Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej...

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.219.0001282,ustawa-o-oplacie-skarbowej.html

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.041.0000399,ustawa-o-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i...

W styczniowym internetowym rejestrze Dziennika Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości...www.administrator24.info/artykul/id7253,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

Obowiązujące akty prawne - psr.pl

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888)www.psr.pl/psr/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=30

DZIENNIK USTAW - gios.gov.pl

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 140 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za brak sieci i liczby pojazdów wprowadzo-www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/pojazdy/ustawa_o_recyklingu_pojazdw.pdf

Odpady-Help.pl - gospodarka odpadami w praktyce

Wpis z: 2016-04-11 Projekt KPGO do konsultacji. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) z dnia 9 marca 2016 r. został...www.odpady-help.pl/szukaj.html

DZIENNIK USTAW - a-ronet.pl

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 199 3) odnośnika nr 2 i 3 oraz art. 253 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), którewww.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2015_0199.pdf

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO _____ sporządzona zgodnie z Ustawą o...www.insektwarszawa.pl/download/vircon-charakterystyka.pdf