Masz pytanie?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym...www.bfg.pl/

Nowelizacja ustawy o BFG i rozporz ą ń - Bankowy Fundusz...

1 Działalno ść pomocowa Seminarium „Nowelizacja ustawy o BFG i rozporz ądze ń wykonawczych Ministra Finansów w zakresie ujednolicenia zasad gwarantowania...www.bfg.pl/sites/default/files/pliki/seminarium_nowelizacja_ustawy_1.pdf

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach...

się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. W odniesieniu do umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, szczegółowy zakres ubezpieczenia, …pbuk.pl/doc/ustawa_o_ubezpieczeniach_obowiazkowych.pdf

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym...

©Kancelaria Sejmu s. 1/70 2014-08-07 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 . USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszuisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031241152&type=3

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu...

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1996.070.0000335,ustawa-o-zakladowym-funduszu-swiadczen-socjalnych....

art. 14 ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o...

Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń...

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2006.158.0001121,ustawa-o-ochronie-roszczen-pracowniczych-w-razie-n...

Serwis ZUS - Składki i świadczenia

Składki i świadczenia, Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Ustawę o NIK (plik PDF) - Najwyższa Izba Kontroli

Ujednolicony tekst ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbiewww.nik.gov.pl/plik/id,2180.pdf

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: Ustawa o własności lokali

Ustawa o własności lokali : Artykuł po artykule. Wyłącznie komentarze z literatury. Tematy zamknięte - dyksusja nad nimi w LEX.wspolnota.net.pl/ustawa/