Masz pytanie?

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/74 2013-02-04 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 . USTAWA . z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne . 1) Niniejsza...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620628&type=3

Ustawa o opłacie skarbowej - Legeo

Ustawa o opłacie skarbowej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 28.06.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 783 z dnia 16.11.2006.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-listopada-2006r-o-oplacie-skarbowej/zal1/

Ustawy | Kidl

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 174) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr...kidl.org.pl/index.php?page=ustawy

Inżynieria Pożarnicza i BHP | zagrożenie wybuchem | ocena

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL: na każdej kondygnacji budynku wysokiego i...www.inzynieriapozarnicza.pl/

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - …

ODPADY - SPRAWOZDAWCZOŚĆ. Z dniem 23 stycznia 2013 r. straciła moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. …bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1081,idmp,22,r,r

Prywatne praktyki lekarskie - pozwolenie, rejestracja

Aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony zdrowia. Tekst jednolity ustawy w sprawie chorób zawodowych /Dz.U.13.1367/ Dokumentowanie chorób zawodowych …www.oil.org.pl/xml/oil/oil64/wladze/sprawy/praktyki

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

Szanowni Koledzy, rekomendujemy Państwu stronę internetową www.aptekarze.org.pl, na której umieszczona jest treść Manifestu Aptekarzy Polskich.poia.pl/view.php?action=aktual

Dz.U.2010.185.1243 - Akt prawny - abc.com.pl

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Odpady.... 6) odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2010-185-1243

Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów | Nowa...

Jak więc widać emisja zanieczyszczeń ze spalarni odpadów jest wielokrotnie niższa niż z elektrowni, elektrociepłowni nie mówiąc już kotłowniach lokalnych...nowa-energia.com.pl/2008/10/24/oddzialywanie-na-srodowisko-spalarni-odpadow/

Dz.U.2012.1282 - Akt prawny - www.lex.pl

5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-1282