Masz pytanie?

Zobacz temat - Świadczenia rodzinne

K O M U N I K A T:. W dniu 23.11.2010r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007r.www.zakatek21.pl/forum/printview.php?t=20&start=0

Serwis ZUS - Świadczenia przedemerytalne

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 z późn. zm.), zwana dalej ustawą z 30 kwietnia 2004 r. określa m.in.www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2586

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Dz.U.02.147.1231 2002-10-09 zm. Dz.U.02.167.1372. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.www.slaskie.pl/kopm/ustawa1.html

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z...

Rok 2013 to czas dużych zmian zarówno dla najmłodszych kierowców jak i dla tych, którzy dopiero starać się będą o prawo jazdyprawo.rp.pl/artykul/723764.html?print=tak&p=0

Wnioski dla klientów Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z...

Wnioski dla klientów Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych które należy składać na ul.Jagiellońskiej 6mopsrzeszow.pl/index.php/o-orodku?layout=edit&id=117

Ustawa o Policji [policja] - ArsLege - testy na egzamin z...

Dz.U.2015.0.355 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-stycznia-1982-r---karta-nauczyciela-tekst-jedn-d...