Masz pytanie?

USTAWA o - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2015-01-20 USTAWA . z dnia 9 czerwca 2011 r. o . wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000135&type=3

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej1 (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r., poz. 951, poz. 1203 i poz. 1397) Rozdział 1www.ure.gov.pl/download/1/5914/ustawaoefekt2.pdf

Informacja o grach hazardowych 2011 - KPRM pdf

4 1. W STĘP Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie wiarygodnych danych i informacji, o sytuacji na rynku gier hazardowych w Polsce i o...www.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_o_grach_hazardowych_2011_-_kprm_pdf.pdf

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug-tekst-jedn-dz...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 kwietnia 2011 …

392. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usługwww.nettax.pl/dzienniki/du/2011/73/poz.392.htm

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA

©Kancelaria Sejmu s. 1/141 2015-05-12 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 . USTAWA . z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 1) Rozdział 1. Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110300151&type=3

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Baza wiedzy podatkowej, księgowej, kadrowej i ZUS-owskiej, forum podatkowe, aktualności, akty prawne, kalkulatory, wskaźniki, szkolenia, kursy, egzaminywww.taxall.pl/

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2015 (Dz.U. 2011...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U.: 2011 nr 177, poz. 1054 Data aktu: 11 marca 2004 r. Data ogłoszenia: 26 sierpnia 2011 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...

Co zmienia się w ustawie o księgach wieczystych i hipotece...

Omawiana nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej „ustawa”) jest pierwszą tak istotną zmianą tej ustawy od początku jej obowiązywania...prawo.gazetaprawna.pl/porady/474515,co_zmienia_sie_w_ustawie_o_ksiegach_wieczystych_i_hipotece_...

Realizacja zadań służby bhp oraz analiza i ocena...

6 Wykres. 2 Forma pełnienia funkcji służby bhp w zakładach o zatrudnieniu co najmniej 100 pracowników w 2010 r. oraz w okresie I-IX 2011 r.rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material46.pdf