Masz pytanie?

Składka emerytalna 2017 - PIT.pl

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy...www.pit.pl/skladka-emerytalna-13114/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20041205L.pdf: Tekst ogłoszony: D20041205.pdf: Tekst ujednolicony: D20041205Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | Kodeks pracy 2011

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | Darmowy kodeks pracy tekst jednolitykodeks-pracy.org/dzial-3-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia

ochrona przed emerytalna nowe przepisy - info.wyborcza.pl

OCHRONA PRZED EMERYTALNA NOWE PRZEPISY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o OCHRONA PRZED EMERYTALNA NOWE PRZEPISY; KRÓTSZA PRACA …info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/ochrona+przed+emerytalna+nowe+przepisy

Składki ZUS 2011 - VAT.pl

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:www.vat.pl/zus_przedsiebiorcow_1590.php

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: marzec 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z …kodeks-pracy-rp.org/

wypłata emerytury po śmierci - Prawo ubezpieczeń - Forum...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 136. 1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o...forum.infor.pl/topic/331537-wyplata-emerytury-po-smierci/

Odliczenia składek ZUS - VAT.pl

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.): Art. 26. 1. Podstawę obliczenia...www.vat.pl/odliczenia_skladek_zus_1592.php

Plan Sorosa i Sachsa 1989 r realizowany... - Blogmedia24

Plan Sorosa i Sachsa 1989 r realizowany przez Balcerowicza i zmiana w 2011 r. Dezercja czy nowy plan?blogmedia24.pl/node/52717