Masz pytanie?

Urząd Miasta Poznania - Poznań Biznes Partner - Poznan.pl

URZĄD MIASTA POZNANIA. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Centrala Telefoniczna 61 87 85 200. Call Center 61 646 33 44. e-mail: prezydent@um.poznan.plwww.poznan.pl/mim/msp/urzad-miasta-poznania,p,782,796.html

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w...

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział przeprowadzający kontrolę; 301. przyjmowanie i załatwianie skarg i wnioskówwww.poznan.uw.gov.pl/kontrole-prowadzone-przez-urzad/kontrole-prowadzone-przez-wielkopolski-urz...