Masz pytanie?

Opracowano na pod- USTAWA 2011 r. Nr 45, poz. z dnia 20...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2011-04-11 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970090043&type=3

USTAWA Opracowano na pod- z dnia 1 lipca 2011 r. stawie...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2011-11-15 USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1)isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111520897&type=3

BIP: Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. ©Kancelaria Sejmu s. 1/17 2012-01-13 USTAWA z dnia 6 września 2001 r.www.bip.gov.pl/articles/view/41

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Baza wiedzy podatkowej, księgowej, kadrowej i ZUS-owskiej, forum podatkowe, aktualności, akty prawne, kalkulatory, wskaźniki, szkolenia, kursy, egzaminywww.taxall.pl/

Ustawa o podatku od towarów i usług 2011 | Podatkowe...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2011 nr 177, poz. 1054) - tekst jednolity Stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r. - wersja...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. z...

©Kancelaria Sejmu s. 1/224 2014-04-04 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA Opracowano na z dnia 11 marca 2004 r. poz. 1054, z 2012 r. o podatku od towarów i …www.vat.pl/att/przepisy/VAT.pdf

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) I – III 2014...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Stan prawny obowiązujący w I kwartale 2014 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...

ustawa o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz...

1 Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni ędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity)www.giif.wortalszkoleniowy.pl/pdf/ustawa_o_przeciwdzialaniu_praniu_pieniedzy_oraz_finansowaniu_...

Ochrona zdrowia w 2014 | System opieki zdrowotnej w Polsce...

System opieki zdrowotnej w Polsce, Ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Tekst jednolity 2012www.ochronazdrowia.com.pl/