Masz pytanie?

Strefa 18 ton – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we …

wnioski o zezwolenie na wjazd do wrocŁawia dla pojazdÓw powyŻej 18 ton dmc wydaje urzĄd miejski, wydziaŁ inŻynierii miejskiej, dziaŁ zarzĄdzania ruchem:www.zdium.wroc.pl/strefa-18-ton/