Masz pytanie?

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - …

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.zsb.lublin.pl/dokumenty/inne/Ustawa_o_systemie_oswiaty.pdf

Ustawa o systemie oświaty – nowelizacja już w 2015 …

W odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12), w którym Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy...https://poradniaoswiatowa.wordpress.com/2014/12/08/1296/

ustawa o systemie oświaty | Poradnia Oświatowa

31 marca 2015 roku ma wejść w życie większość przepisów nowelizowanej ustawy o systemie oświaty, którą 2 grudnia br. skierowano do I czytania w Sejmie.https://poradniaoswiatowa.wordpress.com/tag/ustawa-o-systemie-oswiaty/

5.12.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/5-12-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-systemie-oswiaty/

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

Niepubliczne szkoły i placówki Niepubliczne szkoły i placówki. W rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r...https://terapiaesp.wordpress.com/tag/ustawa-z-dnia-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty/

podatki | PRAWO TURYSTYCZNE

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmieni się brzmienie ust. 2 w art. 119 dotyczącego opodatkowania usług turystyki – od 1 kwietnia...https://prawoturystyczne.com/tag/podatki/

Zestawienie interpretacji przepisów prawa podatkowego...

Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 2 Spis treści interpretacji...www.pifs.org.pl/pliki/interpretacje_uslug_edukacyjnych.pdf

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 09-02 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Forum OSKKO

12.10.2005 · krystyna 10-12-2005 15:44:42 [#06] wyjaśnienie MENiS o łączonych etatach: Warszawa, 2003-11-24 . MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU DPZN-WSW-1032/413/UK/2003oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Stawka VAT dla usług świadczonych przez muzeum...

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, w której przyjął, że usługi świadczone przez muzeum polegające na szkoleniu kandydatów na...https://prawoturystyczne.com/2012/02/10/stawka-vat-dla-uslug-swiadczonych-przez-muzeum-polegaja...