Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Tekst jednolity ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu...

Tekst jednolity ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziwww.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tekst-jednolity-ustawy-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakaz...

©Kancelaria Sejmu s. 1/247

2) składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane zisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910800350&type=3

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Centrum Egzaminów Medycznych w £odzi

Komunikaty Wtorek, 2 czerwca 2015. Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 5 czerwca 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.www.cem.edu.pl/

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności...

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 584)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-2-lipca-2004-r-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-tekst...

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Seminarium "Łódzkie innowacje dla ludzi, środowiska i gospodarki" - Uniwersytet Medyczny w Łodzi przedstawił projekt utworzenia Narodowego Centrum Aktywnego...www.umed.pl/pl/

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

szpital w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, przychodnie specjalistycznewww.szpitalwtomaszowie.pl/

O Instytucie - ..:: Wojskowy Instytut Medyczny

Misja. Misją Wojskowego Instytutu Medycznego jest udzielanie najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych w oparciu o profesjonalną kadrę i nowoczesne zaplecze...www.wim.mil.pl/o-instytucie-mainmenu-88

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 748)www.portalfk.pl/zus/ustawa-z-17-grudnia-1998-r-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-s...