Masz pytanie?

Pełnomocnictwo - jakiej wymaga formy? - Prawo Umów...

Pełnomocnictwo w formie szczególnej. Szczególna forma pełnomocnictwa wymagana jest w sytuacji, gdy takowa wymagana jest dla danej czynności prawnej.lexplay.pl/artykul/Prawo-Umow/pelnomocnictwo_-_jakiej_wymaga_formy

Pełnomocnictwo z USA do sprzedaży... - prawo-porady.pl

Pełnomocnictwo z USA do sprzedaży mieszkania. Podatek od sprzedaży mieszkania nabytego w 1997 r. - Profesjonalne porady prawne świadczone przez kompetentnych...prawo-porady.pl/artykuly,pelnomocnictwo-z-usa-do-sprzedazy-mieszkania-podatek-od-sprzedazy-mies...

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego - Pieniądze i Prawo

Co do przyjęcia reguły, że pełnomocnictwo do rachunku bankowego zawsze wygasa z chwilą śmierci mocodawcy chciałbym poczynić pewne zastrzeżenie.pieniadzeiprawo.pl/pelnomocnictwo-do-rachunku-bankowego-co-nalezy-o-nim-wiedziec/

Pełnomocnictwo - podatki, rachunkowość, kadry, prawo...

Podstawowe zasady odwoływania pełnomocnika reguluje art. 101 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane...www.infor.pl/prawo/umowy/pelnomocnictwo/228819,Odwolanie-pelnomocnictwa.html

Pełnomocnictwo ogólne - WZÓR PISMA - Pełnomocnictwo...

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo...www.infor.pl/prawo/umowy/pelnomocnictwo/292932,Pelnomocnictwo-ogolne-WZOR-PISMA.html

Upoważnienie do reprezentowania w sądzie (sprawa …

Upoważnienie do reprezentowania w sądzie (sprawa spadkowa) - napisał w Postępowanie cywilne: Witam,w grudniu 2006 zmarł mój ojciec. Chcemy z bratem …forum.infor.pl/topic/248631-upowaznienie-do-reprezentowania-w-sadzie-sprawa-spadkowa/

Urząd Gminy Łubianka

W poniedziałek 27 marca 2017 roku odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Łubianka. Początek obrad o godz. 12.00 w sali Centrum Kultury w Łubiance, przy ul.www.lubianka.pl/

Pełnomocnictwa i oświadczenia w organizacji pozarządowej...

Pełnomocnictwa udziela organizacja, a nie jej władze, choć samej czynności dokonuje zarząd, a dokładnie – osoby upoważnione do reprezentacji.poradnik.ngo.pl/pelnomocnictwa-oswiadczenia

Gmina Dobroń

Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest...www.dobron.ug.gov.pl/

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich jest serwisem, w którym znajdują się ogłoszenia o usługach, dostawach i robotach budowlanych zlecanych przez...https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/