Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20032255.pdf: Tekst ujednolicony: D20032255Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 2003-12-30isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (tekst...

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz...prawo.mp.pl/dokumenty/ustawy/13610,ustawa-o-powszechnym-ubezpieczeniu-zdrowotnym-tekst-jednolit...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 114: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000114

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w...

USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.225.0001860,ustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-za-zycie...

Zadania pomocy społecznej - Ustawa o pomocy społecznej...

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 05.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 930 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/dzial-i_rozdzial-2_zadan...

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym - Ustawa o...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.07.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 963 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-13-pazdziernika-1998-r-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych/ro...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 20-03-2017

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

USTAWA z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu...

USTAWA z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1989.024.0000133,ustawa-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-indywid...

Zasiłki i dodatki do zasiłków - PIT.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się...www.pit.pl/zasilki_310.php