Masz pytanie?

Tekst jednolity ustawy o Policji - Informacje - Policja 997

Wraz z końcem roku zdecydowano się na ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy o Policji. Ostatni raz porządek w tych przepisach zrobiono w 2007 roku. Uwzględniono...gazeta.policja.pl/997/informacje/73451,dok.html

Ustawa o Policji - Stowarzyszenie Obrony Praw...

Dz.U.02.7.58. 2002-03-19 zm. przen. Dz.U.01.100.1084. 2002-06-29 zm. Dz.U.02.74.676. USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.www.stmagnum.republika.pl/przepisy/ustawy/ustawa_o_Policji.htm

USTAWA o - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/132 2015-01-20 USTAWA . z dnia 9 czerwca 2011 r. o . wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla dobra dzieci, które potrzebują...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000135&type=3

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015...

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Ustawa reguluje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Obowiązujący tekst ustawy: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997...

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w dziale...www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/

Podatek VAT - przepisy prawne - prawo podatkowe

09.04.2015 - Ustawa o VAT - Prawo Zamówień Publicznych; 31.03.2015 - w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnymwww.vat.pl/przepisy/

©Kancelaria Sejmu s. 1/251

2) składnikach majątkowych – oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane zisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910800350&type=3

KODEKS DROGOWY 2015 Tekst jednolity | Ustawa Prawo o …

Kodeks drogowy darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Poznaj aktualne przepisy ruchu …kodeks-drogowy.org/

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wo...

Ustawa o pomocy społecznej - 2015 - Tekst jednolity - Legeo

Ustawa o pomocy społecznej. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.03.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 163 z dnia 12.03.2004.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/