Masz pytanie?

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.200.0001155,ustawa-o-czasie-pracy-kierowcow.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20040879L.pdf: Tekst ogłoszony: D20040879.pdf: Tekst ujednolicony: D20040879Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920879

Ustawa o transporcie drogowym - 2017 - Tekst jednolity - …

Ustawa o transporcie drogowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2017. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1907 z dnia 06.09.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-6-wrzesnia-2001-r-o-transporcie-drogowym/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

KODEKS PRACY 2017 - TEKST JEDNOLITY (KWIECIEŃ 2017)

Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (kwiecień 2017 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2017-tekst-jednolity-kwiecien-2017

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym...

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/94419,ustawa-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 1-9a...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 1-9a. Ustawa o PIT - Rozdział I: Podmiot i przedmiot opodatkowania. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684971,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2010 …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2010 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2010)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem...

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1502...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/706822,Wniosek-o-dwa-dn...

Ustawa o VAT 2017 Dział IX Odliczenie i zwrot podatku...

Ustawa o VAT 2017 - Załączniki; Ustawa o VAT 2017 Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe; Ustawa o VAT 2017 Dział XII...ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/ustawa/694275,Ustawa-o-VAT-2017-Dzial-IX-Odliczenie-i-zwrot-pod...