Masz pytanie?

Ustawa o kuratorach sądowych - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o kuratorach sądowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 17.06.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 795 z dnia 27.07.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-lipca-2001-r-o-kuratorach-sadowych/

tj. Dz.U. 2014 poz. 795 ustawy Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1071...

Art. 93. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010981071&type=3

Ustawa o samorządzie gminnym z nowym tekstem jednolitym...

W Dzienniku Ustaw (poz. 594) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-z-nowym-tekstem-jednolitym

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011071L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011071.pdf: Tekst ujednolicony: D20011071Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981071

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych...

GIODO, Obowiązujący tekst ustawy: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182), Ochrona Danych...www.giodo.gov.pl/593/id_art/386/j/pl

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt...

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 1) Tekst ujednolicony na 01.01.2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca...psyniczyje.info/pliki/ustawa_o_ochronie_zwierzat_tekst_jednolity.pdf

Podatek VAT - przepisy prawne - prawo podatkowe

VAT.pl - Proste podatki dla firm - Wszystko o podatku VAT i podatkach dla firm | Przepisy VAT - Ustawa o VAT i zbiór aktów wykonawczych - przepisy prawne - prawo...www.vat.pl/przepisy/

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia...

... ustawa o cudzoziemcach... (tekst jednolity... które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są...www.psz.praca.gov.pl/_files_/akty_prawne_2006/ustawy/ujednolicony_tekst_ustawy_o_promocji_zatru...

Projekt założeń z dnia 31.12.2013 r. projektu ustawy o...

Rządowe Centrum Legislacji... Projekty założeń projektów ustaw Projekty ustawlegislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/197541