Masz pytanie?

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w...

Art. 12a. Instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, o których mowa w art. 10 ust. 2 udzielają kredytów preferencyjnych na podstawie wniosków o...www.administrator24.info/artykul/id1842,ustawa-o-finansowym-wsparciu-rodzin-i-innych-osob-w-nab...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19950018.pdf: Tekst ujednolicony: D19950018Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 95-01-17: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950040018

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach - Tekst...

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.101.0000730,ustawa-o-obligacjach.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw Monitor Polski : Dziennik Ustaw 2008 196 Dostępne dokumenty: Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1212: Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o...isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu&rok=2008&numer=196

Główny Urząd Statystyczny / Metainformacje / Opis...

Opis metodologiczny. Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za pracę wynikającą z umowy o pracę …stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/przecietne-m...

Jednolity tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na...

15. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 167 z dn. 1.09.2005 r., poz. 167); 16. Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie...www.administrator24.info/artykul/id5504,jednolity-tekst-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-...

SKOK Kujawiak

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r.skokkujawiak.pl/index/index.php?sel=home&cl=&addRef=&width=1024&height=768

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z...www.axadirect.pl/www/uploads/pdf/Regulamin_swiadczenia_uslug_droga_elektroniczna.pdf

Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Diariusz / Posiedzenia...

Izba na 72. posiedzeniu rozpatrzyła 12 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, dokonała zmiany w składzie...www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,7807,1820-marca-2015-r-.html

Prace / Senat / Posiedzenia / Senat Rzeczypospolitej Polskiej

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01) (Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie Maria Pańczyk-Pozdziej i Jan Wyrowiński)www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,425,1.html