Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20041205L.pdf: Tekst ogłoszony: D20041205.pdf: Tekst ujednolicony: D20041205Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205

odprawa emerytalna - Tematy w eGospodarka.pl

Tutaj znajdziesz ciekawe wiadomości, porady i opracowania dotyczące tematu odprawa emerytalna.www.egospodarka.pl/tematy/odprawa-emerytalna

Nowa ustawa emerytalna, a okres ochronny | prawymokiem...

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 637) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych …blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/645281,nowa-ustawa-emerytalna-a-okres-ochronny.html

Składka emerytalna 2015 - PIT.pl

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

Okresy składkowe i nieskładkowe - ustawa-emerytalna.pl

Okresy składkowe i nieskładkowe, Lata składkowe i nieskładkowe, Wysokość emerytury, Ustawa emerytalna, treść ustawy o emeryturach, nowelizacja ustawy, kto ma...www.ustawa-emerytalna.pl/index.php/wysokosc_emerytury/lata_skladkowe_i_nieskladkowe/okresy_skla...

Ustawa - Ministerstwo Finansów - mf.gov.pl

Życiorys; Zadania Ministra Finansów; Zakres i tryb działania Ministra Finansów; Dziennik Urzędowy Ministra Finansów; Rejestr aktów prawnych wydawanych przez...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzeto...

Ustawa budżetowa na 2015 rok - Ministerstwo Finansów

Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. - podpisana przez Prezydenta RP 23 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153)www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzeto...

Emerytura ZUS (I filar) • Nowe emerytury pomostowe • IKE...

Minister rolnictwa Marek Sawicki w rozmowie dla PAP przyznał, że ostatnia reforma emerytalna nie gwarantuje, że system emerytalny będzie w przyszłości wydolny.www.emerytury.biz.pl/

Serwis ZUS - Składki i świadczenia

Składki i świadczenia, Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2015 (Dz. U...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne. Rozdział I Przepisy wstępneaktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-z-dnia-26-czerwca-1974-r-kodeks-pracy-dz-u-1998-...