Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20011071L.pdf: Tekst ogłoszony: D20011071.pdf: Tekst ujednolicony: D20011071Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981071

Ustawa o ochronie informacji niejawnych - …

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

Praca jako kurator - porady i informacje

O tym, jak zostać kuratorem zawodowym, najlepiej dowiadywać się w sądzie rejonowym. Schemat przebiegu ścieżki kariery jest cały czas ten sam, jednak zasadywww.kurator.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy dla …

Status Prawny . Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975r.www.nowahuta.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-324

OKM Lublin - Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w …

Kurs Sądowy kurator społeczny. Jeżeli chcemy umieć budować i doskonalić kontakty z innymi ludźmi, profesjonalnie pomagać im w rozwiązywaniu problemów i...www.okm.lublin.pl/szkolenia_kurator.html

Badania Na Broń, do pozwoleń, psycholog, Anima …

Badania Na Broń Warszawa, Badania Psychologiczne i Lekarskie Do Pozwoleń na broń i obrót bronią, Cztery Pracownie, Termin Dziś ☎ 224996716www.pracowniaanima.pl/bron/

Portal PTP - Psychologia a prawo

broń, amunicja i materiały wybuchowe : USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami...www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=30

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2017 z dnia 16 grudnia …

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.011.0000108,ustawa-budzetowa-na-rok-2017.html

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy …

ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień...https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wpro...

Biuletyn - Zakład Karny Krzywaniec

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.) zakłady karne i areszty śledcze są...www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=123&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BB...