Masz pytanie?

Ustawy w PDF | Portal prawny

Linki prowadzą do aktualnych plików PDF zawierających teksty jednolite ustaw umieszczone na stronie Sejmu RP: prawo Bankowe. ustawa o Bezpośrednim …www.jaknajprosciej.pl/index.php/ustawy-w-pdf/

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Dz.U.02.147.1231 2002-10-09 zm. Dz.U.02.167.1372. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.www.slaskie.pl/kopm/ustawa1.html

Główna księgowa zatrudniona w komunalnej spółce z o.o...

Czy główna księgowa zatrudniona w komunalnej spółce z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina miejska podlega przepisom ustawy kominowej?www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/glowna-ksiegowa-zatrudniona-w-komunalnej-spolce-z-o-o-w-kt...