Masz pytanie?

Ustawa o drogach publicznych tekst jednolity • Szukaj z...

Ustawa o drogach publicznych tekst jednolity • Szukaj z... Ustawa o finansach publicznych 2013 - Tekst jednolity. Tekst jednolity jest tekstem aktu prawnego, który...efakty.net/ustawa+o+drogach+publicznych+tekst+jednolity,1.html

Ustawa o finansach publicznych 2013 - Tekst jednolity

Tekst jednolity jest tekstem aktu prawnego, który zawiera i uwzględnia wszystkie poprawki od początku publikacji. Posługując się jednolitym tekstem mamy...www.jednolitytekst.pl/ustawa-o-finansach-publicznych-2013/

USTAWA o Drogach publicznych - Logistyka, firmy...

USTAWA o Drogach publicznych: USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Drogą publiczną jest...logistyka.jartom.pl/ustawa-o-drogach-publicznych

Ustawa o drogach publicznych - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o drogach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 260 z dnia 21.03.1985.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/

Jest tekst jednolity ustawy o finansach publicznych...

Będący załącznikiem do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone do uchwalonej 27 sierpnia 2009 r. ustawy, czternastoma aktami nowelizującymi...www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-tekst-jednolity-ustawy-o-finansach-publicznych

Teksty jednolite ustaw - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

art. 16 i art. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r.www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=TEKSTY_JEDNOLITE

Ustawa o finansach publicznych - 2014 - Tekst jednolity...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 08.04.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r...

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamó-wieniami”, przez: 1) jednostki sektora finansów publicznych w...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040190177&type=3

Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070190115