Masz pytanie?

Ustawa o czasie pracy kierowcy | Na Osi

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich...naosi.pl/ustawa-o-czasie-pracy-kierowcy/

Ustawa o transporcie drogowym – tekst jednolity

Od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dostaliśmy mały prezent na Mikołaja :). W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o transporcie...czaspracykierowcow.pl/ustawa-o-transporcie-drogowym-teskt-jednolity/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Kierowcy - Samozatrudnieni

Poradnik dla samozatrudnionych. Metody opodatkowania i obowiązki księgowe dla poszczególnych grup zawodowych. Uprawnienia zawodowe i koncesje.www.samozatrudnieni.pl/kierowcy.html

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Orzecznictwo - Najnowsze orzeczenia

Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, wymieniona w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z...www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad …

OSKP zatrudni diagnostę: 19.02.2018 r. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Graniczna 12 zatrudni diagnostę.www.patronat.pl/

Stowarzyszenie DGSA

7 listopada 2016 r. Opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw W związku z procesem konsultacji społecznych projektu...www.s-dgsa.pl/aktualnosci.php

Reklamacje - rabentransport.pl

Reklamacja jest roszczeniem złożonym w formie pisemnej, związanym z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem w przesyłce, powstałymi w czasie od przyjęcia przesyłki...www.rabentransport.pl/pl/reklamacje.php

Tymczasowa organizacja ruchu z zastosowaniem …

1. Dane ogólne: 1.1. Cel opracowania: Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 256 (jezdnia prawa) na odcinku 200 m.www.bwir.org/tymczasowa-organizacja-ruchu-z-zastosowaniem-sygnalizacji-wahadlowej-2/