Masz pytanie?

Ustawa o własności lokali

Zarządca Portal Informacyjny Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst ujednolicony) Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80, poz. 903 (tekst jednolity)www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/12-ustawa-o-wlasnosci-lokali