Masz pytanie?

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych...

©Kancelaria Sejmu s. 1/24 2011-11-15 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) Art.www.koweziu.edu.pl/pliki/akty_prawne_kziu_k2/ustawa_o_systemie_oswiaty_19.08.2011.pdf

Ustawa o systemie oświaty - zmiany od 31 marca 2015 r.

Zasady oceniania, klasyfikacji i promocji uczniów z dniem 31 marca 2015 r. zostają wprowadzone do ustawy o systemie oświaty (nowy rozdział 3a ustawy).www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/ustawa-o-systemie-oswiaty---zmiany-od-31-marca-2015-r-300272

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 01-08-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Interpretacja art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy o systemie oświaty

Jak rozumieć zapis art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy o systemie oświaty?www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/interpretacja-art-5-ust-7-pkt-2-ustawy-o-systemie-oswiaty

Przepisy ogólne - Ustawa o systemie oświaty - 2015 - Tekst...

Ustawa o systemie oświaty. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 30.06.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z dnia 07.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

Narada poświęcona zmianie ustawy o systemie oświaty...

Celem narady była prezentacja zmian w ustawie o systemie oświaty w zakresie organizacji i funkcjonowania placówek, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia …www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/8681,Narada-poswiecona-zmianie-ustawy-o-systemi...

Od 1 września 2012 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie o...

W 2012 r. weszły w życie cztery akty prawne nowelizujące ustawę o systemie oświaty: dwie ustawy uchwalono jeszcze w 2011 r., dwie kolejne zostały przyjęte...www.bibliotekako.pl/news.aid,1804,Od_1_wrzesnia_2012_r__obowiazuja_wazne_zmiany_w_ustawie_o_sys...

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na podstawie art...

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświatywww.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/powierzenie-stanowiska-dyrektora-szkoly-na-podstawie-art-3...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

Dz.U.2004.256.2572 USTAWA o systemie oświaty

Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej...www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/akty_prawne/UstawaOsystemieOswiaty_zm.pdf