Masz pytanie?

Ustawa o rachunkowości ma nowy tekst jednolity

Nowy tekst jednolity ustawy o rachunkowości uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi …www.portalfk.pl/nowosci/ustawa-o-rachunkowosci-ma-nowy-tekst-jednolity-292952

Dz.U. nr 19 poz. 115 - Ustawa o drogach publicznych...

Ustawa, Akty prawne, Przepisy prawne, drogi publiczne, Dz.U. nr 19 poz. 115 Przepisy prawne Dz.U.07.19.115www.instalacyjna.com.pl/index.php/artykuly/dz-u-nr-19-poz-115-ustawa-o-drogach-publicznych-teks...

Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 - Internetowy System Aktów...

Tekst aktu: D20091240L.pdf: Tekst ogłoszony: D20091240.pdf: Tekst ujednolicony: D20091240Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19850060.pdf: Tekst ujednolicony: D19850060Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 85-04-15: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Najnowszy tekst...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-ofercie-publicznej-i-warunkach-wprowadzani...

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie...

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Najnowszy tekst ujednolicony...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-maja-2009-r-o-bieglych-rewidentach-i-ich-samorzadzie-podmi...

Ustawa o PIS - Wojewódzka Stacja Sanitarno...

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (1) (tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 12 poz. 49) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r, Nr 90 poz...bip.pwisbydgoszcz.pl/?cid=129

BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność...bip.zdw-bydgoszcz.pl/