Masz pytanie?

Ustawy O Policji - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 1268: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001268

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2016.0.1782 t.j. , Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2715/

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

INFORMACJA NIEJAWNA - Ustawa o ochronie …

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.089.0000645,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynk...

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących...idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.054.0000654,ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych.html

Informacje o policji

Informacje o policji, jej historia, przepisy i ustawy. Wymagania jakie nalezy spełniać by wstapic do policji.www.kgp.waw.pl/

Dokumenty do pobrania - Rekrutacja - Praca w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2016 poz. 1782)praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html