Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20010628L.pdf: Tekst ogłoszony: D20010628.pdf: Tekst ujednolicony: D20010628Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 2001-06-20isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o odpadach] W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.015.0000122,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych...

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.015.0000122,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-ni...

Tekst ujednolicony ustawy - Prawo ochrony środowiska

3 b) "dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem...www.warsztatarchitekta.pl/doc/legislacja/2014-25-01-prawo-ochrony-srodowiska-tekst-jednolity.pd...

Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru...

10) prowadzenia banku lub instytucji kredytowej - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.);mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-firmy/78442,7,Kiedy-potrzebne-sa-koncesje-zezwolenia-wp...

Aktualności

6 sierpnia 2016 r., (sobota) Mrągowo. Port nad jeziorem Czos, Hotel Mercure, godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy na I na Mazurach Ekofitnik!jeziora.com.pl/

Odpady rozbiórkowe i budowlane tylko z gospodarstw...

Interpretację w sprawie typów odpadów komunalnych, które podmiot ubiegający się o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów...www.administrator24.info/artykul/id3356,odpady-rozbiorkowe-i-budowlane-tylko-z-gospodarstw-domo...

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki

Wyniki wyszukiwania dla frazy "ustawa emerytalna": Składka emerytalna 2015. Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=ustawa+emerytalna

Opłaty za korzystanie ze środowiska | Biuletyny Informacji...

Uwaga ! Pod zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz pod załącznikami dotyczącymi powietrza, wody, ścieków, odpadów, powinno...bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html