Masz pytanie?

Jak przejąć konto poczty elektronicznej studenta...

Pamiętam jak dziś na mojej Alma Mater było tak samo. Mieliśmy USOS, a w nim, a jakże spis wszystkich studentów. Z lewej para imię nazwisko, z prawej numer indeksu.https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-przejac-konto-poczty-elektronicznej-studenta-politechn...