Masz pytanie?

Ustawa o kuratorach sądowych - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o kuratorach sądowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 17.12.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 795 z dnia 27.07.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-lipca-2001-r-o-kuratorach-sadowych/

Kuratorzy zawodowi - Ustawa o kuratorach sądowych - 2014...

Ustawa o kuratorach sądowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 17.12.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 795 z dnia 27.07.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-lipca-2001-r-o-kuratorach-sadowych/rozdzial-2_kuratorzy-z...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011071L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011071.pdf: Tekst ujednolicony: D20011071Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981071

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138 Akty zmieniające: Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 60 ; Adres publikacyjny: Status: Tytuł: Dz.U. 2015 nr 0 poz...isap.sejm.gov.pl/RelatedServletAction?type=12&id=WDU19850310138

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.256.0002572,ustawa-o-systemie-oswiaty.html

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Czy...

Porozumienie o współpracy GIODO z Komendantem Głównym Policji i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, 22.09.2015 r. Wyzwania w ochronie danych osobowych, 18.09...www.giodo.gov.pl/452/id_art/2167/j/pl/

Biuletyn - Areszt Śledczy Zielona Góra

L.p. Cel. Mierniki określające. stopień realizacji celu. Najważniejsze. zadania. służące . realizacji. celu. Odniesienie do. dokumentu . o charakterze...www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=117&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BB...

Opinia z 22 lutego 2010 r. o projekcie ustawy o zmianie...

Opinia z 22 lutego 2010 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznegoradalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-22-lutego-2010-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy...

Biuletyn - Zakład Karny Krzywaniec

L.p. Cel. Mierniki określające stopień realizacji celu. Najważniejsze zadania służące realizacji celu . Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznymwww.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=123&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BB...