Masz pytanie?

Wrocław - Miejski Rzecznik Konsumentów zmienia …

Po przeprowadzce Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów będzie mieściło się przy ul. G. Zapolskiej 4 (fot. gooogle maps)https://www.wroclaw.pl/przeprowadzka-rzecznika-konsumentow

Departament Edukacji | www.wroclaw.pl

Departament Edukacji Wydział Finansów . Kierownictwo Dyrektor Wydziału - Paweł Kaleta Z-ca dyrektora Wydziału - Aleksandra Gorzelewska. Adres ul.https://www.wroclaw.pl/wydzial-edukacji