Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Tekst...

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.062.0000628,ustawa-o-odpadach.html

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o odpadach] W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.015.0000122,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych...

Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych - ul. Grójecka...

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach …ris.edu.pl/

Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru...

10) prowadzenia banku lub instytucji kredytowej - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.);mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-firmy/78442,7,Kiedy-potrzebne-sa-koncesje-zezwolenia-wp...

Aktualności

… już za nami. Piękna, a nawet mocno gorąca pogoda, mnóstwo gości i wystawców oraz atrakcyjny program towarzyszyły tegorocznemu Festiwalowi Kultury...jeziora.com.pl/

Stowarzyszenie DGSA

15 czerwca 2012 W 22 numerze Polskiej Gazety Transportowej pojawił sie artykuł dotyczący XII seminarium Stowarzyszenia DGSA. Polska Gazeta Transportowa nr 22www.s-dgsa.pl/aktualnosci.php

Nowe przepisy w sprawie składowisk odpadów...

Od dnia 17 maja 2013 r. zaczną obowiązywać w Polsce nowe regulacje prawne w sprawie prowadzenia składowisk odpadów. Tekst rozporządzenia Ministra Środowiska...www.administrator24.info/artykul/id4970,nowe-przepisy-w-sprawie-skladowisk-odpadow

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska - POIA

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o obowiązku systematycznego opłacania składek członkowskich przez farmaceutów. Zgodnie z uchwałą nr 5 XXIX...poia.pl/view.php?action=aktual