Masz pytanie?

Ustawa o odpadach - 2014 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o odpadach. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 21 z dnia 14.12.2012.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2012-r-o-odpadach/

Dziennik Ustaw zamieścił jednolity tekst ustawy o...

Przepisy ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) w okresie 9 lat poddawano dziewiętnastu nowelizacjom...www.administrator24.info/artykul/id3238,dziennik-ustaw-zamiescil-jednolity-tekst-ustawy-o-plano...

1243

Dziennik Ustaw Nr 185 — 13951 — Poz. 1243 2) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydentaisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101851243&type=2

Dz.U. 2001 Nr 62 Poz 628 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Ustawa o odpadach - 2013 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o odpadach. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 13.01.2013. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z dnia 27.04.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-o-odpadach/

Ustawa o ubezpieczeniach obowiazkowych, UFG i PBUK - tekst...

ubezpiecze ń. O zgłoszonym roszczeniu zakład ubezpiecze ń powiadamia niezwłocznie ubezpieczonego. 2. Poszkodowany mo Ŝe dochodzi ć roszcze ń bezpo...www.ab-odszkodowania.pl/edc_user_data/dat_files/ustawa_o_ubezpieczeniach_obowiazkowych_ufg_i_pb...

USTAWA O ODPADACH. Gospodarka odpadami w Polsce. ODPADY.

Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 - tekst ujednolicony. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Odpady - akty prawne, prawo i przepisy prawne o odpadach.prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20070390251/Ustawa_o_odpadach.html

USTAWA o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej...

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416)oaz.mw.mil.pl/akty/ustawa_21_11_1967.pdf

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących...www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

DZIENNIK USTAW - Biuletyn Informacji Publicznej MON...

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 461 3. W latach szkolnych: 1) 2009/2010–2011/2012 uczniowie klas pierwszych i drugich szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2,www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/USTAWY/Dz_U_2012_poz%20461.pdf