Masz pytanie?

USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o...

W ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) w art. 1: 1) w pkt 70 ust. 2 otrzymuje...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.240.0001985,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-dochodach-jednostek-samo...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070800542

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 09-01-2017

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r. obowiązuje od dnia 25...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (tekst...

Tekst ogłoszony: D19910425.pdf: Tekst ujednolicony: D19910425Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 91-10-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie...

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia...https://legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawdziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1010

Forum OSKKO

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - infor.pl

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.162.0001220,ustawa-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektory...

Kancelaria Sejmu s. 1/183 - PIT.pl

©Kancelaria Sejmu s. 2/183 2016-12-23 19) ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), 20) ustawą z dnia 25 lipca 2014...www.pit.pl/att/przepisy/updof.pdf

ustawa o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2015.2156) | Centrum...

Art. 2a. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie...prawo.cea.art.pl/system-oswiaty-2016-r/