Masz pytanie?

Cesja partycypacji TBS

Obecne przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dopuszczają zbywanie praw z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynku...tbs24.pl/cesja-partycypacji.html

Dz.U.2015.1014 - Akt prawny - www.lex.pl

5c. Nadwyżkę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Agencja przekazuje...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-1014

Archiwum Podatek VAT - Interpretacje

Interpretacje: Interpretacje urzędów skarbowych, izb skarbowych i Ministerstwa Finansów na temat działalności gospodarczej i podatku VAT.www.vat.pl/archiwum_podatek_vat_interpretacje_6352.php

Zielona Góra – Internetowy Serwis Miejski – F.A.Q.

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...www.zielona-gora.pl/PL/faq/596/1/