Masz pytanie?

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Ustawy O Własności Lokali - Internetowy System Aktów...

Tekst aktu: D19940388L.pdf: Tekst ogłoszony: D19940388.pdf: Tekst ujednolicony: D19940388Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388

KODEKS DROGOWY 2014 Tekst jednolity | Ustawa Prawo o …

Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu …kodeks-drogowy.org/

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2013/2014 …

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U.: 1998 nr 144, poz. 930 Data aktu: 20 listopada 1998 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-nie...

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I …

Dz.U.02.147.1231 2002-10-09 zm. Dz.U.02.167.1372. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.www.slaskie.pl/kopm/ustawa1.html

Kodeks karny 2014 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Kodeks karny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Prawo karne - Poznaj aktualne przepisy kodeksu karnego.kodeks-karny.org/

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych - ZKZL Poznań...

2. Jakie przepisy regulują sprzedaż mieszkań komunalnych? ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz.543 z...zkzl.poznan.pl/PORTAL/PORTAL/ZKZL/Sprzedaz_lokali/Pytania_i_odpowiedzi.html