ok. 1351 r., zmarł 1 VI 1434 r. w Gródku Jagiellońskim; syn Olgierda i księżniczki twerskiej Julianny; od 1377 r. wielki...www.wiw.pl/historia/poczet/termin.asp?et=wladyslaw_jagiello

Historia Polski w pigułce | Blisko Polski

[tutaj historia Polski w skrócie – dowiedz się nieco więcej!] Poniżej historia Polski w pigułce: 966 – Chrzest Polski, początek polskiej państwowości.www.bliskopolski.pl/historia-polski/w-pigulce/

Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce (1922) - historia...

Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce (1922) - historia, kandydaci. Zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza i drugie wyboryeszkola.pl/historia/pierwsze-wybory-prezydenckie-w-polsce-1922-8276.html

Historia Polski w skrócie | Blisko Polski

1002-1018 – Wojna polsko-niemiecka: rozpoczęta przez Bolesława Chrobrego, zakończona zdobyciem Milska i Łużyc. 1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego: tuż...www.bliskopolski.pl/historia-polski/w-skrocie/