Masz pytanie?

Urlop wypoczynkowy • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Nauczycielka kontraktowa z dniem 31 sierpnia 2012 r. rozwiązuje stosunek pracy. Czy należy jej wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2010 r. do...www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/urlopy-i-zwolnienia/urlop-wypoczynkowy/

Jak wyliczyć proporcjonalny wymiar urlopu?

Wymiar proporcjonalny urlopu wypoczynkowego wyliczamy co do zasady w następujący sposób: Wymiar ustawowy / 12 * liczba miesięcy Do powyższego wzoru …kadryiplace.blox.pl/2010/12/Jak-wyliczyc-proporcjonalny-wymiar-urlopu.html

Urlop wypoczynkowy • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: W jaki sposób po 9 lipca 2014 r. naliczyć, udzielać i rozliczać urlop wypoczynkowy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który od 1...www.portalkadrowy.pl/pracownicy-niepelnosprawni/urlop-wypoczynkowy/

Aktualności kadrowe

"Aktualności kadrowe" to cykliczna publikacja, w której znajdziesz newsy prawa pracy wraz z ich omówieniem. Miesięcznik zawiera wskazówki oraz porady ekspertów...aktualnoscikadrowe.wip.pl/

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop... - Karta Nauczyciela

Ekwiwalent tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się jedynie wówczas...www.kadrydlaoswiaty.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-nauczyciela-/docs/33_28...

Urlopy wypoczynkowe - Serwis dla firm msp.money.pl

Urlop wypoczynkowy jest prawem podmiotowym pracownika o charakterze osobistym. Oznacza to, iż pracownik nie może zrzec się przysługującego mu urlopu ani...msp.money.pl/wiadomosci/kadryp/artykul/urlopy;wypoczynkowe,105,0,355177.html

Jak obliczać urlopy? - Serwis dla firm msp.money.pl

Sezon urlopowy już blisko. Czas naliczyć urlopy i rozpisać odpowiedni plan urlopów.msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;obliczac;urlopy,19,0,232979.html

Komentarz do KP: Urlopy wypoczynkowe art. 152-173 k.p...

Redakcyjny komentarz "Rzeczpospolitej" do kodeksu pracy stan prawny: maj 2011 r. Art. 152. Definicja, zakaz zrzeczenia § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do...prawo.rp.pl/artykul/694505.html?print=tak&p=0

Urlop wypoczynkowy pracownika w okresie próbnym | blog...

W czasie trwania umowy o pracę zawartej na okres próbny, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowyblog.ifirma.pl/2014/08/urlop-wypoczynkowy-pracownika-w-okresie-probnym/

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się osobie...

Czy osoba odchodząca na emeryturę np. w czerwcu może wykorzystać za rok, w którym na nią odchodzi, 26 dni urlopu wypoczynkowego czy proporcjonalnie do...www.porady.egospodarka.pl/Urlopy-pracownicze/13228-Ile-dni-urlopu-wypoczynkowego-nalezy-sie-oso...