Masz pytanie?

Ustawa o broni i amunicji - Koło Łowieckie Cietrzew

USTAWA. z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. [Dz. U. Nr 53, poz. 549] ze zmianami wprowadzonymi ustawami: Dz.U. 2001 nr 27, poz 298; Dz.U. 2002 nr74, …cietrzew.lowiecki.pl/prawo/prawo_3.html

Ustawa o broni i amunicji - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o broni i amunicji. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 11.04.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2012 poz. 576 z dnia 21.05.1999.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-maja-1999-r-o-broni-i-amunicji/

Ustawa o ubezpieczeniach obowiazkowych, UFG i PBUK - tekst...

ubezpiecze ń. O zgłoszonym roszczeniu zakład ubezpiecze ń powiadamia niezwłocznie ubezpieczonego. 2. Poszkodowany mo Ŝe dochodzi ć roszcze ń bezpo...www.ab-odszkodowania.pl/edc_user_data/dat_files/ustawa_o_ubezpieczeniach_obowiazkowych_ufg_i_pb...

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej...

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 22.01.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-maja-2013-r-o-srodkach-przymusu-bezposredniego-i-broni-pa...

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej...

Niżej prezentujemy nową ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, obowiązującą od dnia 5 czerwca 2013 r. Do pobrania w formacie PDF pod tym...obroni.pl/ustawa-o-srodkach-przymusu-bezposredniego-i-broni-palnej-2013/

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. - Policja.pl

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) środki przymusu...www.policja.pl/download/1/111617/ustawa_o_spb_i_broni_palnej.pdf

Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D19990549L.pdf: Tekst ogłoszony: D19990549.pdf: Tekst ujednolicony: D19990549Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549

Ustawa o transporcie drogowym, tekst jednolity

Ustawa o transporcie drogowym.Tekst jednolity. Artykuł art. 39k ustawy. Rozdział 7awww.psychotestykierowcow.pl/ustawa-o-transporcie-drogowym

Dz.U. 2014 poz. 1099 OBWIESZCZENIE MARSZA ŁKA SEJMU...

Załącznik do obwieszczenia . Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej . z dnia 5 czerwca 2014 r. (poz. 1099) USTAWA . z dnia 22 sierpnia 1997 r.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971140740&type=3

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych …

3 oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana zwww.giodo.gov.pl/plik/id_p/2534/j/pl/