Masz pytanie?

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Ważny komunikat Oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003...https://www.mazovia.pl/

Gmina Kampinos

Tablica ogłoszeń jest aktualizowana raz w tygodniu. Ogłoszenie zostanie umieszczone po weryfikacji jego treści - zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania...www.kampinos.pl/ogloszenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli wielkopolskich gmin z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej...www.poznan.uw.gov.pl/