Masz pytanie?

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Metryka. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.205.0001206,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty...

USTAWA Opracowano na pod- z dnia 1 lipca 2011 r. stawie...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2011-11-15 USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1)isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111520897&type=3

USTAWA o - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2015-01-20 USTAWA . z dnia 9 czerwca 2011 r. o . wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000135&type=3

Ustawa o Policji - Tekst jednolity 2011'

Krążą sms-y o szykowanych zmianach w emeryturach s...: Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb...www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1504:ustawa-o-policji-tekst-j...

Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie...

W związku z Pierwszym czytaniem w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenie FORS przekazało …fors.pl/?p=3886

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug-tekst-jedn-dz...

Serwis podatkowy "Oleńka" - TaxAll Sp. z o.o.

Baza wiedzy podatkowej, księgowej, kadrowej i ZUS-owskiej, forum podatkowe, aktualności, akty prawne, kalkulatory, wskaźniki, szkolenia, kursy, egzaminywww.taxall.pl/

Ustawa o kontroli skarbowej 2015 (Dz.U. z 2011, nr 41, poz...

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Dz. U.: 2011, nr 41, poz. 214 Data aktu: 28 września 1991 r. Data ogłoszenia: 25 lutego 2011 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ustawa-o-kontroli-skarbowej-2013-dz-u-z-2011-nr...

Ustawa o podatku VAT - VAT.pl - Proste podatki dla firm

©Kancelaria Sejmu s. 1/290 2015-03-24 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 . USTAWA . z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. DZIAŁ I. Przepisy ogólnewww.vat.pl/att/przepisy/VAT.pdf

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2015 (Dz.U. 2011...

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U.: 2011 nr 177, poz. 1054 Data aktu: 11 marca 2004 r. Data ogłoszenia: 26 sierpnia 2011 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug-...