Masz pytanie?

Ustawa o drogach publicznych - 2015 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o drogach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 10.10.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 460 z dnia 21.03.1985.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19850060.pdf: Tekst ujednolicony: D19850060Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 85-04-15: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

Drogi Publiczne - Ustawa o drogach publicznych

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity) (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.drogipubliczne.eu/dzienniki-ustaw/ustawa-o-drogach-publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Inne artykuły. Otwarcie polskiego rynku wycen dla rzeczoznawców zachodnich i niewesołe perspektywy zawodowe polskich rzeczoznawców majątkowychwww.realexperts.pl/prawo/akt/id/464/t/ustawa_z_dnia_21_marca_1985_r__o_drogach_publicznych.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070190115

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych-tekst-je...

Kodeks drogowy - prawo i przepisy o ruchu drogowym - tekst...

Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzegają, że rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu regioMoto.pl jest dozwolone...regiomoto.pl/portal/aktualnosci/kodeks-drogowy-prawo-i-przepisy-o-ruchu-drogowym-tekst-jednolit...

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. - stowarzyszenies12.pl

zmiany: 2007-02-27 Dz.U.2007.23.136 art. 11 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 2 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1) (2)www.stowarzyszenies12.pl/inne/Ustawa_o_drogach_publicznych.pdf

Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach - Kodeks...

Prawo o ruchu drogowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 23.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2012 poz. 1137 z dnia 20.06.1997.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-czerwca-1997-r-prawo-o-ruchu-drogowym/dzial-ii_rozdzial-5...

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2010.095.0000613,ustawa-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych.html