Masz pytanie?

Zaświadczenie kierowcy PROGRAM - NET POLSKA

Zaświadczenie kierowcy o nieprowadzeniu pojazdu / zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy. Program do wystawiania tylko u nas. - NetPolskawww.netpolska.com/oprogramowanie-do-tachografow/zaswiadczenie-kierowcy-program.html

Nowy wzór zaświadczenia o działalności - GITD.PL

Od dnia 31.08.2011 r. jedynym dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu na terenie RP jest zaświadczenie o działalności, którego wzór znajduje się...www.gitd.pl/uwaga-nowy-wzor-zaswiadczenia-o-dzialalnosci

Rodzaje wniosków | Główny Inspektorat Transportu …

Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia 2017 r. Biuro będzie nieczynne. W zamian za ten dzień Biuro będzie otwarte 9 września 2017 r. w godz. 8.30-15.30.www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/swiadectwa-kierowcy/rodzaje-wnioskow

Nowy wzór zaświadczenia o działalności | Główny...

Nowy wzór zaświadczenia o działalności. W związku z wejściem w życie w dniu 15 grudnia 2009 r. Decyzji Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję...www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/archiwum/nowy-wzor-zaswiadczenia-o-dzialalnosci

Bez "WEEKENDÓWEK" Od 2 marca 2015 r czyli bez …

zmiany w przepisach od drugiego marca 2015 r w transporcie drogowym bez zaświadczeń o dniach wolnych 165/2014 WE UEeuropim.pl/bez-weekendowek-od-2-marca-2015-r-czyli-bez-zaswiadczen-o-dzialalnosci/

Zatrudniamy kierowcę - informacje dla pracodawców

Najnowsze wiadomości dla branży transportowej, praktyczne szkolenia dla przewoźników i kierowców, obsługa prawna firm transportowych, ewidencja czasu pracy...www.arena561.pl/documents/2012-12-18.html

Czas pracy kierowców w PL i UE | CSK – Centrum Obsługi...

Czas pracy kierowców w PL i UE. Poniżej przedstawiono podstawowe normy czasu pracy kierowców w Unii Europejskiej w oparciu o normy określone w rozporządzeniu...csk.szczecin.pl/czas-pracy-kierowcow-w-pl-i-ue/

Nowy formularz oświadczenia o dniach wolnych - …

Przypomnijmy – 11 kwietnia weszło wżycie nowe rozporządzenie unijne nr 561/2006 regulujące dopuszczalny czas pracy kierowców. Przewoźnicy zdążyli się już...https://tacholab.pl/nowy-formularz-oswiadczenia-o-dniach-wolnych/

Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr …

Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.tachospeed.pl/ustawy-i-dyrektywy/zaswiadczenie-o-dzialalnosci-rozporzadzenie-we-nr-5612006-lub-...

Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przepisów

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (1) (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 LUB AETR (2)) Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed …www.gitd.pl/wp-content/uploads/2013/06/ZASWIADCZENIE_O_DZIALALNOSCI_2010-03-13_GITDv2.pdf