Masz pytanie?

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.04.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 267 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/

ustawa – Gorące tematy – Edukacja - Gazeta Prawna...

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/ustawa

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

W dziale Najczęściej używane znajdziesz najważniejsze akty prawne dla szkół: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie o awansie inne zawsze pod ręką.www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/kodeks-pracy

Podmioty postępowania i uczestnicy postępowania...

W postępowaniu administracyjnym wyróżniamy podmioty postępowania oraz uczestników postępowania Podmiot postępowania kto to taki Do podmiotów postępowaniasciaga.pl/tekst/101658-102-podmioty_postepowania_i_uczestnicy_postepowania_administracyjnego

Kodeks cywilny

Kodeks pracy Artykuły 1-100 Artykuły 101-200 Artykuły 201-300 Artykuły 301-400 Artykuły 401-500 Artykuły 501-600 Artykuły 601-700 Artykuły 701-800www.kodeks-cywilny.pl/

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: Ustawa o własności lokali

Ustawa o własności lokali : Artykuł po artykule. Wyłącznie komentarze z literatury. Tematy zamknięte - dyksusja nad nimi w LEX.wspolnota.net.pl/ustawa/

Kodeks pracy > Akty prawne > Firma - Serwis dla firm msp...

Kodeks pracy to akt normatywny zawierający przepisy prawa wraz z obowiązkami w odniesieniu do wszystkich pracowników. Kodeks pracy jest podstawowym …msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_pracy/

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej...

Mając na uwadze opinię z dnia 4.12.2014r. (znak PG VII G 025-350/14) do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zawartego w druku...www.siprp.pl/

Ustawy podatkowe - podatki.abc.com.pl

Ujednolicone akty prawne. Zbiór najważniejszych ustaw, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych. Wszystkie akty prezentowane są w formie tekstów ujednoliconych...www.podatki.abc.com.pl/ustawy-podatkowe