Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19850060.pdf: Tekst ujednolicony: D19850060Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 85-04-15: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie

©Kancelaria Sejmu s. 1/46 2015-07-31 Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 . USTAWA . z dnia 24 kwietnia 2003 r. o . działalności pożytku. publicznego i o wolontariacieisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030960873&type=3

Obowiązujący tekst ustawy: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997...

GIODO, Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182) , Ochrona Danych Osobowych dane osobowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, …www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Metryka. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.063.0000460,metryka,ustawa-o-drogach-publicznych.html

Ogłoszenia

Zagrodno, dnia 7 lipca 2015 r. Informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...zagrodno.i-gmina.pl/ogloszenia

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.01.2014. Zobacz wszystkie...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-10-kwietnia-2003-r-o-szczegolnych-zasadach-przygotowania-i-r...

Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 USTAWA o gospodarce...

Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólnewww.adrem.krakow.pl/uploads/akty/gosp.nier.pdf

Podatek VAT - przepisy prawne - prawo podatkowe

09.04.2015 - Ustawa o VAT - Prawo Zamówień Publicznych; 31.03.2015 - w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnymwww.vat.pl/przepisy/

Portal PTP - 2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologówwww.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=47

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.www.giodo.gov.pl/plik/id_p/6916/j/pl/