Masz pytanie?

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty] W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) wprowadza się następujące zmiany:www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.004.0000035,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty] W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.202.0001629,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-us...

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI... - npseo.pl

Materiał opracowany w Departamencie Prawnym MEN. TEKST USTAWY O SYSTEMIE OWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJŚ ĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIEwww.npseo.pl/data/documents/3/234/234.pdf

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 22-08-2016

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 827: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000827

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560458

Raport o stanie oświaty 2014 - Oficjalna strona Miasta...

4 Bełchatowa oraz opłat za świadczenia realizowane ponad ten czas, Rada Miejska w Bełchatowie określiła, że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i...belchatow.pl/documents/Raport_2014.pdf

29.6.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie...

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia...legalis.pl/29-6-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Konferencja online pod hasłem „Zmiany prawne na rok szkolny 2016/2017. Tydzień Bezpłatnych Porad Prawnych dla... Czytaj więcej »www.portaloswiatowy.pl/

Dotacja na darmowe podręczniki - Kuratorium Oświaty w...

w związku z kontynuacją realizacji dotacji celowej w 2015 r. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Kuratorium Oświaty w Warszawie...www.kuratorium.waw.pl/pl/organ-prowadzacy/informacje-biezace/8862,Dotacja-na-darmowe-podrecznik...