Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011071L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011071.pdf: Tekst ujednolicony: D20011071Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981071

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20040593.pdf: Tekst ujednolicony: D20040593Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 2004-04-15isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Ustawa o ochronie informacji niejawnych - INFORMACJA …

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

KPK - Kodeks postępowania karnego - 2016 - Tekst jednolity...

Kodeks postępowania karnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 24.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1749 z dnia 06.06.1997.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-karnego-z-dnia-6-czerwca-1997-r/

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2016 z dnia 25 lutego 2016 r...

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.044.0000278,ustawa-budzetowa-na-rok-2016.html

Portal PTP - Psychologia a prawo

broń, amunicja i materiały wybuchowe : USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami...www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=30

Biuletyn - Areszt Śledczy Zielona Góra

Współpraca podmiotów z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze odbywa się na podstawie art.4 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 09.04.2010 r.(Dz.U. Nr 79, poz. 523).www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=117&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BB...

Biuletyn - Areszt Śledczy Wejherowo

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dzienniku Ustaw Nr 79, pod poz. 523).www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=25&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC...

Kodeks karny [KK] - arslege.pl

§ 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę...www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/

Projekty ustaw przesłane do Sejmu RP - BIP Rady Ministrów...

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 kwietnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 8 maja 2017 r.)bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-do...