Masz pytanie?

Legalis - System Informacji Prawnej

Najnowsze akty prawne, najaktualniejsze, prestiżowe komentarze, systemy prawa - wejdź i sprawdź!www.legalis.pl/

Prawo - orzeczenia, legislacja, prawo w praktyce...

Prawo na Prawnik.pl. Tematyczny serwis informacyjny dla prawników, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, aplikantów i studentów prawa. Prawnik.pl to...www.prawnik.pl/prawo

Art. 44. KPA - Doręczenie zastępcze - Kodeks...

Art. 44 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) . § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42, miejsce doręczania pism , i art...www.arslege.pl/doreczenie-zastepcze/k3/a676/

Polskie Kodeksy = Prawo

Rok Numer Pozycja Szukaj w tytule: poprzedni nastepny . Polskie Kodeksy; Kodeks Cywilny; Kodeks Postępowania Cywilnegowww.kodeks.wirt.pl/

Prawo karne - Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń. - Zasady odpowiedzialności. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego. Warunkowe zawieszenie...karne.pl/wykroczenia.html

Postępowanie administracyjne. - Sciaga.pl

Dz.U.01.106.1148. Kodeks dnia 20 maja 1971 r. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. z dnia 29 września 2001 r.)www.sciaga.pl/tekst/26773-27-postepowanie_administracyjne

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

Ustawa określa: 1) sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, o których mowa w art.www.arslege.pl/ustawa-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/k104/

Kodeksy - Prawo - www.lex.pl

Serwisy prawnicze LEX. LEX.pl; Akty prawne; Serwis samorządowy; Zamówienia publiczne... Narzędzia Softwarewww.lex.pl/kodeksy/?akt=97.89.555.htm

Dz.U.1998.21.94 - Akt prawny - www.lex.pl

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.www.lex.pl/kodeksy/?akt=98.21.94.htm