Masz pytanie?

Usługi dostępne w sieci UWM | Uniwersytet Warmińsko...

Każdy z Państwa posiada unikalne konto w systemie USOS, które pozwala na korzystanie z wymienionych niżej systemów. Domyślnie użytkownik posiada dwa loginy, które przypisane są do personalnego konta w USOS.www.uwm.edu.pl/studenci/uslugi-informatyczne

Wychowanie fizyczne | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski …

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNEw semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z programem kształcenia i planem studiów w wymiarze określonym przez radę wydziału dla danego kierunku studiów.2.www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne