Masz pytanie?

ustawa – Gorące tematy – Edukacja - Gazeta Prawna...

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/ustawa

Kodeks postępowania cywilnego [KPC] - ArsLege - testy na...

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, …www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/

KPC - Kodeks postępowania cywilnego - 2015 - Tekst...

Kodeks postępowania cywilnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 27.03.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 101 z dnia 17.11.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-cywilnego-z-dnia-17-listopada-1964-r/

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów | Konsument w...

t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.184 (stan na dzień 25 marca 2015 r.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ Ikonsumentwsieci.pl/ustawy/uokik/

Podmioty postępowania i uczestnicy postępowania...

W postępowaniu administracyjnym wyróżniamy podmioty postępowania oraz uczestników postępowania Podmiot postępowania kto to taki Do podmiotów postępowaniasciaga.pl/tekst/101658-102-podmioty_postepowania_i_uczestnicy_postepowania_administracyjnego

Gmina Nowe Piekuty | Urząd Gminy Nowe Piekuty

Dane teleadresowe. Urząd Gminy Nowe Piekuty; Ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty; tel. 0-86 476 15 20, fax: 0-86 476 15 22; email: urzad@nowepiekuty.plwww.nowepiekuty.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi Ustawa o radcach...

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych. 2. Tytuł zawodowy "radca prawny...www.oirplodz.pl/prawo_korporacyjne/Ustawa_o_radcach_prawnych/

Kodeks karny w Money.pl

Art. 1. kk Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w...prawo.money.pl/kodeks/karny

Kodeks pracy > Akty prawne > Firma - Serwis dla firm msp...

Kodeks pracy to akt normatywny zawierający przepisy prawa wraz z obowiązkami w odniesieniu do wszystkich pracowników. Kodeks pracy jest podstawowym …msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_pracy/

Prawo w serwisie Money.pl

Prawo w serwisie Money.pl. Porady prawne, akty prawne, wzory dokumentów, orzecznictwo.prawo.money.pl/