Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 381: Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000381

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 996: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacjiisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000996

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - BFG

Komunikat nr 54 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. W dniu 15 maja 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał odhttps://www.bfg.pl/

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – …

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016, poz. 1888); Stan prawny na rok 2017aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

SKOK Kujawiak

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r.skokkujawiak.pl/index/index.php?sel=home&cl=&addRef=&width=1024&height=768

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest bankiem wiarygodnym, opartym wyłącznie na polskim kapitale. Właścicielami są jego członkowie. Poniżej zamieszczamy...www.bskrasnystaw.pl/www/index.php

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/831/t/ustawa_z_dnia_29_sierpnia_1997_r__prawo_bankowe.html

Nowe prawo - Prawo i opinie - zamowienia-publiczne.lex.pl

Centralni zamawiający elektronizują przetargi. Od dnia 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający mają obowiązek stosować komunikację elektroniczną w...www.zamowienia-publiczne.lex.pl/nowe-prawo

Krajowa Rada Spółdzielcza - Krajowa Rada Spółdzielcza

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. tekst jednolity z dnia 28 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1910)www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=78