Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i...

W styczniowym internetowym rejestrze Dziennika Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości...www.administrator24.info/artykul/id7253,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.173.0001807,ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej.html

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - iung.pl

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo årodowiskaiung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf

Ustawa - Prawo atomowe - Państwowa Agencja Atomistyki

Ustawa - Prawo atomowe. Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i …www.paa.gov.pl/strona-38-prawo_krajowe.html

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku...

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 16-22 listopada 2015 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w dniach 16-22 listopada po...www.psseskarzysko.pl/

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki

Wyniki wyszukiwania dla frazy "koszty uzyskania przychodu": 05.03 Zaniżone koszty uzyskania przychodu w PIT-11. Podatnik nie musi stosować kosztów uzyskania...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=koszty+uzyskania+przychodu