Masz pytanie?

Podatek VAT - przepisy prawne - prawo podatkowe

VAT.pl - Proste podatki dla firm - Wszystko o podatku VAT i podatkach dla firm | Przepisy VAT - Ustawa o VAT i zbiór aktów wykonawczych - przepisy prawne - prawo...www.vat.pl/przepisy/

Ustawa o wyrobach budowlanych tekst jednolity po zmianach

Dz.U.04.92.881 Dz.U.09.18.97 Dz.U.10.114.760 Dz.U.11.102.586 Dz.U.12.951 Dz.U.13.898 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1)www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ustawa_wyrob_bud_2013_23082013.pdf

SKOPS

Wybór instalacji Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (dalej KR RIO) przedstawiła interpretację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach …www.spalarnia.org/