Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011071L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011071.pdf: Tekst ujednolicony: D20011071Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981071

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20040593.pdf: Tekst ujednolicony: D20040593Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 2004-04-15isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Ustawa o ochronie informacji niejawnych - …

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

KPK - Kodeks postępowania karnego - 2016 - Tekst jednolity...

Kodeks postępowania karnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 24.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1749 z dnia 06.06.1997.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-karnego-z-dnia-6-czerwca-1997-r/

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2016 z dnia 25 lutego …

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.044.0000278,ustawa-budzetowa-na-rok-2016.html

Portal PTP - Psychologia a prawo

broń, amunicja i materiały wybuchowe : USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami...www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=30

Biuletyn - Areszt Śledczy Wejherowo

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dzienniku Ustaw Nr 79, pod poz. 523).www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=25&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC...

II OSK 1492/11 - Wyrok NSA z 2012-12-13

Dz.U. 2012 poz 270 art. 183 par. 1 i 2, art. 174 pkt 1 i 2 art. 188 art. 203 pkt 2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9C646CB953

Dostęp do testów z prawa - ArsLege

Ponad 80 000 pytań testowych z prawa. Audiobooki dla prawników. Baza materiałów, notatek oraz wzory pism i umów. Testy dla aplikantów. Aktualne akty prawne.www.arslege.pl/zakup-testow/

Projekty ustaw przesłane do Sejmu RP - BIP Rady …

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016...bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-do...