Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Tekst...

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.062.0000628,ustawa-o-odpadach.html

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o odpadach] W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.015.0000122,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych...

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...

LexPolonica nr 2597. Stan prawny 2012-01-20 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r.www.czystemiasto.uml.lodz.pl/files/Ustawa_o_ucip.pdf

jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny

367 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 z późn. zm). . Może też, na wniosek...www.krakow.pios.gov.pl/pobierz/2012/inspekcja/51_inne.pdf

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO _____ sporządzona zgodnie z Ustawą o...www.pesan.pl/karty/VIRKON_S-karta_charakterystyki.pdf

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - iung.pl

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo årodowiskaiung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf

Aktualności

Pod takim hasłem we wtorkowe przedpołudnie, 24 maja, odbył się Dzień Rodziny zorganizowany przez Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych oraz...jeziora.com.pl/

REFERATY - WYKŁADY - PREZENTACJE

Narady i zebrania - złodziej czasu czy skuteczna metoda wymiany doświadczeń? - Marta Znajmiecka - Sikora - (Zakopane 2012) USTAWA O UTRZYMANIU...www.forum-dyrektorow.pl/index.php?id=referat&kat=informacje