Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadachisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...

LexPolonica nr 2597. Stan prawny 2012-01-20 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r.www.czystemiasto.uml.lodz.pl/files/Ustawa_o_ucip.pdf

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Tekst...

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.005.0000021,ustawa-o-odpadach.html

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej...

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.219.0001282,ustawa-o-oplacie-skarbowej.html

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i...

W styczniowym internetowym rejestrze Dziennika Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...www.administrator24.info/artykul/id7253,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

Odpady-Help.pl - gospodarka odpadami w praktyce

Wpis z: 2016-04-11 Projekt KPGO do konsultacji. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) z dnia 9 marca 2016 r. został...www.odpady-help.pl/szukaj.html

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO _____ sporządzona zgodnie z Ustawą o...www.insektwarszawa.pl/download/vircon-charakterystyka.pdf

Aktualności

Za nami XXXI finał okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tym roku wydarzenie to miało miejsce w malowniczo położonej Ekomarinie w Giżycku w minioną sobotę, 16...jeziora.com.pl/

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - iung.pl

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo årodowiskaiung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf