Masz pytanie?

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego …

1. Podstawy prawne. ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 z poźn. zm. ); ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)www.lwif.pl/procedura-dotyczaca-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-zezwolenia-na-...

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i...

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.https://www.infor.pl/akt-prawny/313076,ustawa-prawo-upadlosciowe-i-naprawcze.html

USTAWA - cossw.pl

Ochrona informacji niejawnych. Dz.U.2016.1167 z dnia 2016.08.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 sierpnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 5 …www.cossw.pl/file/redir.php?id=5604

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja …

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/302789,ustawa-ordynacja-podatkowa.html

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 14-04 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum …

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych - oferta: Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu.frdl.mazowsze.pl/

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Inwestycji i...

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/