Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty... patrz art. 18 ustawy: Organ... WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA Akty powiązane : …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 21-07-2016 - Prawo …

o systemie oświaty... Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i... o zmianach w spełnianiu...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

Strona główna » Konsultacje » Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz... projekt ustawy o systemie oświaty.... w trybie art. 5 ust. 5g ustawy,...https://men.gov.pl/konsultacje/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niektory...

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o...

[Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy... Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy, o …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.004.0000035,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o...

[Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ]... o których mowa w art. 20c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1,...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.002.0000007,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz... - Legeo

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.... o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-19-sierpnia-2011-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.... bo pozwoli to w pełni wdrożyć art. 70 ust. 2 konstytucji,...https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-...

Internetowy System Aktów Prawnych

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz... Art. 1 pkt 11 w zakresie art. 201 ustawy zmienianej w... WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych... który jest już przewidziany w art. 22ae ust. 10 ustawy o systemie oświaty na...https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2196,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-...

» Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz...

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.https://www.librus.pl/akty-prawne/ustawa-o-systemie-oswiaty/ustawa-o-systemie-oswiaty/ustawa-o-...