Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20041205L.pdf: Tekst ogłoszony: D20041205.pdf: Tekst ujednolicony: D20041205Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205

Składka emerytalna 2015 - PIT.pl

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

Ustawa - Ministerstwo Finansów

Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. - podpisana przez Prezydenta RP 3 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278)www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzeto...

Ustawa budżetowa na 2015 rok - Ministerstwo Finansów

Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. - podpisana przez Prezydenta RP 23 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153)www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzeto...

Poradnik Instytucji Kultury Online ustawa kominowa...

Pytania dotyczą dodatkowych składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, w tym kadry zarządzającej. W regulaminie wynagradzania instytucji kultury...e-pik.prawodlapraktykow.pl/tag/ustawa-kominowa

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2016 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: maj 2016r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z 1998 r.kodeks-pracy-rp.org/

Serwis ZUS - Składki i świadczenia

Składki i świadczenia, Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2016 (Dz. U...

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U.: 2014, poz. 1502 Data aktu: 26 czerwca 1974 r. Data ogłoszenia: 4 listopada 2014 r. Wejście w życie: 1...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy-dz-u-1998-...

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany, zatrudniony na podstawie mianowania od 01.09.2011 roku co roku otrzymuje pismo z ograniczeniem godzin do 9. W roku szkolnym …www.portaloswiatowy.pl/?registr=zamowienia

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki

Wyniki wyszukiwania dla frazy "ustawa z dnia 16.11.2012r.": Wyznaczanie dnia wolnego za święta w 2016 r. - Gazeta Podatkowa. Oprócz określonych w Kodeksie pracy...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?api_post=1&query=ustawa+z+dnia+16.11.2012r.&x=10&y=...