Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070800542

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 14-02-2017

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 811: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000811

Zmiany w ustawie o systemie oświaty - edurada.pl

Zmiany w ustawie o systemie oświaty W związku z ostatnimi zmianami w prawie oświatowym warto zwrócić uwagę na nowe zapisy: Kurator oświaty uzyskuje kolejne...edurada.pl/artykuly/zmiany-w-ustawie-o-systemie-o-wiaty/

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie...

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia...https://legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1010

USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych...

USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.240.0001984,ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-real...

Kancelaria Sejmu s. 1/183 - PIT.pl

©Kancelaria Sejmu s. 2/183 2016-12-23 19) ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), 20) ustawą z dnia 25 lipca 2014...www.pit.pl/att/przepisy/updof.pdf

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania - NSZZ Solidarność

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego 2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego 2017 r.)- informacja NIK o...www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Zarząd KFON na posiedzeniu 27 stycznia br., podjął decyzję o uczestnictwie w ramach Koalicji "Nie dla chaosu w szkole" w zbiórce podpisów na rzecz...www.kfon.pl/