Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst aktu: D20091501L.pdf: Tekst ogłoszony: D20091501.pdf:isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091951501

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23)https://www.portalkadrowy.pl/kodeksy/ustawa-z-14-czerwca-1960-r.-kodeks-postepowania-administra...

Kodeks postępowania administracyjnego - dostępny …

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania...www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/kodeks-postepowania-administracyjnego-dostepny-jednoli...

Wszczęcie postępowania - KPA - Kodeks postępowania...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/?section=dz...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu... - Dziennik Ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania...dziennikustaw.gov.pl/du/2013/267/1

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy...

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące . Seria: Teksty Ustaw... Kodeks postępowania administracyjnego; Ustrój sądów administracyjnych;https://www.ksiegarnia.beck.pl/15165-kodeks-postepowania-administracyjnego-oraz-ustawy-towarzys...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.... Kodeks postępowania administracyjnego. Data ogłoszenia: brak: Nazwa dziennika:dziennikustaw.gov.pl/du/1960/s/30/168/1

Kodeks postępowania administracyjnego 2017 (Dz. U. 2016...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23) Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2017 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/kodeks-postepowania-administracyjnego-2013-dz-u...

Kodeks postępowania administracyjnego, Akty prawne, Firma

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Zapisy prawa, akty prawne.msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_postepowania_administracyjnego/

Zakres przedmiotowy ustawy Kodeks postępowania...

Zakres przedmiotowy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Radzie Ministrów przyznane zostało uprawnienie do rozciągnięcia w drodze rozporządzenia...https://lexvin.com.pl/prawo-lexvin/3976/Zakres-przedmiotowy-ustawy-Kodeks-postepowania-administ...