Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ochrona zdrowia w 2014 | System opieki zdrowotnej w Polsce...

USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;www.ochronazdrowia.com.pl/

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na pod- stawie...

©Kancelaria Sejmu s. 1/145 2011-08-17 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041731808&type=3

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/54 2014-06-23 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 . USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041731807&type=3

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-dz-u-2013-...

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym - 2013 - Tekst jednolity...

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 02.10.2013. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1166 z dnia 26.04.2007.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2007r-o-zarzadzaniu-kryzysowym/

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium...www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-te...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Odliczenie i zwrot podatku - VAT - Ustawa o podatku od...

Ustawa o podatku od towarów i usług. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.04.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 z dnia 11...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug/dzial-ix_rozdzi...