Masz pytanie?

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/74 2013-02-04 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 . USTAWA . z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne . 1) Niniejsza...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620628&type=3

USTAWA O ODPADACH. Gospodarka odpadami w Polsce. ODPADY.

Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 - tekst ujednolicony. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Odpady - akty prawne, prawo i przepisy prawne o odpadach.prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20070390251/Ustawa_o_odpadach.html

Dz.U.2010.185.1243 t.j.

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

Ustawa o wyrobach medycznych - 2012 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o wyrobach medycznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2012. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-maja-2010-r-o-wyrobach-medycznych/

Używanie i utrzymywanie wyrobów - Ustawa o wyrobach...

Ustawa o wyrobach medycznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2012. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-maja-2010-r-o-wyrobach-medycznych/rozdzial-11_uzywanie-i-...

Ustawy w PDF | Portal prawny

Linki prowadzą do aktualnych plików PDF zawierających teksty jednolite ustaw umieszczone na stronie Sejmu RP: prawo Bankowe ustawa o Bezpośrednimwww.jaknajprosciej.pl/index.php/ustawy-w-pdf/

Dziennik Ustaw z 21 listopada 2012 poz. 1282 - Tekst...

Tekst pierwotny. USTAWA o opĹ acie skarbowej Najprawdopodobniej największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/dziennik-ustaw/rok,2012/nr,219/poz,1282.html

BIP - Odpady - zbiorcze zestawienia danych

Z dniem 23 stycznia 2013 r. traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243) zastąpiona nową ustawą z dnia...bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=1081&idmp=22&r=

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

www.woia.pl

ze zm. z 4.02.2010 r. tekst jednolity.... Ustawa o odpadach z dnia... leczniczych i wyrobów medycznych f) informacji o podjętych działaniach...www.woia.pl/dokumenty/rekojmia%20-%20tekst%20jednolity.doc