Masz pytanie?

Przepisy ogólne - Ustawa o kuratorach sądowych - 2014...

Ustawa o kuratorach sądowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 17.12.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 795 z dnia 27.07.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-lipca-2001-r-o-kuratorach-sadowych/rozdzial-1_przepisy-og...

Ustawa o ochronie informacji niejawnych - INFORMACJA …

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

Strona Główna - bloglegislatora.pl

Od ostatniego wpisu znowu zadziało się. I znowu nie mogę się powstrzymać od uwag o charakterze bardziej publicystycznym niż czysto legislacyjnym.www.bloglegislatora.pl/

Biuletyn - Areszt Śledczy Zielona Góra

L.p. Cel. Mierniki określające. stopień realizacji celu. Najważniejsze. zadania. służące . realizacji. celu. Odniesienie do. dokumentu . o charakterze...www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=117&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BB...

Biuletyn - Zakład Karny Krzywaniec

L.p. Cel. Mierniki określające stopień realizacji celu. Najważniejsze zadania służące realizacji celu . Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznymwww.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=123&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BB...