Masz pytanie?

Odwołania w kodeksie postępowania administracyjnego i...

Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14.06.1960 r. . - Prawo Ustawy www.kodeks.wirt.plwww.sciaga.pl/tekst/48408-49-odwolania_w_kodeksie_postepowania_administracyjnego_i_ordynacji_po...

Prawo - orzeczenia, legislacja, prawo w praktyce...

Gmina, organizując amatorski turniej piłkarski, wykonywała nałożone na nią przez ustawę zadania własne. Dlatego to ona ma wypłacić zadośćuczynienie...www.prawnik.pl/prawo

Legalis - System Informacji Prawnej

Najnowsze akty prawne, najaktualniejsze, prestiżowe komentarze, systemy prawa - wejdź i sprawdź!www.legalis.pl/

Postępowanie administracyjne. - Sciaga.pl

Kodeks wykroczeń. - Zasady odpowiedzialności. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego. Warunkowe …www.sciaga.pl/tekst/26773-27-postepowanie_administracyjne

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Prawo rodzinne

Kodeks postępowania cywilnego to ustawa z 17 listopada 1964 roku. Reguluje on postępowania sądowe we wszystkich sprawach cywilnych (sprawy karne i administracyjne...rodzinne.com.pl/kodeks.html

Polskie Kodeksy | KP

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 r. . - Prawo Ustawy www.kodeks.wirt.plkodeks.wirt.pl/?author_name=kp

Kodeks postępowania cywilnego [KPC] – Aktualny stan prawny

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, …www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/

Zeszyt 4 – Postępowanie administracyjne

Seria „ci„gawka z demokracji Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny Zeszyt 4 PostŒpowanie administracyjne Autor M a c i e j W n u k Z e s z y t w y d a n y w e …www.batory.org.pl/ftp/korupcja/sciagawka4_postepowanie_administracyjne.pdf

Kodeks cywilny

Kodeks pracy Artykuły 1-100 Artykuły 101-200 Artykuły 201-300 Artykuły 301-400 Artykuły 401-500 Artykuły 501-600 Artykuły 601-700 Artykuły 701-800www.kodeks-cywilny.pl/

ustawa – Gorące tematy – Edukacja - Gazeta Prawna...

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/ustawa