Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.224.0001399,ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach...

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i...

W styczniowym internetowym rejestrze Dziennika Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości...www.administrator24.info/artykul/id7253,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach... - infor.pl

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.063.0000322,ustawa-o-substancjach-chemicznych-i-ich-mieszanina...

Tekst ujednolicony ustawy - Prawo ochrony środowiska

3 b) "dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem...www.warsztatarchitekta.pl/doc/legislacja/2014-25-01-prawo-ochrony-srodowiska-tekst-jednolity.pd...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2016 (Dz.U. 2015, poz. 2082) Kodeks karny 2016 (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2014 (stan...aktyprawne.poznajpodatki.pl/samorzad/ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-dz-u-20...

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO _____ sporządzona zgodnie z Ustawą o...www.insektwarszawa.pl/download/vircon-charakterystyka.pdf

Odpady rozbiórkowe i budowlane tylko z gospodarstw...

Interpretację w sprawie typów odpadów komunalnych, które podmiot ubiegający się o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów...www.administrator24.info/artykul/id3356,odpady-rozbiorkowe-i-budowlane-tylko-z-gospodarstw-domo...

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI …

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków 5 – Handlowo – Produkcyjnego “LECH” Spółka z o...odpady.bialystok.pl/storage/cms_edueko/files/bialystokanalizaroczna.pdf