Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615...

©Kancelaria Sejmu s. 1/29 2014-04-03. USTAWA . z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki . Rozdział 1. Przepisy ogólne . Art. 1. Ustawa określa …isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

©Kancelaria Sejmu s. 1/38 2014-05-13 Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 . USTAWA . z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030960873&type=3

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium...www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...

Ustawa o rachunkowości 2014 (Dz.U. 2013, poz. 330...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/

Ustawa o praktykach absolwenckich - Biblioteka Prawa Pracy

Ustawa. z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,735,Ustawa_o_praktykach_absolwenckich.html

Zwolnienia. Ustawa o VAT - Ustawa o podatku od towarów i...

Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku: 1) (uchylony) 2) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu...www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,22916,,zwolnienia.html

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z...

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. 2. Przepisy ustawy stosuje...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,220,Ustawa_o_informowaniu_pracownikow_i_przeprowadzaniu_z_nimi_...

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

Na swoich stronach spółka Gremi Business Communication Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka...prawo.rp.pl/temat/426116.html