Masz pytanie?

Pozwolenia na broń - informacje - KWP w Bydgoszczy

I. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA POZWOLEŃ NA BROŃ. Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji...bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/pozwolenia-na-bron/2694,Pozwolenia-na-bron-informacje.html

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia …

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.084.0000614,ustawa-o-agencji-mienia-wojskowego.html

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY PRAWNE - lowiecki.pl

Akty prawne ogólnie obowiązujące: Ustawa 'Prawo łowieckie' jednolity tekst z czerwca 2017 r. Ustawa 'Prawo łowieckie' od dnia 21 kwietnia 2014 r.www.lowiecki.pl/prawo/index.php

Biuletyn - Areszt Śledczy Inowrocław

Areszt Śledczy w Inowrocławiu został utworzony Zarządzeniem nr 23/84/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1984 roku. Jest on jest aresztem śledczym z...www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=12&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC...

Prawo łowieckie - Mysliwi

Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z...www.lowiecki.pl/prawo/prawo_o_lasach.php