Masz pytanie?

Dz.U.2016.614 - Akt prawny - abc.com.pl

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. Agencja Mienia Wojskowego.... 5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, określający jej...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2016-614

Archiwum Podatek VAT - Interpretacje

Interpretacje: Interpretacje urzędów skarbowych, izb skarbowych i Ministerstwa Finansów na temat działalności gospodarczej i podatku VAT.www.vat.pl/archiwum_podatek_vat_interpretacje_6352.php