Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19910425.pdf: Tekst ujednolicony: D19910425Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 91-10-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070800542

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 14-08 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconywww.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

5.12.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych …https://legalis.pl/5-12-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-systemie-oswiaty/

Zestawienie interpretacji przepisów prawa podatkowego...

Zestawienie zebrane przez Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. w Krakowie 2 Spis treści interpretacji...www.pifs.org.pl/pliki/interpretacje_uslug_edukacyjnych.pdf

Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Ustawa o funduszu alimentacyjnym z dnia 18 lipca 1974 r. Ujednolicony tekst ustawy z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym...idn.org.pl/sonnszz/falimenty.htm

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010...szemud.pl/do-pobrania/

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r - Dziennik Ustaw

Budowa systemu udostępniającego dzienniki urzędowe została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity) Uznając życie obywateli w trzeźwości za...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alk...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...