Masz pytanie?

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/74 2013-02-04 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 . USTAWA . z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne . 1) Niniejsza...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620628&type=3

Dz.U.2010.185.1243 t.j.

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

Tekst jednolity ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu...

Tekst jednolity ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziwww.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tekst-jednolity-ustawy-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakaz...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Publikacja aktu prawnego w oparciu o obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Ustawy w PDF | Portal prawny

Linki prowadzą do aktualnych plików PDF zawierających teksty jednolite ustaw umieszczone na stronie Sejmu RP: prawo Bankowe. ustawa o Bezpośrednim …www.jaknajprosciej.pl/index.php/ustawy-w-pdf/

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Jakie pozwolenia, decyzje, sprawozdania powinien mieć...

Jakie pozwolenia, decyzje, sprawozdania powinien mieć NZOZ, posiadający kilka filii, który wytwarza: • odpady komunalne; • odpady medyczne;www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-pozwolenia-decyzje-sprawozdania-powinien-miec-nzo...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Pogotowie Ratunkowe Łomża

Joomla! - dynamiczny portal i system obsługi witryny internetowej... Wpisany przez Administrator czwartek, 31 lipca 2014 13:50 KONKURS OFERT – DYSPOZYTOR MEDYCZNY...pogotowie.lomza.pl/

Czy odpady o kodach 180104 należy przekazywać firmie...

Czy odpady o kodach 180104, które nie posiadają właściwości niebezpiecznych, są o charakterze komunalnym, z którymi postępuje się w sposób przewidziany dla...www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-odpady-o-kodach-180104-nalezy-przekazywac-firmie-ma...