Masz pytanie?

ustawa – Gorące tematy – Edukacja - Gazeta Prawna...

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później...serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje...

W k.p.a. nie ma informacji o stwierdzaniu ostateczności decyzji pieczęcią. Przykład: decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana 14 czerwca 2012 r....www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kodeks-postepowania-administracyjnego-nie-przewiduj...

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w Money.pl

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia... Zobacz i pobierz dokument: Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148prawo.money.pl/kodeks/postepowania-wykroczenia

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Pod koniec września br. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej organizuje w Rzeszowie I Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej poświęcony nowoczesnej...frdl.mazowsze.pl/

Postępowanie administracyjne - DWUP

Postępowanie administracyjne POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CZ I Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego Sprawa …www.dwup.pl/kszs/files/materialy.pdf

Czym charakteryzuje się wszczęcie postępowania...

Wszczęcie postępowania administracyjnego to moment, z którym rozpoczyna się postępowanie administracyjne przed organem pierwszej instancji. Postępowanie...www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/259671,Czym-charakteryzuje-sie-wszczecie-...

Kodeks postępowania cywilnego - ArsLege - testy na...

Dz.U.2014.0.101 t.j. , Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, Kodeks postępowania cywilnego, codziennie aktualizowany...www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s718/

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2015 (Dz. U...

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania. Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatki-majatkowe/ustawa-o-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych-201...

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Ustawa o petycjach. Ich składanie będzie łatwiejsze

Do tej pory kwestie te regulował Kodeks postępowania administracyjnego, łącząc przepisy dotyczące petycji z prawem składania wniosków i skarg w jedną kategorię.prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/ustawa-o-petycjach-ich-skladanie-bedzie,8,0,18959...