Masz pytanie?

Kodeksu Wykroczeń - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Tekst ogłoszony: D19710114.pdf: Tekst ujednolicony: D19710114Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 482: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeńisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000482

Kodeks Wykroczeń 2017

Tekst jednolity ustawy Kodeks Wykroczeń 2017 (ostatnia aktualizacja: 30.11.2015 r.) z dnia 20 maja 1971 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap...https://kodekswykroczen24.pl/

Kodeks wykroczeń - stan prawny na 16.09.2015 - karne.pl

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA . Rozdział I Zasady odpowiedzialnościkarne.pl/wykroczenia.html

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Kodeks karny skarbowy 2015 | Prawo karne skarbowe

Kodeks karny skarbowy 2015 - podstawowy akt prawny regulujący przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.kodeks-karny.org/kodeks-karny-skarbowy/

W tekście wyróżniono na czerwono zmiany obowiązujące od 01...

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.www.giodo.gov.pl/plik/id_p/10984/j/pl/

Kodeks karny Skarbowy. Stan prawny na 16.09.2015 - Prawo …

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity) Tytuł I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Dział I CZĘŚĆ OGÓLNAkarne.pl/skarbowy.html

Ustawa | Rzecznik Praw Dziecka

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w języku angielskim (ENG) Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w języku niemieckim (GER) Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w …brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/ustawa

Konsekwencje braku meldunku - Serwis porad prawnych...

Szanowna Pani. Z brakiem meldunku, pod względem prawnym, może wiązać się odpowiedzialność za wykroczenie niedopełnienie obowiązku meldunkowego …prawo-porady.pl/artykuly,konsekwencje-braku-meldunku,395.html