Masz pytanie?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o...

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-6-grudnia-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-systemie-o...

Wygaszanie szkół ponadgimnazjalnych - zmiany wprowadzone...

Jednym z kierunków zmian ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty była rezygnacja ustawodawcy z utrzymania liceów profilowanych, szkół uzupełniających...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wygaszanie-szkol-ponadgimnazjalnych-zmiany-wprowadzone-...

1. Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o...

©Kancelaria Sejmu s. 1/26 2014-02-26 Dz.U. 2014 poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o 1zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000007&type=1

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 31-01-2015 - Prawo …

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny...

Od września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie także dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Pierwsze klasy będą liczyły nie więcej niż 25 uczniów...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-sz...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu...

Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 - Internetowy System Aktów …

©Kancelaria Sejmu s. 1/215 2015-01-30 Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 . USTAWA . z dnia 7 września 1991 r. o sy. stemie oświaty. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910950425&type=3

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY - Księgarnia Internetowa...

5 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 Przedmowa 21 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 23 Preambuła 25www.profinfo.pl/img/401/pdf40118633_3.pdf

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

USTAWA z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity) Owiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczestwa;bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997-2006/ustawa_o_systemie_%20oswiaty.pdf