Masz pytanie?

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) ogłoszono dnia 16 marca 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=3543

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych...

©Kancelaria Sejmu s. 1/24 2011-11-15 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) Art.www.koweziu.edu.pl/pliki/akty_prawne_kziu_k2/ustawa_o_systemie_oswiaty_19.08.2011.pdf

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o...

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. nr , poz. 7)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-6-grudnia-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-o...

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i...

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Najnowszy tekst z dnia 01.09.2015. Dz.U. z 2015 poz. 35 z dnia 28.11.2014.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-28-listopada-2014-r-o-zmianie-ustawy-o-bezpieczenstwie-zywno...

Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w...

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357;kuratorium.kielce.pl/file_download/4832/statuty+-+narada.pdf

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.243.0001854,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-specjalnych-strefach-eko...

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.120.0000875,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkoma...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 827: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 811: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000811

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 01-10-2015

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1