Masz pytanie?

Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 - Internetowy System Aktów...

Tekst aktu: D20110654L.pdf: Tekst ogłoszony: D20110654.pdf: Tekst ujednolicony: D20110654Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654

Ustawa o działalności leczniczej - 2016 - Tekst jednolity...

Ustawa o działalności leczniczej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1638 z dnia 15.04.2011.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej/

Kancelaria Sejmu s. 1/47 - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 2/47 2016-11-21 17) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868),isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041731807&type=3

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Tekst...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.047.0000330,ustawa-o-rachunkowosci.html

pobierz.pdf - PIT.pl - Proste Podatki - Twój podatek

©Kancelaria Sejmu s. 4/183 2016-12-23 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 1) art. 8 ustawy z dnia 15 …www.pit.pl/att/przepisy/updof.pdf

Ustawa o VAT 2017 Dział VIII Wysokość opodatkowania - VAT...

Ustawa o VAT 2017 - Załączniki; Ustawa o VAT 2017 Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe; Ustawa o VAT 2017 Dział XII...ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/ustawa/694276,Ustawa-o-VAT-2017-Dzial-VIII-Wysokosc-opodatkowan...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 1-9a...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 1-9a. Ustawa o PIT - Rozdział I: Podmiot i przedmiot opodatkowania. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684971,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o rachunkowości 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1047...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 - tekst jednolity - wersja aktualizowana; Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandiiaktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/4/

Ustawa o rachunkowości 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1047...

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013, poz.1030) Od 1 kwietnia 2014 wejdą w życie zmiany w 4 ustawach podatkowych: PIT, CIT, VAT, KKS; Ustawa o zryczałtowanym...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.093.0000672,ustawa-prawo-ochrony-srodowiska.html