Masz pytanie?

Kodeks pracy 2012: urlop okolicznościowy - …

Urlop okolicznościowy to urlop przydzielany z okazji narodzin dziecka, ślubów i pogrzebów.gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,10958738,Kodeks_pracy_2012__urlop_okolicznosciowy.html

Urlop okolicznościowy dla nauczyciela

Witam, chciałam się dowiedzieć co w sytuacji, gdy urlop okolicznościowy nauczyciel chce wykorzystać w dniu obowiązkowej narady szkolnej przed rozpoczęciem roku...kartanauczycielablog.pl/urlop-okolicznosciowy-w-pracy-nauczyciela/

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy - Poradnik...

Urlop okolicznościowy udzielany jest pracownikowi w związku z ważnym wydarzeniem w jego życiu, może to być pogrzeb bliskiego, ślub czy narodziny dziecka.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-okolicznosciowy

Urlop okolicznościowy – §Prawo pracy i nie tylko..

Urlop okolicznościowy pracownika Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi na wypadek ważnego wydarzenia rodzinnego : narodziny dziecka ślub pogrzeb …https://prawopracyblog.wordpress.com/2009/11/12/urlop-okolicznosciowy/

Urlop okolicznościowy 2018 – kiedy i komu się należy i …

Urlop okolicznościowy 2018 - szczegółowe omówienie zasad udzielania - kto może skorzystać i kiedy oraz w jakich okolicznościach, jaki wniosek złożyć itp.https://www.kadrywpraktyce.pl/urlop-okolicznosciowy-2018-komu-sie-nalezy-ile-razy-w-roku/

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci teścia lub...

Urlop okolicznościowy. Kodeks pracy w art. 298 2 daje ministrowi pracy legitymację do określenia w drodze rozporządzenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności w...kadry.infor.pl/urlopy/urlopy-okolicznosciowe/696354,Urlop-okolicznosciowy-z-powodu-smierci-tesc...

Urlop okolicznościowy (Sonderurlaub) w niemieckim …

W większości zbiorowych układów pracy, porozumieniach zakładowych, a nawet w niektórych indywidualnych umowach o pracę w przypadku zaistnienia szczególnych...https://adwokatniemcy.wordpress.com/2012/02/24/urlop-okolicznosciowy-sonderurlaub-w-niemieckim-...

Urlop okolicznościowy a śmierć dziadka - Strona 2 - …

Strona 2 - Urlop okolicznościowy to płatne zwolnienie pracownika, przewidziane przepisami prawa, przysługujące z tytułu wystąpienia szczególnych okoliczności...www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/325968,2,Urlop-okolicznosciowy-a-smierc-dziadka.htm...

Urlop okolicznościowy w przypadku przebywania na...

Urlop okolicznościowy w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Urlopy okolicznościowe są to zwolnienia z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-chorobowy/235272,Urlop-okolicznosciowy-w-przypadku-przebywan...

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy ROCZNA KARTA …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 W niedz. i święt. W dod. dni wolne W porze noc-nej W godz. nad-www.kdp-dabrowska.pl/pliki/roczna-karta-ewidencji-czasu-pracy.pdf