Masz pytanie?

Ustawa o rentach i emeryturach - Ustawa emerytalna...

Ustawa o rentach i emeryturach, Ustawa emerytalna, Ustawa emerytalna, treść ustawy o emeryturach, nowelizacja ustawy, kto ma prawo do wcześniejszej emerytury.www.ustawa-emerytalna.pl/index.php/ustawa_emerytalna/ustawa_o_rentach_i_emeryturach

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20041205L.pdf: Tekst ogłoszony: D20041205.pdf: Tekst ujednolicony: D20041205Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205

Nowa ustawa emerytalna, a okres ochronny | prawymokiem...

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 637) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych …blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/645281,nowa-ustawa-emerytalna-a-okres-ochronny.html

Okresy składkowe i nieskładkowe - Lata składkowe i...

Okresy składkowe i nieskładkowe, Lata składkowe i nieskładkowe, Wysokość emerytury, Ustawa emerytalna, treść ustawy o emeryturach, nowelizacja ustawy, kto ma...www.ustawa-emerytalna.pl/index.php/wysokosc_emerytury/lata_skladkowe_i_nieskladkowe/okresy_skla...

Składka emerytalna 2015

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

Ustawa budżetowa na 2015 rok - Ministerstwo Finansów

Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. - podpisana przez Prezydenta RP 23 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153)www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzeto...

Ustawa - Ministerstwo Finansów

Życiorys; Zadania Ministra Finansów; Zakres i tryb działania Ministra Finansów; Dziennik Urzędowy Ministra Finansów; Rejestr aktów prawnych wydawanych przez...www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzeto...

Odprawa emerytalna - Praca seniora - Prawa seniora - Infor.pl

Pieniężna odprawa emerytalna jest zapewniona pracownikowi spełniającemu warunki do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę.www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/praca-seniora/251419,Odprawa-emerytalna.html

Emerytura ZUS (I filar) • Nowe emerytury pomostowe • IKE...

Minister rolnictwa Marek Sawicki w rozmowie dla PAP przyznał, że ostatnia reforma emerytalna nie gwarantuje, że system emerytalny będzie w przyszłości wydolny.www.emerytury.biz.pl/

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o...

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawwww.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ustawa-z-dnia-26-wrzesnia-2014-r-o-z...