Masz pytanie?

Ustawa o czasie pracy kierowcy | Na Osi

Stosowanie się kierowców do wytycznych normujących czas pracy kierowcy oraz robienie przerw w czasie jazdy służy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich...naosi.pl/ustawa-o-czasie-pracy-kierowcy/

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.200.0001155,ustawa-o-czasie-pracy-kierowcow.html

Ustawa o transporcie drogowym – tekst jednolity

Od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dostaliśmy mały prezent na Mikołaja :). W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o transporcie...czaspracykierowcow.pl/ustawa-o-transporcie-drogowym-teskt-jednolity/

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Metryka. …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.006.0000033,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudn...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r...

Art. 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 22 czerwca 2013 r. przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn...

Zatrudnianie młodocianych - Kodeks pracy - tekst kodeksu...

Zatrudnianie młodocianych. Kodeks pracy - serwis prawno-poradniczy prezentujący przepisy prawa pracy. Stosunek pracy, wynagrodzenia, prawa i obowiązki …kadry.infor.pl/kodeks-pracy/mlodociani/

Czas pracy - Kodeks pracy - tekst kodeksu, stosunek pracy...

Czas pracy- nagodziny, zmianowy czas pracy, praca na akord. Kodeks pracy - serwis prawno-poradniczy prezentujący przepisy prawa pracy. Stosunek pracy, …kadry.infor.pl/kodeks-pracy/czas-pracy/

Opłaty komornicze księgujemy na koncie 761 - www.experto24.pl

Opłaty komornicze związane są z prowadzonym, na wniosek jednostki-wierzyciela, postępowaniem. Pobierane są w oparciu o obowiązujące przepisy i stanowią w...https://www.experto24.pl/sektor-publiczny/rachunkowosc-budzetowa/oplaty-komornicze-ksiegujemy-n...