Masz pytanie?

Urlop wypoczynkowy • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony w placówce feryjnej od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. przebywała na urlopie wychowawczym, który...www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/urlopy-i-zwolnienia/urlop-wypoczynkowy/page,2.html

Urlop proporcjonalny czy pełny? - Górnik.info.pl

WAŻNY TEMAT! Komentarz prawny - a różne podejście spółek KW S.A i KHW S.A. W jakim wymiarze należy się urlop wypoczynkowy w moim przypadku?www.gornik.info.pl/index.php/home/temat-numeru/283-urlop-proporcjonalny-czy-pelny

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop... - Karta Nauczyciela

Ekwiwalent tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się jedynie wówczas...www.kadrydlaoswiaty.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-nauczyciela-/docs/33_28...

Urlopy wypoczynkowe - Serwis dla firm msp.money.pl

Urlop wypoczynkowy jest prawem podmiotowym pracownika o charakterze osobistym. Oznacza to, iż pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu ani...msp.money.pl/wiadomosci/kadryp/artykul/urlopy;wypoczynkowe,105,0,355177.html

Urlop bezpłatny - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Planujesz kilkutygodniowy wyjazd, dostałeś ciekawą ofertę tymczasowej pracy, chcesz uzupełnić wykształcenie? Wykorzystałeś cały urlop wypoczynkowy i nie...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Komentarz do KP: Urlopy wypoczynkowe art. 152-173 k.p...

Redakcyjny komentarz "Rzeczpospolitej" do kodeksu pracy stan prawny: maj 2011 r. Art. 152. Definicja, zakaz zrzeczenia § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do...prawo.rp.pl/artykul/694505.html?print=tak&p=0

Ekwiwalent za urlop - za urlop czasami trzeba zapłacić

Gdy pracownik nie wykorzystał całego urlopu, a spisana z nim umowa właśnie dobiega końca - trzeba wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/ekwiwalent;za;urlop;-;za;urlop;czasami;trzeba;zaplacic,3,...

Urlop wypoczynkowy - Urlop - VAT.pl - Proste podatki dla firm

Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, w wymiarze uzależnionym od stażu pracy, elementem którego jest również okres pobierania nauki. Urlop...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/urlop/urlop-wypoczynkowy--urlop-7643/

Urlop wypoczynkowy – część 1

Komu przysługuje urlop Tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę daje Ci prawo do urlopu.www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_wypoczynkowy_czesc_1-a_6935.htm

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje po powrocie z urlopu...

Witam, od 03.12.2013 do 02.06.2014 przebywam na urlopie macierzyńskim (6 tygodni dodatkowego). Mam pytanie o przysługujący mi urlop wypoczynkowy. Zale...www.porady.egospodarka.pl/Urlopy-pracownicze/15095-Ile-urlopu-wypoczynkowego-przysluguje-po-pow...