Masz pytanie?

Ustawa o transporcie drogowym – tekst jednolity

Od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dostaliśmy mały prezent na Mikołaja :). W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o transporcie drogowym.czaspracykierowcow.pl/ustawa-o-transporcie-drogowym-teskt-jednolity/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018 (Dz.U 2018, poz. 200) – tekst jednolity – wersja aktualizowanahttps://aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. …

Ustawa o PIT - Rozdział I: Podmiot i przedmiot opodatkowania. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2018 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684971,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Orzecznictwo - Najnowsze orzeczenia

W sprawie o przywrócenie do pracy i łącznie z nim dochodzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy stronie reprezentowanej w postępowaniu apelacyjnym przez...www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy

Rotrans | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.18./00021/2007 (P.H.U. ROTRANS Roman Szypura)– możemy realizować szkolenia finansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (indywidualne, grupowe, bony szkoleniowe). – informacji o zasadach finansowania szkoleń udzielają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy …rotrans.com.pl/

PKS Zielona Góra

2.Ceny biletów za przewóz osób w komunikacji autobusowej PKS są cenami ustalanymi przez Zarząd PKS Zielona Góra Spółka z o.o. i wprowadzone Uchwałą Zarządu.pks.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=16

Kaliskie Linie Autobusowe

3. Użyte w treści Regulaminu określenia: KLA, przewoźnik - oznaczają Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.www.kla.com.pl/cat,6

Stowarzyszenie DGSA

Stowarzyszenie Doradcow ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA. ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEKwww.s-dgsa.pl/aktualnosci.php

Prawo dróg publicznych – Blog o prawie dróg …

W ubiegły piątek opublikowana została ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. . Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian do postępowania administracyjnego, w tym nowe zasady ogólne prowadzenia posthttps://drogipubliczne.info/