Masz pytanie?

4.12.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o drogach...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/4-12-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-drogach-publicznych/

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami...

Od 23 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa określa zasady: gospodarowania …imars.pl/jednolity-tekst-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami/

Jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego...

Od 12 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez...imars.pl/jednolity-tekst-ustawy-o-ksztaltowaniu-ustroju-rolnego/

Ustawa o drogach publicznych z tekstem jednolitym...

W Dzienniku Ustaw (poz. 460) opublikowano tekst jednolity ustawy o drogach publicznych.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-drogach-publicznych-z-tekstem-jednolitym

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu …

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stan prawny na dzień 3.02.2015 r.www.administrator24.info/artykul/id4373,ustawa-z-dnia-13-wrzesnia-1996-r-o-utrzymaniu-czystosci...

Lędziny - Strona główna

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu...www.ledziny.pl/

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 2017 (Dz.U. …

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U 2016, poz. 716) Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2017 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych-2014-dz-u-201...

BIP Urzędu Gminy Tarnów

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z …bip.gminatarnow.pl/index.php?id=4

Planowałeś zgłoszenie budowy? Od 2017 roku mniej …

Dokładnie 1 stycznia 2017 roku weszła w w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, jednak...https://narodowyprogram.pl/prawo-budowlane/zgloszenie-budowy/

Aktualności prawne - PIPP

W pierwszych dniach lutego na stronie URE został opublikowany nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych...paliwa.pl/prawo/aktualnosci-prawne