Masz pytanie?

Obliczanie ekwiwalentu za urlop nauczyciela w 2013 r...

Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela należy zastosować takie same zasady, jak przy obliczeniu wynagrodzenia urlopowego.https://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/obliczanie-ekwiwalentu-za-urlop-nauczyciela-w-...

Dział Personalny | Warszawski Uniwersytet Medyczny

Urlopy dla poratowania zdrowia.... Nauczyciel akademicki zwraca się do Rektora z wnioskiem o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia i na podstawie tego wniosku...https://praca.wum.edu.pl/content/urlopy-dla-poratowania-zdrowia

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – współczynnik

Sprawdź jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz ile wynosi współczynnik ekwiwalentu. Więcej informacji w Poradniku wFirma.plporadnik.wfirma.pl/-jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop

Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela placówki feryjnej...

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego i ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela placówki feryjnej? Osoba ta zatrudniona jest na okres od 1 października...www.firma.egospodarka.pl/28091,Ekwiwalent-za-urlop-dla-nauczyciela-placowki-feryjnej,1,47,1.htm...

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela - Ustawa Karta nauczyciela

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela, urlop szkoleniowy nauczyciela, urlop szkoleniowy warunki, kiedy urlop szkoleniowy dla nauczyciela, doskonalenie …www.kartanauczyciela.com/urlopy-dla-nauczycieli/urlop-szkoleniowy-dla-nauczycieli/

Urlop bezpłatny w karcie nauczyciela

Na podstawie art. 68 ust. 1 Karty nauczyciela, nauczyciel ma prawo wystąpić o urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych i oświatowych.www.kartanauczyciela.com/urlopy-dla-nauczycieli/urlop-bezplatny-nauczyciela/

Urlop uzupełniający nauczyciela - Prawo cywilne i prawo...

Urlop uzupełniający Prawo do urlopu niewykorzystanego w czasie ferii Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których przewidziane są ferie letnie i zimowe...prawocywilne.blox.pl/2014/11/Urlop-uzupelniajacy-nauczyciela.html

Jak obliczyć i wypłacić ekwiwalent za urlop dla...

Jak obliczyć i wypłacić ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo od 11.02.2013 r. do 31.03.2013 r. w wymiarze 9/18.www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/jak-obliczyc-i-wyplacic-ekwiwalent-za-urlop-dla-na/2341

Forum OSKKO

Proszę o pomoc w wyliczeniu ilości dni ekwiwalentu za urlop. Nauczyciel placówki... Wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego w placówce...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49977

Urlop dla nauczyciela - Grupy-dyskusyjne.Money.pl - strona 1/1

Urlop dla nauczyciela: Rafał W : Witam, Jak rozliczyć urlop nauczycielowi-konsultantowi, który pracuje na 2/35 etatu i 4/35 etatu?Karta nauczyciela mówi o 35...grupy-dyskusyjne.money.pl/urlop;dla;nauczyciela,watek,270429.html