Masz pytanie?

Kodeks Wykroczeń 2015 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Kodeks wykroczeń tekst jednolity - określa zasady odpowiedzialności karnej. Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

Ustawa z dnia 20 maja 1971r „Kodeks wykroczeń” (Dz.U. z...

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Tekst ogłoszony: D19710114.pdf: Tekst ujednolicony: D19710114Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 482: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeńisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000482

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania... - Legeo

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 08.04.2015. Zobacz wszystkie zmiany w...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-wrzesnia-2013-r-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-karn...

Kodeks wykroczeń - stan prawny na 16.09.2015

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA . Rozdział I Zasady odpowiedzialnościkarne.pl/wykroczenia.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Jednolity Plik Kontrolny - Podatki.biz

27-10-2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek podatników prowadzących księgi komputerowo Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów...www.podatki.biz/artykuly/indeks/jednolity-plik-kontrolny,4880

Zakres uprawnień Policji - Ustawa o Policji - 2015 - Tekst...

Ustawa o Policji. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 14.08.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 355 z dnia 06.04.1990.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-6-kwietnia-1990-r-o-policji/rozdzial-3_zakres-uprawnien-poli...

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna...www.podatki.biz/akty/ra280783.htm