Masz pytanie?

Akta osobowe pracownika - jak je prowadzić? - Poradnik...

Akta osobowe - część B. Po zakończeniu procesu naboru pracodawca może żądać od osoby już zatrudnionej podania - oprócz danych, które uzyskał podczas...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-prowadzic-akta-osobowe-pracownika

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Równoważny system czasu pracy w przykładach | Kadry i …

Wszystko o równoważnym systemie czasu pracy. Sposoby ustalania rozkładu czasu pracy, obliczanie nadgodzin itp.https://www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-...

www.glospedagogiczny.pl

Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ; Urlopy nauczycielskie w świetle nowych przepisów oświatowychwww.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki...

Zawarcie umowy zlecenia ze studentem - składki ZUS - czy trzeba je płacić, do kiedy obowiązuje status studenta, jak rozliczać takie umowy zlecenia z uczniem lub...https://www.kadrywpraktyce.pl/umowa-zlecenia-ze-studentem-czy-placi-sie-skladki/

R2płatnik - Historia zmian - Reset2 producent …

 RESET2 - Historia zmian Czerwona linia z lewej strony dokumentacji oznacza, że opis dotyczy tylko systemów serii PRO i SBO. Aktualizacja modułu WWW 3.www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/historia-zmian

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/czas-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kodek...

Kodeks pracy - KP - lexlege.pl

Kodeks pracy,KP,Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,Dz.U.2016.0.1666 t.j.https://www.lexlege.pl/kodeks-pracy/

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach życia.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm