Masz pytanie?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o...

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. nr , poz. 7)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-6-grudnia-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-o...

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.205.0001206,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 18-04-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – propozycje ZNP...

18 grudnia 2014 r. oraz 7 i 8 stycznia br. w Sejmie RP odbyły się posiedzenia Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, na których procedowana...www.znp.edu.pl/element/2241/Zmiany_w_ustawie_o_systemie_oswiaty_propozycje_ZNP

Od 1 września 2012 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie o...

W 2012 r. weszły w życie cztery akty prawne nowelizujące ustawę o systemie oświaty: dwie ustawy uchwalono jeszcze w 2011 r., dwie kolejne zostały przyjęte...www.bibliotekako.pl/news.aid,1804,Od_1_wrzesnia_2012_r__obowiazuja_wazne_zmiany_w_ustawie_o_sys...

Przepisy ogólne - Ustawa o systemie oświaty - 2015 - Tekst...

Ustawa o systemie oświaty. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.04.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z dnia 07.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-1_przepisy-ogolne/

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

Publikacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół...

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. funkcjonuje w praktyce dwudziesty czwarty rok. Jednolity tekst ustawy ogłoszono w 1996 r.empi2.pl/znowelizowana-ustawa-systemie-oswiaty-po-zmianach-20-lutego-2015-p-882.html

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 01-09-2014 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1