Masz pytanie?

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznychwww.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.063.0000460,metryka,ustawa-o-drogach-publicznych.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19850060.pdf: Tekst ujednolicony: D19850060Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 85-04-15: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.063.0000460,ustawa-o-drogach-publicznych.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070190115

Urząd Zamówień Publicznych - Błąd 404

beta Główna nawigacja. Strona główna Rozwiń Strona główna; Urząd Zamówień Publicznych Rozwiń Urząd Zamówień Publicznych. Kierownictwo; Organizacjahttps://www.uzp.gov.pl/404

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - Ustawa o prawie autorskim i...

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.06.90.631 . 2006.07.07 sprost. Dz.U.2006.121.843...www.zaiks.org.pl/247,0

USTAWA z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (tekst...

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 101 poz. 444) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 56 poz. 679) (tekst jednolity: Dz. U...www.straz.brzesko.pl/dok/lasy.pdf

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r...

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile...https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn.-...

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień - Ustawa o ochronie...

Ustawa o ochronie przyrody. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 1651 z dnia 16.04.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/rozdzial-4_ochrona-te...

Przepisy ogólne - Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym...

Prawo o ruchu drogowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 04.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2012 poz. 1137 z dnia 20.06.1997.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-czerwca-1997-r-prawo-o-ruchu-drogowym/dzial-i_przepisy-og...