Masz pytanie?

Opracowano na pod- USTAWA 2011 r. Nr 45, poz. z dnia 20...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2011-04-11 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970090043&type=3

USTAWA Opracowano na pod- z dnia 1 lipca 2011 r. stawie...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2011-11-15 USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1)isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111520897&type=3

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Baza wiedzy podatkowej, księgowej, kadrowej i ZUS-owskiej, forum podatkowe, aktualności, akty prawne, kalkulatory, wskaźniki, szkolenia, kursy, egzaminywww.taxall.pl/

Ustawa o podatku od towarów i usług 2011 | Podatkowe...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2011 nr 177, poz. 1054) - tekst jednolity Stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r. - wersja...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji 2011 - tekst...

Oto nowelizacja ustawy o broni i amunicji, w postaci przegłsowowanej i zakończonej, naniesiona na tekst aktualnej ustawy o broni i amunicji.www.ferajna.airguns.pl/node/462

ustawa o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz...

1 Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni ędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity)www.giif.wortalszkoleniowy.pl/pdf/ustawa_o_przeciwdzialaniu_praniu_pieniedzy_oraz_finansowaniu_...

NOWELIZACJA USTAWY O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM po …

NOWELIZACJA USTAWY O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM po opracowaniu w podkomisji sejmowej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, (stan z 13.01.2011 r.) DOTYCZY …www.forhum.uni.torun.pl/inne/Wyciag_z_komentarzem.pdf

Ustawa o rachunkowości 2014 (Dz.U. 2013, poz. 330...

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U.: 2013, poz. 330 Data aktu: 29 września 1994 r. Data ogłoszenia: 11 marca 2013 r. Wejście w życie: 1...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-rachunkowosci-2013/

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i...

Ustawa z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej Dz.U.2011.149.887 - 3 - DZIAŁ II Wspieranie rodziny Rozdział 1opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_ustawa_piecza_zastepcza_2011-149-887.pdf