Masz pytanie?

12.7.2016 r. – Publikacja ustawy o zmianie ustawy o...

12.7.2016 r. – Publikacja ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawhttps://legalis.pl/12-7-2016-r-publikacja-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-niekt...

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-04 …

3b) szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole policealnej - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

5.12.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie...

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 31.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943);https://legalis.pl/5-12-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-systemie-oswiaty/

Urząd Zamówień Publicznych - Błąd 404

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatnościhttps://www.uzp.gov.pl/404

Forum OSKKO

12.10.2005 · Stan prawny obowiązujący w tym względzie determinują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Ustawa o funduszu alimentacyjnym z dnia 18 lipca 1974 r. Ujednolicony tekst ustawy z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym powstał na podstawie następujących Dz.U.: z 1991idn.org.pl/sonnszz/falimenty.htm

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy …

W ust. 2c ustawy ustalono okres, przez który mogą być przechowywane dane osobowe, o których mowa w ust. 2a. Co do zasady termin ten …https://rbdo.pl/uzasadnienie-do-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-ochronie-danych...

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/

Panel beneficjenta

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013www.beneficjent.wzp.pl/

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - o …

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,o ochr. zabyt.,Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,Dz.U.2017.0.2187 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/