Masz pytanie?

Składka emerytalna 2017 - PIT.pl - Twój podatek

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

emerytura.gov.pl

Twoja emerytura - Twój wybór. Emerytura - krok po kroku. Sprawdź zanim wybierzeszemerytura.gov.pl/

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: wrzesień 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z...kodeks-pracy-rp.org/

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | Kodeks pracy 2011

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | Darmowy kodeks pracy tekst jednolitykodeks-pracy.org/dzial-3-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia

Wyszukiwanie - Dziennik Ustaw

Typ aktu Tytuł Format; Ustawa: Ustawa Emerytalna funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r.>.pdf (2,0 MB) Rozporządzeniedziennikustaw.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/ustawa%20emerytalna/Default.aspx

Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę czekać, trwa wyszukiwanie danych... Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDFisap.sejm.gov.pl/SearchServlet

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu …

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U.: 2016, poz. 887 Data aktu: 17 grudnia 1998 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/bez-kategorii/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen...

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA Opracowano na …

1) ubezpieczenia; 2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w...zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/zmiana_emerytury.pdf

Trybunał Konstytucyjny: Ustawa o Trybunale …

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem...trybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666) | Podatkowe...

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U.: 2014, poz. 1502 Data aktu: 26 czerwca 1974 r. Data ogłoszenia: 4 listopada 2014 r. Wejście w życie: 1...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy-dz-u-1998-...