Masz pytanie?

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz. U. Nr 114, poz. 740) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i...free.of.pl/o/ochroniarz/0740.htm

Ustawa o ochronie osób i mienia [och. osób i mienia...

Dz.U.2005.145.1221 t.j. Ustawa o ochronie osób i mienia, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-ochronie-osob-i-mienia/k462/

Ruch Obywatelski Miłośników Broni » FAQ - pytania...

ODPOWIEDZI: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45. Na jakiej podstawie mogą zakupić amunicję do broni posiadanej do celów...www.romb.org.pl/?id=56

Flobert 4mm/6mm-czyli o tym jak urzędnicy i policja nie...

@kura998: czyli wykorzystuje on spłonkę jako materiał miotający. Z tego wynika, że to normalne chemiczne pociski które wykorzystują reakcję utleniania do...www.wykop.pl/link/860239/flobert-4mm-6mm-czyli-o-tym-jak-urzednicy-i-policja-nie-chca-mi-przyzn...

Ustawa o lasach

Ustawa o lasach z dnia 29 września 1991 tekst jednolitylasypl.w.interia.pl/Ustawa%20o%20lasach.htm

ustawa - BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2002 r.) (tekst ujednolicony)bip.abw.gov.pl/ftp/upload/ustawa.pdf

Prawo łowieckie - Łowiectwo - Mysliwi - Dziennik Łowiecki

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. [jednolity tekst Dz.U. 2005 Nr 127 poz. 1066] Tekst z uwzględnieniem zmian z dnia 26.07.2001 r.www.lowiecki.pl/prawo/prawo_2ust1.php

Ustawa o Policji [policja] – Aktualny stan prawny

Dz.U.2011.287.1687 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

ustawa o Policji - Odpowiedzialność dyscyplinarna i...

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów. Art. 132. 1. Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego...www.policjantka.info/index.php/sluzba/pragmatyka-sluzbowa/99-ustawa-o-policji?start=10

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz...www.policja.pl/ftp/prawo/uzycie_broni.pdf