Masz pytanie?

Dziennik Ustaw z 10 czerwca 2010 poz. 649 - Tekst...

Tekst pierwotny. USTAWA o podatku od czynnoĹ ci cywilnoprawnych Najprawdopodobniej największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/dziennik-ustaw/rok,2010/nr,101/poz,649.html

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn...

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium...www.portalfk.pl/rachunkowosc/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2013-...

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

umowa najmu vat - Podatki.biz - podatki PIT, CIT, VAT, PCC...

umowa najmu vat. 15.01.2014 Podatki 2014: Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT - podsumowanie Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące...www.podatki.biz/i391/umowa-najmu-vat/umowa-najmu-vat.htm

Lokal komunalny - wypowiedzenie umowy najmu z terminem...

Lokal komunalny - wypowiedzenie umowy najmu z terminem sześciomiesięcznym z powodu niezamieszkiwania lokatora przez okres 12 miesięcy. Jestem najemcą lokalu...prawo-porady.pl/artykuly,lokal-komunalny---wypowiedzenie-umowy-najmu-z-terminem-szesciomiesiecz...

"Ustawa o lasach"

Ustawa o lasach z dnia 29 września 1991 tekst jednolitylasypl.w.interia.pl/Ustawa%20o%20lasach.htm

Ustawa o rachunkowości 2013/2014 (Dz.U. 2013, poz. 330...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397)www.portalfk.pl/cit/ustawa-z-15-lutego-1992-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-tekst-jedn-...

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-stycznia-1982-r---karta-nauczyciela-tekst-jedn-d...

Kodeks karny 2014 Tekst jednolity > Prawo karne > Porady...

Możliwości złagodzenia kary nie ma, ale może poprosić o przerwę w wykonywaniu kary na czas porodu (nie jest pewnym że otrzyma zgodę) oraz złożyć wniosek o...kodeks-karny.org/