Masz pytanie?

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty] W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.202.0001629,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-us...

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Tekst pierwotny. Największa …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.204.0001639,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawa...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 23-06-2016

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 811: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000811

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 827: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Zwykle w okresie poprzedzającym wakacje nauczyciele i pozostali pracownicy szkół występują licznie z wnioskami o... Czytaj więcej »https://www.portaloswiatowy.pl/

Forum OSKKO

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.5.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych (Dz.U. z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także...https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-...