Masz pytanie?

Dz.U.2014.121 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-2014-121