Masz pytanie?

Ustawa emerytalna - treść ustawy aktualnej w 2013 roku

Ustawa emerytalna, treść ustawy o emeryturach, nowelizacja ustawy, kto ma prawo do wcześniejszej emerytury. Kalkulator emerytalny. Przeczytaj o ustawie emerytalnej!www.ustawa-emerytalna.pl/

Ustawa o pracowniczych programach... - ustawa-emerytalna.pl

Ustawa emerytalna. Poznaj treść ustawy emerytalnej i dowiedz się więcej o świadczeniach, do których masz prawo.www.ustawa-emerytalna.pl/ustawa_emerytalna/ustawa_emerytalna_o_ppe/ustawa_o_pracowniczych_progr...

Odprawy dla nauczycieli - porady oświatowe...

Odprawa emerytalna nauczyciela, który miał ograniczony etat [17.08.2015] Dariusz Dwojewski; Odprawy dla pracowników szkół i przedszkoli w 2015 rokuwww.portaloswiatowy.pl/porady/odprawy-dla-nauczycieli

Składka emerytalna 2015 - PIT.pl

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

Emerytura.gov.pl

System emerytalny. O starym i nowym systemie emerytalnym, składce emerytalnej i waloryzacji. Wiek emerytalny i kalendarium zmian w systemie.emerytura.gov.pl/

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: luty 2016r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z 1998 r.kodeks-pracy-rp.org/

Odprawa emerytalna a odprawa z tytułu... - Centrum LSCDN

Odprawa emerytalna a odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych - Prawo ogólne i oświatowe - Czy nabycie przez nauczyciela …lscdn.pl/pl/centrum-wymiany-wiedzy/prawo-ogolne-i-oswiatow/5314,Odprawa-emerytalna-a-odprawa-z-...

Ubezpieczenia Społeczne / Ubezpieczenie emerytalne...

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki. Składka naliczana jest od podstawy nieprzekraczającej w...www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/skladka-na-ubezpieczenie-emer...

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

powrót do wcześniejszej części ustawy (art. 1-51) Art. 52. 1. Nadanie kolejnego wyższego stopnia może nastąpić stosownie do zajmowanego stanowiska...www.nettax.pl/dzienniki/du/2010/79/poz.523b.htm

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2016 (Dz. U...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne. Rozdział I Przepisy wstępneaktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy-dz-u-1998-...