Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20130021L.pdf: Tekst ogłoszony: D20130021.pdf: Tekst ujednolicony: D20130021Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

Podstawowe akty prawne dotyczące medycyny pracy...

1. Ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2014, poz. 1184);www.womp.torun.pl/podstawowe-akty-prawne-dotyczace-medycyny-pracy,78,l1.html

Prawo ochrony środowiska | Uni-Eko Ochrona środowiska

2017-07-21: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu...www.unieko.pl/aktualne%20prawo%20ochrony%20%C5%9Brodowiska

WCM - 11.06. Kategoryzacja bazy hotelarskiej na terenie...

Nazwa usługi. Kategoryzacja bazy hotelarskiej na terenie Województwa Mazowieckiego. 1. przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do wnioskowanego rodzaju i...wcm.mazovia.pl/web/wcm/131?p_p_auth=5P3cYVgN&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=no...

Stowarzyszenie DGSA

7 listopada 2016 r. Opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw W związku z procesem konsultacji społecznych projektu...www.s-dgsa.pl/aktualnosci.php

Odpady-Help

Projekt z dnia 12.07.2017 r. ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianychwww.odpady-help.pl/

Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz...www.rcl.gov.pl/wykaz/