Masz pytanie?

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - …

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.zsb.lublin.pl/dokumenty/inne/Ustawa_o_systemie_oswiaty.pdf

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o …

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070800542

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070800542

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 07-12 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Doradca Podatkowy - Misja miesięcznika

1 Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1644).gazetaklienta.pl/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01category_id=2

Ustawa o świadczeniach rodzinnych --[Problemy Osób...

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Art. 23. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego] 1.idn.org.pl/sonnszz/sw_rodz.htm

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010...szemud.pl/do-pobrania/

Ustawa o służbie cywilnej - słuzb. cywil. - lexlege.pl

Ustawa o służbie cywilnej,słuzb. cywil.,Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,Dz.U.2017.0.1889 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-sluzbie-cywilnej/

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

2017-11-16 | Oferta Pracy. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:www.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci