Masz pytanie?

o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

Ustawy O Policji - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2016.0.1782 t.j. , Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2707/

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych | Imprezy …

Posted | 1 comment. Prawo a organizacja imprez masowych. Aktem prawnym regulującym organizację imprez masowych jest ustawa z 20 marca 2009 roku, …www.imprezymasowe.info/ustawa-o-bezpieczenstwie/

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. - pck.org.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

Dz.U. 1990 Nr 30 Poz. 180 - Internetowy System Aktów …

Tekst ogłoszony: D19900180.pdf: Tekst ujednolicony: D19900180Lj.pdf: Status aktu prawnego: uchylony : Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania: 90-04-06isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300180

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Załącznik do zarządzenia nr 554 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2003 r. Pieczęć jednostki Stp 5 TEMIDA Zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu...www.policja.pl/ftp/dzienniki_urzedowe/2003/dziennik_20_2003.pdf

Dokumenty do pobrania - Rekrutacja - Praca w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2016 poz. 1782)praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html

Ustawa o świadczeniach rodzinnych --[Problemy Osób...

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255, zm.: Dz.U. z 2004 r., Nr 35, poz. 305; Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz.idn.org.pl/sonnszz/sw_rodz.htm

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach... - …

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. (poz. 1227) USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.153.0001227,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...