Masz pytanie?

Ustawy | Kidl

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1087) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2014...kidl.org.pl/index.php?page=ustawy

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - …

ODPADY - SPRAWOZDAWCZOŚĆ. Z dniem 23 stycznia 2013 r. straciła moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. …bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1081,idmp,22,r,r

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.201.0001235,ustawa-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-j...

Inżynieria Pożarnicza i BHP | zagrożenie wybuchem | ocena

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL: na każdej kondygnacji budynku wysokiego i...www.inzynieriapozarnicza.pl/

Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów | Nowa...

Jak więc widać emisja zanieczyszczeń ze spalarni odpadów jest wielokrotnie niższa niż z elektrowni, elektrociepłowni nie mówiąc już kotłowniach lokalnych...nowa-energia.com.pl/2008/10/24/oddzialywanie-na-srodowisko-spalarni-odpadow/

Dz.U.2012.1282 - Akt prawny - www.lex.pl

5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-1282

Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw Monitor Polski : Dziennik Ustaw 2013 000 Dostępne dokumenty: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia...isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu&rok=2013&numer=000

Przegląd prasy - archiwum 2015 - oil.org.pl

GAZETA PRAWNA Projekt ustawy o in vitro na wtorkowym posiedzeniu rządu Projekt został przygotowany przez ministerstwo zdrowia. Pod koniec lutego jego przyjęcie...www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/wladze/rzecznik/przeglad_prasy/a2015

Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej...

100 lat oceny wartości użytkowej bydła w Polsce. T. 2. Jacek Barwinek. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Warszawa 2008 ISBN: 9788392700708bg.au.poznan.pl/dzialy/obibliotece/nowe_nabytki.php?pokaz=2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku...

Informacja dla pacjentów POZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015r. świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety...www.psseskarzysko.pl/