Masz pytanie?

ustawa – Gorące tematy – Edukacja - Gazeta Prawna...

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/ustawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum …

FRDL Centrum Mazowsze jest kompetentnym i profesjonalnym partnerem w zakresie realizacji usług szkoleniowych... Ministerstwo Sprawiedliwościfrdl.mazowsze.pl/

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,postęp. egek. w adm,Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,Dz.U.2017.0...https://www.lexlege.pl/ustawa-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja …

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/302789,ustawa-ordynacja-podatkowa.html

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - …

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,archiwa,Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,Dz.U.2016.0.1506 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-narodowym-zasobie-archiwalnym-i-archiwach/

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...

Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z...idn.org.pl/sonnszz/rehab_ustawa2003.htm

Naprawa, ratowanie i restrukturyzacja firmy, Syndyk...

Doradca restrukturyzacyjny, wsparcie w restrukturyzacji firm, posiadamy wieloletnie doświadczenie doradcze oraz uprawnienia jako doradca restrukturyzacyjny.www.sanacjafirm.pl/

Ustawa o rachunkowości 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1047...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2012; Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/9/

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1 | Podatkowe …

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności: 1) firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot...aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-1/