Masz pytanie?

Kodeksy - Prawo - www.lex.pl

Apteczka prawna. Lex bez łez. cena już od: 26,91 zł. Prawo Europejskie. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.www.lex.pl/kodeksy

Kodeks postępowania administracyjnego nie …

W k.p.a. nie ma informacji o stwierdzaniu ostateczności decyzji pieczęcią. Przykład: decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana 14 czerwca 2012 r....www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kodeks-postepowania-administracyjnego-nie-przewiduj...

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych | Imprezy …

Posted | 1 comment. Prawo a organizacja imprez masowych. Aktem prawnym regulującym organizację imprez masowych jest ustawa z 20 marca 2009 roku, …www.imprezymasowe.info/ustawa-o-bezpieczenstwie/

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Art. 2. Ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:www.realexperts.pl/prawo/akt/id/815/t/ustawa_z_dnia_21_sierpnia_1997_r__o_gospodarce_nieruchomo...

Kodeks pracy w prawo.eGospodarka.pl

Kodeks pracy to podstawowy akt określający i regulujący prawa oraz obowiązki osób objętych stosunkiem pracy i pracodawców. Reguluje również relacje na linii...www.prawo.egospodarka.pl/kodeksy/kodeks-pracy

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1 | Podatkowe …

załącznik nr 1 zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o ktÓrym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niŻ banki, zakŁady ubezpieczeŃ i...aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-1/