Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH …

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Dz. U. z 2009 r.www.malopolskie.pl/Pliki/2011/informacja_odpady.pdf

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.041.0000399,ustawa-o-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.029.0000199,ustawa-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzenn...

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i...

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na portalu administrator24.infowww.administrator24.info/artykul/id7253,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA PRZY PRZEWOZIE KOLEJĄ …

Cpn – 1 2...zzmwalbrzych.com.pl/przepisy/CPN-1%20tekst%20jednolity%20z%201poprawka%20i%20zalacznikami.pdf

Tekst ujednolicony ustawy - Prawo ochrony środowiska

4 b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,www.warsztatarchitekta.pl/doc/legislacja/2014-25-01-prawo-ochrony-srodowiska-tekst-jednolity.pd...

jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny

367 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 z późn. zm). . Może też, na wniosek...www.krakow.pios.gov.pl/pobierz/2012/inspekcja/51_inne.pdf

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa...

Prognoza oddzialywania na srodowisko Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnoslaskiego 2 2. INFORMACJE O ZAWARTOSCI PLANU …www.wbu.wroc.pl/pliki/POS_PZPWD.pdf