Masz pytanie?

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy - e - Prawa …

Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 174 1 Kodeksu pracy z wyjątkiem urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie...e-prawapracownika.pl/2799/urlop-bezplatny-w-swiadectwie-pracy/

Urlop wypoczynkowy - jak go wyliczyć? - Bankier.pl

Urlop wypoczynkowy reguluje dział siódmy kodeksu pracy. Według art.152 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Urlop-wypoczynkowy-jak-go-wyliczyc-2176337.html

Wymiar urlopu wypoczynkowego - e - Prawa Pracownika

Witam. Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu urlopu. 1. Liceum Ogólnokształcące 3 lata 2. Szkoła Policealna – 30.09.2008 – 13.06.2010 3.e-prawapracownika.pl/1199/wymiar-urlopu-wypoczynkowego/

Fundusz Emerytur Pomostowych - kto płaci składki...

Obowiązek opłacania składek na FEP. Od 1 stycznia 2010 roku pracodawcy są zobligowani do opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: FEP) za...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasady-oplacania-skladek-na-fundusz-emerytur-pomostowych

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego - Praca i …

Coroczny, nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Jednak ile dokładnie dni wolnych przysługuje...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/778411,wymiar-urlopu-wypoczynkowego-nauczyciel...

Programy dla firm, handlowe, księgowe, kadry i płace...

Nowości: 1. Zmienna finansowa obowiązująca od 01.01.2018 r. – Podstawa zdrowotna przedsiębiorcy. Zmienna zostanie zmodyfikowana po pierwszym wejściu do bazy.https://www.biznesmen.com.pl/aktualizacje/kadry-place-i-zus-pro

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć | Kadry …

Obliczanie okresu wypowiedzenia - jak postępować prawidłowo, jak właściwie ustalić dzień, w którym upływa okres wypowiedzenia - o tym w niniejszym artykulehttps://www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości...

Jesteś przedsiębiorcą i nie możesz zapłacić zaległości wobec urzędu skarbowego? Pobierz wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-zaleglosci-podatkowej...

Gazeta Podatkowa - wiadomości podatkowo-gosporadcze

Warunki wypłacania świadczenia urlopowego; Nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentom a VAT; Konsekwencje złożenia małżeńskiego zeznania podatkowegowww.pit.pl/gazetapodatkowa.php

Auto - amortyzacja - środki trwałe - VAT.pl

PIT, CIT, samochód osobowy: 2007-2010: 2011-2012: 2013: Jest nim pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie...www.vat.pl/auto--amortyzacja--srodki-trwale-8220/