Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 1440: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z …

Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.https://www.portaloswiatowy.pl/zarzadzanie-szkola/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn.-dz.u...

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z …

wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn...

Lędziny - Strona główna

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim...www.ledziny.pl/

AW - gunb.gov.pl

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1409 8) odnośnika nr 1 i art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych...www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/obwieszcz_sejm05122013.pdf

Urząd Zamówień Publicznych - Pytania i odpowiedzi...

Czy w sprawozdaniu za 2016 r. należy uwzględnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte i przeprowadzone w 2016 r., w przypadku gdy umowa...https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/roczne-sprawozdanie-o-udzielonych-za...

Kto powinien sprzątać chodnik | Administrator24.info...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do sprzątania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości...www.administrator24.info/artykul/id178,Kto-powinien-sprzatac-chodnik

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz...isap.sejm.gov.pl/

Las - definicja | Rzeczoznawca

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, tekst jednolity – Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59, Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni...www.rzeczoznawcy.krakow.pl/case_study/las-definicja/

Filip Seredyński – SLS Seredyński, Sandurski – Kancelaria...

Sandurski Leśniak Seredyński - Kancelaria Radców Prawnych specjalizująca się w prawie gospodarczym, optymalizacji podatkowej. Doradzamy przy fuzjach...slslegal.pl/ludzie/filip-seredynski