Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

©Kancelaria Sejmu s. 1/38 2014-05-13 Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 . USTAWA . z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030960873&type=3

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Ustawa o działalności leczniczej - 2014 - Tekst...

Ustawa o działalności leczniczej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 16.06.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 217 z dnia 15.04.2011.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej/

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-dz-u-2013-...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium...www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-te...

Ustawa o praktykach absolwenckich - Biblioteka Prawa Pracy

Ustawa. z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,735,Ustawa_o_praktykach_absolwenckich.html

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z...

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. 2. Przepisy ustawy stosuje...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,220,Ustawa_o_informowaniu_pracownikow_i_przeprowadzaniu_z_nimi_...