Masz pytanie?

1243 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw Nr 185 — 13951 — Poz. 1243 2) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydentaisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101851243&type=2

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/74 2013-02-04 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 . USTAWA . z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne . 1) Niniejsza...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620628&type=3

Ustawa o wyrobach medycznych - 2012 - Tekst jednolity - …

Ustawa o wyrobach medycznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2012. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-maja-2010-r-o-wyrobach-medycznych/

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób...

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity)www.mp.pl/szczepienia/prawo/aktyprawne/show.html?id=89181

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-te...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Z aprasza my uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Oferta powinna zawierać: 1) Informacje o oferencie, w tym:szpitalwtomaszowie.pl/

Serwis Odpady.org.pl: Aktualności - Fundusze i Prawodawstwo

Serwis Odpady.org.pl poświęcony jest takim zagadnieniom jak gospodarka i rynek odpadów, finansowanie inwestycji z zakresu odpadów, zrównoważony rozwój i...odpady.org.pl/

Ustawa o radcach prawnych | Okręgowa Izba Radców...

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Gen. Rayskiego nr 23/3 70-442 Szczecin tel./fax: 91 488 27 22 tel./fax: 91 489 16 70 e-mail: …oirp.szczecin.pl/dla-radcow/ustawa-o-radcach-prawnych/