Masz pytanie?

USTAWA o - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2015-01-20 USTAWA . z dnia 9 czerwca 2011 r. o . wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000135&type=3

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug-tekst-jedn-dz...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Podatnicy, którzy wychowują dzieci, mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. prawo do ulgi mają nie tylko rodzice...www.taxall.pl/

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznegowww.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA

©Kancelaria Sejmu s. 1/141 2015-05-12 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 . USTAWA . z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 1) Rozdział 1. Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110300151&type=3

BIP: Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. ©Kancelaria Sejmu s. 1/17 2012-01-13 USTAWA z dnia 6 września 2001 r.www.bip.gov.pl/articles/view/41

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2015 (Dz.U. 2011...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U.: 2011 nr 177, poz. 1054 Data aktu: 11 marca 2004 r. Data ogłoszenia: 26 sierpnia 2011 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...

USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności...

USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Metryka. Największa bezpłatna baza...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.034.0000173,metryka,ustawa-o-odpowiedzialnosci-majatkowej-funk...

Ustawa o podatku VAT - VAT.pl - Proste podatki dla firm

©Kancelaria Sejmu s. 1/302 2015-05-12 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 . USTAWA . z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. DZIAŁ I. Przepisy ogólnewww.vat.pl/att/przepisy/VAT.pdf

Realizacja zadań służby bhp oraz analiza i ocena...

6 Wykres. 2 Forma pełnienia funkcji służby bhp w zakładach o zatrudnieniu co najmniej 100 pracowników w 2010 r. oraz w okresie I-IX 2011 r.rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material46.pdf