Masz pytanie?

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Organizacja...

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Organizacja Policji - Prawo. szukaj Wybierz zakres wyszukiwania artykuły zdjęcia i inne pliki video i audiowww.policja.pl/pr/batony/446,Ustawa-z-dnia-6-kwietnia-1990-r-o-Policji.html

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - Dz. U. Nr 7...

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.023.0000147,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-policji-oraz-nie...

Ustawy O Policji - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2015.0.355 t.j. , Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2714/

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o związkach...

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.225.0001890,ustawa-o-zwiazkach-metropolitalnych.html

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. - pck.org.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

Rozdział 8. Mieszkania funkcjonariuszy Policji - Ustawa o...

Dz.U.2015.0.355 t.j. , Rozdział 8. Mieszkania funkcjonariuszy Policji, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2713/

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U...

D UAW PP P Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach1), 2) Dział i Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady …www.migrant.info.pl/tl_files/formularze/Formularz%20zgloszeniowy/Ustawa%20o%20cudzoziemcach%20z...

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą z dnia 16 września 1982 r.www.realexperts.pl/prawo/akt/id/831/t/ustawa_z_dnia_29_sierpnia_1997_r__prawo_bankowe.html