Masz pytanie?

Ustawa o drogach publicznych - 2015 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o drogach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 10.10.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 460 z dnia 21.03.1985.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/

Przepisy ogólne - Ustawa o drogach publicznych - 2015...

Ustawa o drogach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 10.10.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 460 z dnia 21.03.1985.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?section=rozdzial:1

Drogi Publiczne - Ustawa o drogach publicznych

Tekst ujednolicony ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) wraz z rozporządzaniami.drogipubliczne.eu/dzienniki-ustaw/ustawa-o-drogach-publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dz.U.07.19.115 j.t. 2007.02.27 zm. Dz.U.2007.23.136 art. 11 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 art. 2 2008.04.15 zm. Dz.U.2008.54.326 art. 1www.realexperts.pl/prawo/akt/id/464/t/ustawa_z_dnia_21_marca_1985_r__o_drogach_publicznych.html

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.146.0000885,ustawa-o-finansach-publicznych.html

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - Ustawa o prawie autorskim i...

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.06.90.631 . 2006.07.07 sprost. Dz.U.2006.121.843...www.zaiks.org.pl/247,0

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r...

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn-dzu-z-2015-r-poz-151...

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2010.095.0000613,ustawa-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych.html

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r...

Art. 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 22 czerwca 2013 r. przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn-dzu-z-2012-r-poz-11...

E-Uprawnienia.pl | Wykaz aktualnych aktów prawnych na...

Lp: Numer wg PIIB: Nazwa Aktu: Numer Dziennika Ustaw: Zmiany: PRAWO BUDOWLANE: 1: 1.1: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst …www.e-uprawnienia.pl/wykaz-aktualnych-aktow-prawnych-na-egzamin/