Masz pytanie?

29.08 Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT

26 sierpnia 2011 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011r. w...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2908-opublikowano-tekst-jednolity-ustawy-o-vat-7612/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawy w PDF | Portal prawny

Linki prowadzą do aktualnych plików PDF zawierających teksty jednolite ustaw umieszczone na stronie Sejmu RP: prawo Bankowe. ustawa o Bezpośrednim …www.jaknajprosciej.pl/index.php/ustawy-w-pdf/

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

tj. Dz.U. 2014 poz. 1118 OBWIESZCZENIE MARSZA ŁKA SEJMU...

5) art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030960873&type=3

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-dz-u-2013-...

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego...www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

ustawa o usługach turystycznych obejmujaca Dz.U. z 2004...

Przepisy dot. obiektów hotelarskich. tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2268 Dz.U. 273 poz. 2703 Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz.1462- zmiany obowiązują od 1.01.2006www.hotelarze.pl/prawo-turystyka/ustawa-turystyka.php

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

Na swoich stronach spółka Gremi Business Communication Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka...prawo.rp.pl/temat/426116.html