Masz pytanie?

USTAWA Opracowano na pod- z dnia 1 lipca 2011 r. stawie...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2011-11-15 USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1)isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111520897&type=3

Opracowano na pod- USTAWA 2011 r. Nr 45, poz. z dnia 20...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2011-04-11 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970090043&type=3

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

654. USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1),2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności...www.nettax.pl/dzienniki/du/2011/112/poz.654a.htm

Ustawa o doradztwie podatkowym 2014 / 2015 (Dz.U. 2011 nr...

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Dz. U.: 2011 nr 41, poz. 213 Data aktu: 5 lipca 1996 r. Data ogłoszenia: 25 lutego 2011 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-doradztwie-podatkowym-2013-dz-u-2011-nr-41-poz...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Baza wiedzy podatkowej, księgowej, kadrowej i ZUS-owskiej, forum podatkowe, aktualności, akty prawne, kalkulatory, wskaźniki, szkolenia, kursy, egzaminywww.taxall.pl/

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug-tekst-jedn-dz...

Ustawa o podatku od towarów i usług 2011 | Podatkowe...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2012; Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2014 / 2015 (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054) - wersja aktual...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu...

Dziennik Ustaw Nr 122 — 7371 — Poz. 695 4) informacje o sposobie określenia liczby lub pro-centowego udziału jednostek redukcji emisji i jed-www.kobize.pl/materialy/krajowe/2011/Ustawa_o_systemie_handlu_28-04-2011.pdf

ustawa o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz...

1 Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni ędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity)www.giif.wortalszkoleniowy.pl/pdf/ustawa_o_przeciwdzialaniu_praniu_pieniedzy_oraz_finansowaniu_...

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu...

Ustawa z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej Dz.U.2011.149.887 - 3 - DZIAŁ II Wspieranie rodziny Rozdział 1opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_ustawa_piecza_zastepcza_2011-149-887.pdf