Masz pytanie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – …

Tytuł aktu Stan prawny na dzień Link; Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2015: 1 kwietnia 2015 r. POBIERZ: Ustawa o podatku dochodowym …https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-cit-wersja-akt...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. …

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.https://sklep.gofin.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-stan-prawny-na-1,884,874,of...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

Strona 2 - Ustawa o PIT - Rozdział 6: Podstawa obliczenia i wysokość podatku. Tekst jednolity - stan prawny na 1 stycznia 2018 r.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684774,2,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fiz...

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2017 …

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział 1https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowy...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 24-25g. Ustawa o PIT - Rozdział 5: Szczególne zasady ustalania dochodu. Rozdział 5a Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/684775,Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizyc...

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.054.0000654,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) - Finanse

PIT-WZPIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Urząd wypełni dla ciebie PIT-37, ty go zatwierdzisz lub odrzucisz.www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do...

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Mienie zabużańskie -www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/mienie-zabuzanskie/2566,Ustawa-z-dnia-8-lipca-2005-r-o-realizacji...

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO …

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIAPODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄDSKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.plwww.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/Cit-8_25.11.pdf

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA …

Broszura do PIT/O STR. 3 dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdaniedata.interia.pl/biznes/podatki/2012/Brosz-PIT-O.pdf