Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 31 …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 31-44e. Ustawa o PIT - Rozdział 7: Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684773,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10-20a. Ustawa o PIT, Rozdział 2: Źródła przychodów. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684970,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje …aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/281927,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o...

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychwww.finanse.mf.gov.pl/inne/baza-wiedzy-rss/-/asset_publisher/8PBe/content/id/5795073

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350) (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r.www.pit.pl/att/przepisy/updof_2011.pdf

Art. 30a. Pobranie 19 % zryczałtowanego podatku... - ArsLege

Art. 30a Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod. dochod. fiz. ) . 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek...www.arslege.pl/pobranie-19-zryczaltowanego-podatku-dochodowego/k71/a18911/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19910350.pdf: Tekst ujednolicony: D19910350Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 91-09-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350

Art. 23. pod. dochod. fiz. - Definicja negatywna kosztów...

Art. 23 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod. dochod. fiz. ) . 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 1) wydatków na: a) nabycie...www.arslege.pl/definicja-negatywna-kosztow-uzyskania-przychodow/k71/a18876/