Masz pytanie?

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami...

Od 23 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa określa zasady: gospodarowania nieruchomościami …imars.pl/jednolity-tekst-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami/

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego...

Od 12 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez...imars.pl/jednolity-tekst-ustawy-o-ksztaltowaniu-ustroju-rolnego/

Ustawa o własności lokali - tekst jednolity po …

Zarządca Portal Informacyjny Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst ujednolicony) Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 Opracowano na podstawie: t.j...www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/12-ustawa-o-wlasnosci-lokali

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym …

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tekst jednolity (stan prawny na dzień 3.02.2014 r.)www.administrator24.info/artykul/id2327,ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-...

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, przetarg...

a). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), b). Rozporządzenie Rady...www.a-h-a.pl/rokowania.html

23.6.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Karta...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/23-6-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-karta-nauczyciela/

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do...

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Mienie...www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/mienie-zabuzanskie/2566,Ustawa-z-dnia-8-lipca-2005-r-o-realizacji...

Ziemia Rolna | Sprzedaż ziemi rolnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa resortu rolnictwa jest już znany, pojawił się na stronie rządowego centrum...sprzedazziemirolnej.pl/

Geomatyka-Kraków

Ewid 2007. Nowoczesny, w pełni zintegrowany system obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, gospodarki nieruchomościami i architektury.geomatyka-krakow.pl/