Masz pytanie?

Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 3/34 2014-04-22 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, należy przez to rozumieć amunicję do broni palnej.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19990530549&type=3

Rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia...

Rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-21-pazdz...

Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D19990549L.pdf: Tekst ogłoszony: D19990549.pdf: Tekst ujednolicony: D19990549Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530549

Ruch Obywatelski Miłośników Broni » FAQ - pytania...

ODPOWIEDZI: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45. Na jakiej podstawie mogą zakupić amunicję do broni posiadanej do celów...www.romb.org.pl/?id=56

Prawo łowieckie - Łowiectwo - Mysliwi - Dziennik Łowiecki

PRZYWÓZ BRONI Z ZAGRANICY. Przywóz zakupionej za granicą broni i amunicji myśliwskiej przez obywateli polskich reguluje szczegółowo art. 37 ustawy z dnia 21...www.lowiecki.pl/prawo/przyw_broni.php

Ustawa o lasach

Ustawa o lasach z dnia 29 września 1991 tekst jednolitylasypl.w.interia.pl/Ustawa%20o%20lasach.htm

ustawa - BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2002 r.) (tekst ujednolicony)bip.abw.gov.pl/ftp/upload/ustawa.pdf

Umowa kupna-sprzeda?y - Łowiectwo - Mysliwi - Dziennik...

Działając na podstawie Art. 28 ustawy o broni i amunicji z dnia.... Z bronią wymienioną w § 1 użyczana jest amunicja do tej broni. § 3.www.lowiecki.pl/uzyczenie.doc

Airsoft - ASG Air Soft Gun Shop - sklep, repliki broni...

Jesteś w dziale AirSoft W tym dziale, w menu po lewej stronie, znajdziesz wszystko czego możesz potrzebować na polu walki rozgrywek AirSoftGun.www.asgshop.pl/sklep/catalog.php?s=1

LTC Sp. z o.o. - FINN 7 NIL

Rejestr Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej tworzony jest z mocy Ustawy o zawodzie lekarza (Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza Dz. U. Z 1997r.www.finn.pl/index.php?page=finn-7-nil