Masz pytanie?

Pomoc nauczyciela

Pomoc nauczyciela nie powinna zastępować pedagoga w zakresie udzielania informacji rodzicom o postępach lub trudnościach w nauce ich dzieci, nie może bowiem...www.glospedagogiczny.pl/d/pod-paragrafem/pomoc-nauczyciela.html

Urlop wypoczynkowy. Jaki wymiar przysługuje i na jakich...

Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika.www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/urlop-wypoczynkowy-jaki-wymiar-przysluguje-i-n...

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

Opracował: Stanisław Kłak. OCENA PRACY . NAUCZYCIELA, DYREKTORA SZKOŁY (podstawy prawne, metody, procedury i stosowane kryteria, tryb odwoławczy...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

Ustawy Karta Nauczyciela - Internetowy System Aktów …

Tekst ogłoszony: D19820019.pdf: Tekst ujednolicony: D19820019Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-02-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Emerytura nauczyciela - Wyborcza.pl

Zgodnie z Kartą nauczyciela na emeryturę bez względu na wiek mogli przejść nauczyciele, którzy do końca 2008 r. spełnili warunki: 30 lat stażu pracy, w tym...wyborcza.pl/1,97654,17787551,Emerytura_nauczyciela.html