Masz pytanie?

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838)https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/u/ustawa-o-drogach-publicznych_3572/drogi%20public...

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznychwww.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.063.0000460,metryka,ustawa-o-drogach-publicznych.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19850060.pdf: Tekst ujednolicony: D19850060Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 85-04-15: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.063.0000460,ustawa-o-drogach-publicznych.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20070115L.pdf: Tekst ogłoszony: D20070115.pdf: Tekst ujednolicony: D20070115Lj.pdf: Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070190115

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - Ustawa o prawie autorskim i...

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.06.90.631 . 2006.07.07 sprost. Dz.U.2006.121.843...www.zaiks.org.pl/247,0

USTAWA z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (tekst...

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 101 poz. 444) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 56 poz. 679) (tekst jednolity: Dz. U...www.straz.brzesko.pl/dok/lasy.pdf

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień - Ustawa o ochronie...

Ustawa o ochronie przyrody. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 1651 z dnia 16.04.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/rozdzial-4_ochrona-te...

Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i...

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 23.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 909 z dnia 03...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-3-lutego-1995-r-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych/rozdzia...

Prowadzenie robót - Zarząd Terenów Publicznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071,z późn. zm), Ustawa z dnia 21 marca …www.ztp.waw.pl/zalatw-sprawe/wykaz-spraw/prowadzenie-robot-w-pasie-drogowym/