Masz pytanie?

Składka emerytalna 2018 - PIT.pl

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru składki...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym - seirp.pl

Ustawa emerytalna z dnia 18.02.1994 r. zmieniona ustawą z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obowiązującej od 1.10.2017 r. 1. Tekst ustawy z dnia 16.12.2016. Dz.U.www.seirp.pl/ustawa-o-zaopatrzeniu-emerytalnym1

Ustawa o transporcie kolejowym - trans. kolej. - lexlege.pl

Ustawa o transporcie kolejowym,trans. kolej.,Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,Dz.U.2017.0.2117 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-transporcie-kolejowym/

Ustawa o służbie cywilnej - słuzb. cywil. - lexlege.pl

Ustawa o służbie cywilnej,słuzb. cywil.,Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,Dz.U.2017.0.1889 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-sluzbie-cywilnej/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

Składka wypadkowa 2018 - PIT.pl - Proste Podatki

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:www.pit.pl/skladka-wypadkowa-13117/

BARAN: Gabinet jesiennych osobliwości. Obrazy …

Magdalena M. Baran. Gabinet jesiennych osobliwości. Lato odeszło wraz z zapachem ostatnich małosolnych ogórków, z których jeden – duży i pękaty – posłużył mu za nos. Zielony, a po trosze nawet kartoflany.https://kulturaliberalna.pl/2010/10/05/baran-gabinet-jesiennych-osobliwosci-obrazy-giuseppe-arc...

Kultura Liberalna - Z centrum widać najwięcej

Szanowni Państwo! 4 marca w godzinach popołudniowych dwoje ludzi – starszy mężczyzna i około trzydziestoletnia kobieta – straciło przytomność na ławce niedaleko centrum handlowego w angielskim Salisbury.https://kulturaliberalna.pl/

Wcześniejsze emerytury - dla kogo po staremu • …

Eksperci radzą: Postaw sobie III Filar, czyli odkładaj dodatkowo na emeryturę Rząd zamierza od przyszłego roku ograniczyć wczesne emerytury. Ale nie wszystwww.emerytury.biz.pl/wczesniejsze-emerytury-dla-kogo-po-staremu/

Obliczanie wynagrodzenia netto i składek ZUS u …

Jak obliczyć wynagrodzenie netto, koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz zdrowotne pracownika miejscowego? Analizujemy roczną listę płac pracownika miejscowego zatrudnionego w jednym zakładzie pracy. W analizie przedstawione zostanie rozliczenie pracownika z wynagrodzeniem brutto 13.000...www.vat.pl/obliczanie-wynagrodzenia-netto-i-skladek-zus-u-pracownika-miejscowego-10206/