Masz pytanie?

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.054.0000654,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Tekst ujednolicony ustawy - Prawo ochrony środowiska

3 b) "dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem...www.warsztatarchitekta.pl/doc/legislacja/2014-25-01-prawo-ochrony-srodowiska-tekst-jednolity.pd...

Ustawa - Prawo atomowe - Państwowa Agencja …

Ustawa - Prawo atomowe. Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu...www.paa.gov.pl/strona-38-prawo_krajowe.html

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - iung.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo „rodowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Warszawa 2004iung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf

Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP (FAQ...

Stosownie do postanowień art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.), przywoływana dalej jako...www.straz.gov.pl/aktualnosci/pytania_i_odpowiedzi_komendanta_glownego_psp

Pytania do Wójta - Gmina Dąbrowa

Tutaj można zadać pytanie wójtowi gminy. Na każde pytanie zostanie udzielona odpowiedź.www.gminadabrowa.pl/39/pytania-do-wojta.html