Masz pytanie?

Kodeks Wykroczeń 2015 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Kodeks wykroczeń tekst jednolity - określa zasady odpowiedzialności karnej. Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

Kodeksu Wykroczeń - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Tekst ogłoszony: D19710114.pdf: Tekst ujednolicony: D19710114Lj.pdf: Status aktu prawnego:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

Kodeks Drogowy 2014 Tekst Jednolity [Ustawa Prawo O …

KODEKS DROGOWY 2014 (© Sławomir Mielnik) Kodeks drogowy 2014, aktualne przepisy ze zmianami, stan prawny kodeksu drogowego na styczeń 2014 r.www.mmsilesia.pl/artykul/kodeks-drogowy-2014-tekst-jednolity-ustawa-prawo-o-ruchu,3228201,art,t...

KODEKS DROGOWY 2015 Tekst jednolity | Ustawa Prawo o …

Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu …kodeks-drogowy.org/

Kodeks pracy - tekst jednolity - RegioPraca.pl

Tekst jednolity aktualnego prawa pracy (styczeń 2014 r). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-97

Prawo karne - Kodeks wykroczeń

(stan prawny na dzień 4 grudnia 2006 r., ostatnia zmiana wynika z Dz. U. 2005.90.757, tekst opracowany z pomocą programu LEX). USTAWA. z dnia 20 maja 1971 r.karne.pl/wykroczenia.html

Kodeks karny 2015 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Ustawa o kierujących pojazdami 2015 Tekst jednolity...

Ustawa o kierujących pojazdami darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151. Poznaj aktualne przepisy o ruchu i transporcie drogowymwww.kodeks-drogowy.org/ustawa-o-kierujacych-pojazdami/

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U...

©Kancelaria Sejmu s. 1/232 2015-01-27 Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 USTAWA . z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 1) KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNAisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640160093&type=3

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm