Masz pytanie?

USTAWA O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ | IUS ET …

Dz.U.04.144.1529 j.t. Tekst ujednolicony stan na: 24.02.2012 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.https://knpmif.wordpress.com/akty-prawne/ustawa-o-diagnostyce-laboratoryjnej/

Ustawa o adwokaturze – Palestra Polska

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2009 r. nr. 146 poz. 1188 z późn. zm.) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1.https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/03/ustawa-o-adwokaturze/

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN) - …

Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r., Dz.U. nr 60, poz. 535; zmiany: z 2003 r. Dz.U. nr 217, poz. 2125; z 2004 r. Dz.U., nr 91...prawnikbiznesu.pl/akty-prawne/ustawa-prawo-upadlosciowe-i-naprawcze-puin/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum …

FRDL Centrum Mazowsze jest kompetentnym i profesjonalnym partnerem w zakresie realizacji usług szkoleniowych... Ministerstwo Sprawiedliwościfrdl.mazowsze.pl/

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn...

Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.https://www.portaloswiatowy.pl/stosunek-pracy-pracownikow-niepedagogicznych/ustawa-z-23-kwietni...

W RAMACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W …

1 z 17 PYTANIA WYKORZYSTANE W SPRAWDZIANIE WIEDZY W RAMACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ W 2011 ROKU Prawidłowe odpowiedzi zostały wskazane...ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/files/pk_sc_pytania_2011.pdf

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja …

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/302789,ustawa-ordynacja-podatkowa.html

Ustawa o zawodzie lekarza – Palestra Polska

Dz.U.1997.28.152 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. (Dz. U. z dnia 26 marca 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa określa zasady i...https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/03/ustawa-o-zawodzie-lekarza/