Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadachisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej...

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.219.0001282,ustawa-o-oplacie-skarbowej.html

Ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i...

W styczniowym internetowym rejestrze Dziennika Ustaw zamieszczone zostały dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...www.administrator24.info/artykul/id7253,ujednolicony-tekst-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porz...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności...

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.173.0001807,ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej.html

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach...

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach | Biuletyny Informacji Publicznej w Województwie Małopolskimbip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,851462.html

Aktualności

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a, tel. 87 428 04 90 Faks: 87 428 04 91; fundacja@jeziora.com.pl …jeziora.com.pl/

Odpady rozbiórkowe i budowlane tylko z gospodarstw...

Interpretację w sprawie typów odpadów komunalnych, które podmiot ubiegający się o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów...www.administrator24.info/artykul/id3356,odpady-rozbiorkowe-i-budowlane-tylko-z-gospodarstw-domo...

Klasyfikacja ADR - Opinie prawne - Czytaj - bhp.abc.com.pl

Jednym z podstawowych obowiązków stawianych uczestnikom przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z wymogami oświadczenia rządowego z dnia 16 stycznia …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/klasyfikacja-adr

Opłaty za korzystanie ze środowiska | Biuletyny Informacji...

Opłaty za korzystanie ze środowiska . Aplikacja Ekopłatnik umożliwia wypełnienie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o...bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html