Masz pytanie?

USTAWA o - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2015-01-20 USTAWA . z dnia 9 czerwca 2011 r. o . wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000135&type=3

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej1 (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r., poz. 951, poz. 1203 i poz. 1397) Rozdział 1www.ure.gov.pl/download/1/5914/ustawaoefekt2.pdf

Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA Opracowano na

©Kancelaria Sejmu s. 1/86 2015-07-20 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 . USTAWA Opracowano na . z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 1)isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111120654&type=3

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug-tekst-jedn-dz...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2015 (Dz.U. 2011...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U.: 2011 nr 177, poz. 1054 Data aktu: 11 marca 2004 r. Data ogłoszenia: 26 sierpnia 2011 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...

Realizacja zadań służby bhp oraz analiza i ocena...

6 Wykres. 2 Forma pełnienia funkcji służby bhp w zakładach o zatrudnieniu co najmniej 100 pracowników w 2010 r. oraz w okresie I-IX 2011 r.rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material46.pdf

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004...

©Kancelaria Sejmu s. 1/129 2012-07-30 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/nasza_ustawa_10.2011.pdf

Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji

Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji Prokuratura i Prawo 10, 2011 65 posła Andrzeja Czumy”. Kształt tego projektu powstawał przez kilka lat nawww.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2011/10/5herzog.pdf

Nowa ustawa o kredytach konsumenckich wejdzie w życie w...

Nowa ustawa o kredytach konsumenckich wejdzie w życie w połowie roku [12.04.2011] Nowa ustawa o kredycie konsumenckim wprowadzi kilka zmian na gorsze, proponuje...www.skarbiec.biz/prawo/nowe-przepisy/12_04_2011.htm

Obowiązki i prawa - Ustawa o prokuraturze [Prok.]

Dz.U.2011.270.1599 t.j. , Obowiązki i prawa, Ustawa o prokuraturze, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-prokuraturze/k42/s1736/