Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Ustawa o odpadach - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o odpadach. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.12.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1987 z dnia 14.12.2012.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2012-r-o-odpadach/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20130021L.pdf: Tekst ogłoszony: D20130021.pdf: Tekst ujednolicony: D20130021Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

Ustawa o wyrobach budowlanych tekst jednolity po zmianach

Dz.U.04.92.881 Dz.U.09.18.97 Dz.U.10.114.760 Dz.U.11.102.586 Dz.U.12.951 Dz.U.13.898 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1)www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ustawa_wyrob_bud_2013_23082013.pdf

www.pspe.pl

Poniżej zamieszczamy dla Państwa najistotniejsze akty prawne związane z pracą Pielęgniarki Epidemiologicznej. UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na...www.pspe.pl/index.php?H=5

Prawo ochrony środowiska | Uni-Eko Ochrona środowiska

2017-02-23: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu...www.unieko.pl/aktualne%20prawo%20ochrony%20%C5%9Brodowiska

Stowarzyszenie DGSA

20 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra...www.s-dgsa.pl/aktualnosci.php

Odpady-Help

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustawwww.odpady-help.pl/

RPL Strona Główna

Tytuł Data utworzenia Rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może...legislacja.rcl.gov.pl/

Rządowe Centrum Legislacji – Wykaz aktów oczekujących

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), Dziennik Ustaw...www.rcl.gov.pl/wykaz/