Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19910408.pdf: Tekst ujednolicony: D19910408Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 91-10-14: Data wydania: 91-08-30isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910910408

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

Ustawa. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,227,Ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie...

Ustawa o kontroli skarbowej 2014 / 2015 (Dz.U. z 2011, nr...

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i...aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ustawa-o-kontroli-skarbowej-2013-dz-u-z-2011-nr...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-te...

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego...www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z...

Ustawa. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r.www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,220,Ustawa_o_informowaniu_pracownikow_i_przeprowadzaniu_z_nimi_...

ustawa o usługach turystycznych obejmujaca Dz.U. z 2004...

Przepisy dot. obiektów hotelarskich. tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2268 Dz.U. 273 poz. 2703 Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz.1462- zmiany obowiązują od 1.01.2006www.hotelarze.pl/prawo-turystyka/ustawa-turystyka.php

Akty prawne - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przedmiot regulacji Miejsce ogłoszenia aktu; Ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracypsz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867685&pT=details&sP=CONTENT,objectID,87...