Masz pytanie?

Edukator - Ekwiwalent za urlop nauczyciela

Nie każdy nauczyciel, zarówno w szkole feryjnej jak i nieferyjnej, zdołał wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w naturze, nim jego umowa o pracę...www.edukator.org.pl/2010/ekwiwalent/ekwiwalent.html

Urlop wypoczynkowy - jak go wyliczyć? - Bankier.pl

Urlop wypoczynkowy reguluje dział siódmy kodeksu pracy. Według art.152 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego...www.bankier.pl/wiadomosc/Urlop-wypoczynkowy-jak-go-wyliczyc-2176337.html

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Ekwiwalent tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się jedynie wówczas...www.kadrydlaoswiaty.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-nauczyciela-/docs/33_28...

11 pytań o urlop wypoczynkowy -Praca - Finanse - Polki.pl

Jeżeli jesteś pracownikiem (to znaczy pracujesz na podstawie umowy o pracę), co roku przysługuje ci nieprzerwany płatny urlop wypoczynkowy.polki.pl/finanse_praca_artykul,10018994.html

CZY NALEŻY MI SIE URLOP ZA OKRES PRZEBYWANIA NA …

Prawo do całego urlopu wypoczynkowego nabywa się automatycznie z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego (jedynie w przypadku podjęcia pracy po raz...porady.legeo.pl/pytania/5892/czy-nalezy-mi-sie-urlop-za-okres-przebywania-na-zwolnieniu-lekarsk...

urlop wypoczynkowy - Artykuły na temat 'urlop …

Wszystko na temat 'urlop wypoczynkowy' oraz 'zwolnienie lekarskie'. Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe...kadry.infor.pl/tematy/urlop-wypoczynkowy/zwolnienie-lekarskie/

Urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, jak obliczać - Kategoria

Przymusowy urlop w okresie wypowiedzenia. Otrzymałam wypowiedzenie, w którym wójt gminy poinformował mnie, że jestem zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z...www.prawo-pracy.pl/urlop_wypoczynkowy_ekwiwalent_jak_obliczac-k-5.html

Kiedy urlop bezpłatny zostanie wliczony do stażu pracy...

Kiedy urlop bezpłatny zostanie wliczony do stażu pracy? Urlop bezpłatny jest to zwolnienie pracownika przez pracodawcę od obowiązku świadczenia pracy, w czasie...kadry.infor.pl/urlopy/urlop-bezplatny/266551,Kiedy-urlop-bezplatny-zostanie-wliczony-do-stazu-p...

Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy

Podobne materiały. Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent? Czy za niewykorzystany urlop...www.prawo-pracy.pl/urlop_wychowawczy_a_praca_na_pelen_etat_u_innego_pracodawcy-p-828.html

Prawidłowy wpis o wymiarze urlopu w infor... - Różne...

Prawidłowy wpis o wymiarze urlopu w infor... - napisał w Różne tematy: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę , 1 etat od czerwca 2010 do maja 2013.forum.infor.pl/topic/130171-prawidlowy-wpis-o-wymiarze-urlopu-w-infor/