Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ochrona zdrowia w 2014 | System opieki zdrowotnej w Polsce...

USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;www.ochronazdrowia.com.pl/

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

©Kancelaria Sejmu s. 1/38 2014-05-13 Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 . USTAWA . z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030960873&type=3

Jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Portal administrator24.info zamieszcza jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku według stanu prawnego na dzień 4.12.2013 r.www.administrator24.info/artykul/id4375,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

Ustawa o działalności leczniczej - 2014 - Tekst...

Ustawa o działalności leczniczej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 16.06.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 217 z dnia 15.04.2011.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej/

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-dz-u-2013-...

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium...www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-te...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowościwww.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.047.0000330,ustawa-o-rachunkowosci.html