Masz pytanie?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym...www.bfg.pl/

Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym...

Numer projektu: UD92: Tytuł: Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustawbip.kprm.gov.pl/kpr/form/r723,Projekt-ustawy-o-Bankowym-Funduszu-Gwarancyjnym-uporzadkowanej-li...

Dz.U. 1995 Nr 4 poz. 18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r...

3. Warunki uczestnictwa oddziału instytucji kredytowej, o którym mowa w ust. 2, w systemie gwarantowania określa Zarząd Funduszu w porozumieniu z właściwymisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19950040018&type=3

USTAWA Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1) - PBUK - Strona...

się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. W odniesieniu do umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, szczegółowy zakres ubezpieczenia, …pbuk.pl/doc/ustawa_o_ubezpieczeniach_obowiazkowych.pdf

Przepisy ogólne Art. 1. - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/70 2014-08-07 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 . USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszuisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031241152&type=3

SYSTEM BANKOWY W POLSCE W LATACH …

4 zasad sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków. B. Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i bankówwww.nbp.pl/publikacje/system_bankowy/system_bankowy.pdf

Ustawa o usługach płatniczych - to warto wiedzieć...

Od dnia 24 października 2011 r. obowiązuje ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175). Ustawa wdrożyła do polskiego prawa...pieniadzeiprawo.pl/ustawa-o-uslugach-platniczych-to-warto-wiedziec/

Składki i świadczenia - Serwis informacyjny ZUS - strona...

Składki i świadczenia, Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub...

1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r.www.administrator24.info/artykul/id2207,ustawa-o-ochronie-praw-nabywcy-lokalu-mieszkalnego-lub-...

Ustawę o NIK (plik PDF) - Najwyższa Izba Kontroli

Ujednolicony tekst ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbiewww.nik.gov.pl/plik/id,2180.pdf