Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20080865L.pdf: Tekst ogłoszony: D20080865.pdf: Tekst ujednolicony: D20080865Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081380865

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.041.0000399,ustawa-o-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i...

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na portalu administrator24.infowww.administrator24.info/artykul/id7253,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.029.0000199,ustawa-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzenn...

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA PRZY... - zzmwalbrzych.com.pl

Cpn – 1 2...zzmwalbrzych.com.pl/przepisy/CPN-1%20tekst%20jednolity%20z%201poprawka%20i%20zalacznikami.pdf

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stan prawny na dzień 3.02.2015 r.www.administrator24.info/artykul/id4373,ustawa-z-dnia-13-wrzesnia-1996-r-o-utrzymaniu-czystosci...

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - iung.pl

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo årodowiskaiung.pl/dpr/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf

Opiniowanie kierowników aptek - LOIA

KOLEŻANKI I KOLEDZY, KANDYDACI NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ! W związku z podjęciem przez Okręgową Radę Aptekarską Uchwały o …www.loia.pl/page/57/opiniowanie-kierownikow-aptek.html

Uchwała nr XXV/397/12 SWM z dnia 2 lipca 2012 r.

Uzasadnienie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr...www.malopolskie.pl/Pliki/2012/uchwala_PGOWM%202012.pdf