Masz pytanie?

Ustawa O Policji

Tekst jednolity ustawa o Policji 2016 z dnia 6 kwietnia 1990 r. na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Forum, opinie i komentarze.https://ustawaopolicji24.pl/

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zaopatrzeniu...

W Dzienniku Ustaw ogłoszono jednolity tekst Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...isp.policja.pl/isp/aktualnosci/4124,Ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym...

19.5.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o...

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz orzecznictwa Sądu Najwyższegohttps://legalis.pl/19-5-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-kierujacych-pojazdami/

23.1.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo o...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/23-1-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym/

KODEKS DROGOWY 2017 Tekst jednolity - Ustawa Prawo o …

Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj …kodeks-drogowy.org/

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z …

wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn...

Związki zawodowe - ujednolicony tekst ustawy

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081...idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Dz.U.02.147.1231 2002-10-09 zm. Dz.U.02.167.1372. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.www.slaskie.pl/kopm/ustawa1.html

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art...https://www.portaloswiatowy.pl/zfss-w-szkole-i-przedszkolu/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-n...

Rejestracja pojazdów – Gmina Pruszcz niezależny portal...

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o...www.gminapruszcz.pl/?page_id=10434