Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070800542

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 11-10 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconywww.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 7: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o …

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Komunikat w sprawie wejścia w życie od 1 października 2017 r. nowelizacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczących opłacania przez...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadc...

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Komandos Wrocław Agencja ochrony

Kursy i szkolenia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. KOMANDOS WROCŁAW Sp. z o.o. prowadzi szkolenia i kursy na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.komandos.wroclaw.pl/szkolenia.html

Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Ustawa o funduszu alimentacyjnym z dnia 18 lipca 1974 r. Ujednolicony tekst ustawy z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym...idn.org.pl/sonnszz/falimenty.htm

Panel beneficjenta

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy...www.beneficjent.wzp.pl/

WIEDZA SAMORZĄDU Aktualności

AKTUALNOŚCI AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH. Informujemy, że na mocy art. 78c ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty …wiedzasamorzadu.pl/