Masz pytanie?

Składka emerytalna 2015 - PIT.pl

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20041205L.pdf: Tekst ogłoszony: D20041205.pdf: Tekst ujednolicony: D20041205Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205

Prawa pracownicze (19). Odprawa emerytalna

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa. To swoista rekompensata wypłacana w związku z zakończeniem kariery...wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/30466-prawa-pracownicze-19-odprawa-emerytalna

Odprawa z likwidacji i odprawa emerytalna - Różne tematy...

Odprawa z likwidacji i odprawa emerytalna - napisał w Różne tematy: Jaka odprawa będzie przysługiwała pracownikowi samorządowemu (zatrudnionemu na podstawie...forum.infor.pl/topic/126604-odprawa-z-likwidacji-i-odprawa-emerytalna/

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: październik 2016r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na …kodeks-pracy-rp.org/

Poradnik Instytucji Kultury Online ustawa kominowa...

Pytania dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających muzeum — dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego. Czy pracownicy instytucji kultury zatrudnieni na...e-pik.prawodlapraktykow.pl/tag/ustawa-kominowa

Serwis ZUS - Składki i świadczenia

Składki i świadczenia, Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

NOWA USTAWA EMERYTUR SŁUŻB MUNDUROWYCH - …

NOWA USTAWA EMERYTUR SŁUŻB MUNDUROWYCH: najświeższe informacje, zdjęcia, video o NOWA USTAWA EMERYTUR SŁUŻB MUNDUROWYCH; Mundurowi …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/nowa+ustawa+emerytur+s%C5%82u%C5%BCb+mundurowych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2016 (Dz. U...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne. Rozdział I Przepisy wstępneaktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy-dz-u-1998-...

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2016 (Dz. U...

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U.: 2014, poz. 1502 Data aktu: 26 czerwca 1974 r. Data ogłoszenia: 4 listopada 2014 r. Wejście w życie: 1...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy-dz-u-1998-...