Masz pytanie?

Ustawa o czasie pracy kierowcy | Na Osi

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich...naosi.pl/ustawa-o-czasie-pracy-kierowcy/

WYROK - csk.szczecin.pl

2 Sąd Rejonowy ustalił, że A. K. zatrudniony był u strony pozwanej w okresie od dnia 19 czerwca 2010 r. do dnia 12 stycznia 2013 r. na stanowisku kierowcy wcsk.szczecin.pl/files/I_PK_300-15-2.pdf

Rejestracja pojazdów – Gmina Pruszcz niezależny portal...

Transport drogowy: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia...www.gminapruszcz.pl/?page_id=10434

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem...

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1502...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/706822,Wniosek-o-dwa-dn...

Rotrans | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”,rotrans.com.pl/

PKS ZIELONA GÓRA - PKS ZIELONA GÓRA

2.Ceny biletów za przewóz osób w komunikacji autobusowej PKS są cenami ustalanymi przez Zarząd PKS Zielona Góra Spółka z o.o. i wprowadzone Uchwałą Zarządu.pks.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=16

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne...

Otóż każda osoba lub podmiot zobowiązany przepisami do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie lub innych ubezpieczonych, z jakiegokolwiek...kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/oplacanie-skladek/94947,Kto-jest-platnikiem-skladek-na-u...

Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP (FAQ...

Stosownie do postanowień art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.), przywoływana dalej jako...www.straz.gov.pl/aktualnosci/pytania_i_odpowiedzi_komendanta_glownego_psp

Adwokat Patryk Zbroja – odszkodowanie po wypadku...

Zobacz blog na temat odszkodowania po wypadku samochodowym. Adwokat specjalizujący się w tej dziedzinie opisuje w przystępny …www.odszkodowaniepowypadkublog.pl/mandaty-niewskazanie-sprawcy-wykroczenia-drogowego-proba-ocen...

Jak nie płacić mandatów za zdjęcia z fotoradarów | Super...

Art.129g ust.5 pord (tekst jednolity) Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem...supernowosci24.pl/jak-nie-placic-mandatow-za-zdjecia-z-fotoradarow/