Masz pytanie?

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - KAS

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej,KAS,Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,Dz.U.2016.0.1947https://www.lexlege.pl/ustawa-z-dnia-16-listopada-2016-r-o-krajowej-administracji-skarbowej/

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.089.0000645,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynk...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe …

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiato...