Masz pytanie?

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od...

©Kancelaria Sejmu s. 4/125 2016-11-30 2. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zawarli umowę pożyczki z podmiotem, o którym mowaisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19920210086&type=3

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10-20a. Ustawa o PIT, Rozdział 2: Źródła przychodów. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2017 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684970,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22-23

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22-23. Ustawa o PIT- Rozdział 4: Koszty uzyskania przychodu. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia …ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684777,2,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fiz...

Ustawa o podatku dochodowym od osób... - Poznaj Podatki

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016, poz. 1888) Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2017 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19910350.pdf: Tekst ujednolicony: D19910350Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 91-09-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/281927,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html

pobierz.pdf - PIT.pl - Proste Podatki - Twój podatek

©Kancelaria Sejmu s. 2/183 2016-12-23 19) ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), 20) ustawą z dnia 25 lipca 2014...www.pit.pl/att/przepisy/updof.pdf

Art. 30a. Pobranie 19 % zryczałtowanego podatku... - ArsLege

Art. 30a Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod. dochod. fiz. ) . 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek...www.arslege.pl/pobranie-19-zryczaltowanego-podatku-dochodowego/k71/a18911/

Ustawa o ROD 2013 - pzd.pl

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności kryteria i sposób wyłonienia stowarzyszenia ogrodowego, z którym zostanie zawarta umowa, o którejpzd.pl/uploads/1aga/ustawa%20o%20ROD.pdf