Masz pytanie?

rp.pl

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.www4.rp.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20041205L.pdf: Tekst ogłoszony: D20041205.pdf: Tekst ujednolicony: D20041205Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA oraz zatrudnianiu osób

©Kancelaria Sejmu s. 1/94 2015-07-03 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 . USTAWA . z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971230776&type=3

ustawa – Gorące tematy – Edukacja - Gazeta Prawna...

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/ustawa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.228.0001440,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug-tekst-jedn-dz...

Ustawa budżetowa na 2015 rok - Ministerstwo Finansów

Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. - podpisana przez Prezydenta RP 23 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153)www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzeto...

Serwis ZUS - Dodatki i świadczenia przysługujące do...

Świadczenia, Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych, Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych,www.zus.pl/default.asp?p=4&id=1527

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie...

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.015.0000121,ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych.html

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2013...

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U.: 2013, poz. 1442 Data aktu: 13 października 1998 r. Data ogłoszenia: 4 grudnia...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-dz-u-2013-poz...