Masz pytanie?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Jednolity tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych...

Portal administrator24.info zamieszcza jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU nr 4/2001 poz.27), który z mocy...www.administrator24.info/artykul/id5504,jednolity-tekst-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-...

Przepisy ogólne - Ustawa o gospodarce nieruchomościami...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 25.12.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 518 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami/dzial-i_prz...

Tekst jednolity ustawy o przekształceniu prawa...

Tekst jednolity ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościwww.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/tekst-jednolity-ustawy-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania...

Ustawa o pomocy społecznej z tekstem jednolitym...

30 stycznia opublikowano tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163). Pełna treść aktu dostępna w serwisie LEX.pl.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-pomocy-spolecznej-z-tekstem-jednolitym-1

Gospodarka leśna - Ustawa o lasach - 2014 - Tekst...

Ustawa o lasach. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.09.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 1153 z dnia 28.09.1991.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-28-wrzesnia-1991-r-o-lasach/rozdzial-2_gospodarka-lesna/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19970741.pdf: Tekst ujednolicony: D19970741Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 97-09-29: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 3/137 2015-02-23 Art. 3. 1. Właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami ustawy, jest minister właściwy do...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971150741&type=3

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Art. 2 ust. 1 zmieniony z dniem 5 września 2014 r. przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U.14.1100)www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...