Masz pytanie?

Ustawy O Własności Lokali - Internetowy System Aktów...

Tekst aktu: D19940388L.pdf: Tekst ogłoszony: D19940388.pdf: Tekst ujednolicony: D19940388Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388

Podatek VAT - przepisy prawne - prawo podatkowe

VAT.pl - Proste podatki dla firm - Wszystko o podatku VAT i podatkach dla firm | Przepisy VAT - Ustawa o VAT i zbiór aktów wykonawczych - przepisy prawne - prawo...www.vat.pl/przepisy/

Ustawa o rachunkowości 2014 (Dz.U. 2013, poz. 330...

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I …

Dz.U.02.147.1231 2002-10-09 zm. Dz.U.02.167.1372. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.www.slaskie.pl/kopm/ustawa1.html

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów | Konsument w...

[...] decyzja czy zachodzą uzasadnione podstawy w zakresie możliwości naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie zmusi go do tego...konsumentwsieci.pl/index.php/ustawy/uokik/