Masz pytanie?

Centrum Obsługi Podatnika | www.wroclaw.pl

Centrum Obsługi Podatnika mieści się w budynku przy ulicy Kotlarskiej 41 i obsługuje klientów w zakresie spraw związanych m.in. z: podatkiem od nieruchomości,www.wroclaw.pl/centrum-obslugi-podatnika

Departament Edukacji | www.wroclaw.pl

Departament Edukacji Wydział Finansów . Kierownictwo Dyrektor Wydziału - Paweł Kaleta Z-ca dyrektora Wydziału - Aleksandra Gorzelewska. Adres ul.www.wroclaw.pl/wydzial-edukacji

trafficban.com - Polska - ważne informacje

Dz.U. z 2007 nr 147 poz. 1040 Tekst obowiązuje od 6 czerwca 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu …trafficban.com/country.poland.moreinfo.151.pl.html