Masz pytanie?

Zanotowane w USC w Bydgoszczy [zgony i urodzenia...

Zgony, 13 styczniaBruno Ogórkiewicz - lat 42 , Jadwiga Więckowska - lat 80 , Wanda Szymańska - lat 77www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/gal/9303489,zanotowane-w-usc-w-bydgoszczy-zgony-i-urodzeni...

Zanotowane w USC w Bydgoszczy [zgony i urodzenia...

Zgony, 15 styczniaJadwiga Pryba - lat 72 , Sabina Lewandowska - lat 79 , Ryszard Maćkowski - lat 71 , Ewa Arendarska - lat 62www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/gal/9303489,zanotowane-w-usc-w-bydgoszczy-zgony-i-urodzeni...

PTG Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne :: Członkowie

PTG - Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne - zrzesza osoby zainteresowane genealogią z obszaru Pomorza.www.ptg.gda.pl/index.php/user/userptg/action/list/