Masz pytanie?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć?

Za urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy

Strona 2 - Najem - działalność gospodarcza czy najem...

Strona 2 - Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć najem prywatny oraz najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej!https://poradnik.wfirma.pl/-najem-dzialalnosc-gospodarcza-czy-najem-prywatny/2

Systemy czasu pracy - Pracownicy - Organizacja - Infor.pl

Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy powinien zależeć od tego, w jakim wymiarze godzin pracodawca chciałby, aby praca była wykonywana, tj. czy wystarczy 8...samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/532300,Systemy-czasu-pracy.html

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

Dz.U.2016.0.1666 t.j. Kodeks pracy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

Kodeks pracy - Dział IV - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Dział czwarty Kodeksu Pracy zawiera regulacje, dotyczące praw i obowiązków pracodawcy i zatrudnionego. Określa także odpowiedzialność pracownika, rodzaje kar stwww.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-iv-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika-7...

Studia podyplomowe bez urlopu szkoleniowego - Edukacja...

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i za jego zgodą, przysługuje płatny urlop szkoleniowy.źródło...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/890097,studia-podyplomowe-bez-urlopu-szkoleniowego.ht...

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Nauczyciel zatrudniony w szkole a prawo do urlopu na żądanie; Pracuś, wrażliwiec, wizjoner, strateg… Jak myślą dzieci? Będzie się działo!www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki...

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.210.0002135,ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowa...

Często zadawane pytania - Serwis Wielkopolskiego...

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:-osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,wrpo.wielkopolskie.pl/faq