Masz pytanie?

Kodeksu Wykroczeń - Internetowy System Aktów …

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Tekst ogłoszony: D19710114.pdf: Tekst ujednolicony: D19710114Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 482: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeńisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000482

Kodeks Wykroczeń 2017

Tekst jednolity ustawy kodeks wykroczeń 2017 z dnia 20 maja 1971 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Forum, opinie i komentarze.https://kodekswykroczen24.pl/

Kodeks wykroczeń - stan prawny na 16.09.2015 - karne.pl

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA . Rozdział I Zasady odpowiedzialnościkarne.pl/wykroczenia.html

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > …

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - …

stan prawny na 16.09.2015. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity) Dział I Zasady ogólnewww.karne.pl/postepowania.html

Przestępwsta przeciwko prawom osób... - Kodeks karny

Przestępwsta przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | Darmowy Kodeks karny - tekst jednolity | Prawo karne | Porady Prawnekodeks-karny.org/czesc-szczegolna/przestepstwa-przeciwko-prawom-osob-wykonujacych-prace-zarobko...

Straż Ochrony Kolei: Akty prawne regulujące działalność …

Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. 2013, poz. 1594, z późn. zm.). Decyzja Ministra Infrastruktury Nr TK-4-44-28/04 z dnia 30 czerwca 2004 r...www.kgsok.pl/o-sok/akty-prawne/akty-prawne-regulujace-dzialalnosc-sok/

Ustawa | Rzecznik Praw Dziecka

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w języku angielskim (ENG) Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w języku niemieckim (GER) Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w języku...brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/ustawa

Przy składaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na...

Pouczenie: Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.): Art. 233. § 1.www.pinb.powiat.krakow.pl/files/OKBoZB_2014.pdf