Masz pytanie?

Art. 45. pod. dochod. fiz. - Ustawa o podatku dochodowym...

Art. 45. pod. dochod. fiz. - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego...www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-45/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52-58; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45-51; Ustawa o podatku dochodowym od osób...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684969,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 …

Zobacz ujednolicony tekst ustawy: USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatkuksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684774,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Prawo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje …aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Prawo

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2012, poz. 361) Stan prawny obowiązujący od: 7 lipca 2016 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

USTAWA o podatku dochodowym od osób fizycznych …

©Kancelaria Sejmu s. 1/269 2016-03-30 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 . USTAWA . z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych . Rozdział 1www.pit.pl/att/przepisy/updof.pdf

Art. 6. pod. dochod. fiz. - Zasady opodatkowania małżonków...

Art. 6 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod. dochod. fiz. ) . 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.www.arslege.pl/zasady-opodatkowania-malzonkow/k71/a18837/

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r.www.pit.pl/att/przepisy/updof_2011.pdf

Art. 30a. Pobranie 19 % zryczałtowanego podatku... - ArsLege

Art. 30a Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod. dochod. fiz. ) . 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek...www.arslege.pl/pobranie-19-zryczaltowanego-podatku-dochodowego/k71/a18911/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19910350.pdf: Tekst ujednolicony: D19910350Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 91-09-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350