Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19950018.pdf: Tekst ujednolicony: D19950018Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 95-01-17: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950040018

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 381: Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000381

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o... - infor.pl

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Tekst ujednolicony. …www.infor.pl/akt-prawny/94432,ustawa-o-indywidualnych-kontach-emerytalnych-oraz-indywidualnych-...

Akty prawne | BFG

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Więcej informacji w "Polityce prywatności" AKCEPTUJĘ, ZAMKNIJ KOMUNIKAThttps://www.bfg.pl/akty-prawne

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2016 – …

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014, poz. 851) Stan prawny obowiązujący od: 4 czerwca 2016 r. r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

SKOK Kujawiak

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r.skokkujawiak.pl/index/index.php?sel=home

Internetowy System Aktów Prawnych

rachunki bankowe: powrót : 1 - 100 z 102 Następne > Dz.U. 2016 poz. 1224: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w …isip.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasR&passName=rachunki%20bankowe

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli - Najwyższa Izba Kontroli

Art. 18b. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z...https://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/ustawa-o-najwyzszej-izbie-kont...

Ubezpieczenie OC samochodu w Proama

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC...https://www.proama.pl/ubezpieczenie_samochodu/ubezpieczenie_oc/

USTAWA z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o funduszach inwestycyjnych ] W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm. 3)) wprowadza...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.085.0000615,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-funduszach-inwestycyjnyc...