Masz pytanie?

Upoważnienie do korzystania z pojazdu - wzory pism

Upoważnienie do korzystania z pojazdu udzielone osobie bliskiej lub postronnej. Z czym wiąże się użyczenie własnego auta obcej osobie?nawzor.pl/upowaznienie-do-korzystania-z-pojazdu/

Rejestracja samochodu, pojazdów druki do pobrania

Rejestracja samochodu, pojazdu druki. rejestracja samochodu wniosek; rejestracja pojazdu jako zabytkowy – karta ewidencyjna Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego...www.rejestrujemypojazdy.pl/druki-do-pobrania/

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z …

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, …https://warszawa19115.pl/-/rejestracja-pojazdu-uzywanego-sprowadzonego-z-zagranicy

Rejestracja pojazdu zabytkowego - Rejestracja pojazdów...

Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT...https://warszawa19115.pl/-/rejestracja-pojazdu-zabytkowego

Sprowadzamy auto z UE i spoza UE …

21.03.2009 · W tym temacie są i będą umieszczane informacje na tematy związane ze sprowadzaniem aut, ich rejestracją (również aut kupionych …forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244532

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Pytania dotyczące zgłaszania i likwidacji szkód

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z obsługą klienta i zarządzaniem polisą AXA DIRECThttps://www.axadirect.pl/obsluga-i-pomoc/zglaszanie-i-likwidacja-szkod.html

Ustawa o podatku akcyzowym 2017 (Dz.U. 2017 poz. 43...

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem …aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-akcyzowy/ustawa-o-podatku-akcyzowym-2013-dz-u-2011-nr-108-p...

Dz.U.2017.1221 t.j. - Akt prawny - www.lex.pl

b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej: –www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2017-1221-t-j-

Archiwum Podatek VAT - Interpretacje

Interpretacje: Interpretacje urzędów skarbowych, izb skarbowych i Ministerstwa Finansów na temat działalności gospodarczej i podatku VAT.www.vat.pl/archiwum_podatek_vat_interpretacje_6352.php