Masz pytanie?

Jak wypełnić formularz UPL-1? – poradnik.wfirma.pl

Formularz UPL-1 czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie do urzędu skarbowego. Sprawdź, jak należy je wypełnić!https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-upl-1

I. Instalacja interfejsu.

www.viaken.pl strona 1/12turbo-diesel.pl/admin/upload_img/Instrukcja%20obsługi%20interfejsu%20VAG%20KKL%20USB.pdf

Instrukcja korzystania z formularzy interaktywnych - Finanse

Projekt e-Deklaracje 2 3/41 1. Informacje ogólne Formularze interaktywne w formacie PDF o których mowa w niniejszej instrukcji przeznaczone są dla :www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Instrukcja+korzystania+z+formularzy+interaktywny...

Jak wypełnić CIT-D - instrukcja

Załącznik CIT-D składany jest łącznie z CIT-8 w związku z darowiznami. Wypełniając CIT-D należy zwrócić uwagę....cit-8.pl/jak-wypelnic-cit-d-instrukcja/

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

5 PROCEDURA UPROSZCZONA • Rozporz ądzenie Ministra Finans ów z dnia 21 kwietnia 2004r. W sprawie odraczania terminu p łatno ści nale żno ści celnych (Dz.U.www.swisschamber.pl/documents/swiss_chamber_uploads/upl_imp/other_downloads/procedura_uproszczo...

2017 Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości...

1) deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości: a) deklaracja na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1 lub , b) informacja w sprawie podatku od...bip.grudziadz.pl/strony/13785.dhtml

FORMULARZE INTERAKTYWNE MF - Finanse

Formularze dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - Informacje ogólne. Formularze elektroniczne to formularze dostępne w zakładce e-Deklaracje, sekcja...www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

"bc" EDEK(8) - bcsopot.com.pl

Tworzenie, wydruki: UPL-1(1/2/3/4/5), OPL-1(1/2/3/3 (nowa) /4) Wydruki: ZAW-E1(1), ZAW-E2(2) "archiwalne" Tworzenie, poprawianie, import, wysyłka, wydruki: VAT-7(10...www.bcsopot.com.pl/bcEDEK.php

CIT: e-deklaracje w tym roku już obowiązkowe - Podatek...

Od 2015 r. wprowadzono zmiany dotyczące składania zeznań CIT-8. Od stycznia 2015 r. zeznanie to w zasadzie musi być złożone w formie elektronicznej oraz...www.rp.pl/artykul/1186356-CIT--e-deklaracje-w-tym-roku-juz-obowiazkowe.html

Kalkulator wynagrodzeń – poradnik.wfirma.pl

Kalkulator wynagrodzeń przeliczy Twoje wynagrodzenie, oszacuje wysokość składek ZUS oraz zaliczki na podatek. Sprawdź, jakie koszty pokrywa pracodawca!https://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-wynagrodzen