Masz pytanie?

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.202.0001629,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-us...

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...

Stan na 31-03-2015 Ostatnia aktualizacja bazy: : 09-02-2016 Prawo Optivum > Akt prawny. Drukujwww.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=3543

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.052.0000357,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i...

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Najnowszy tekst z dnia 01.09.2015. Dz.U. z 2015 poz. 35 z dnia 28.11.2014.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-28-listopada-2014-r-o-zmianie-ustawy-o-bezpieczenstwie-zywno...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 10-02-2016

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r. obowiązuje od dnia...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 357: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357

Ustawa o systemie oświaty [sys. oświaty] - arslege.pl

Dz.U.2015.0.2156 t.j. Ustawa o systemie oświaty, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/k469/

Kuratorium Oświaty • Zmiany w ustawie o systemie oświaty...

W Dzienniku Ustaw z 3 stycznia 2014 roku został opublikowany tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych …www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=101&item=258

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

Ministerstwo Zdrowia

2. Dysponent jednostki ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, o których mowa w ust. 1. 3. Posiadanie umowy ubezpieczenia...www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt&my=56&m...