Masz pytanie?

Ustawa o drogach publicznych - 2016 - Tekst jednolity …

Ustawa o drogach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1440 z dnia 21.03.1985.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19850060.pdf: Tekst ujednolicony: D19850060Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 85-04-15: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20091240L.pdf: Tekst ogłoszony: D20091240.pdf: Tekst ujednolicony: D20091240Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

Ustawa o drogach publicznych wersja od 1 lipca 2011

Art. 4. Użyte w ustawie okre ślenia oznaczaj ą: 1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni ą nad i pod jego powierzchni ą,www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/33801/Ustawa-o-drogach-publicznych-wersja-od-1-lipc...