Masz pytanie?

Ustawy O Policji - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu...

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządówwww.poltransplant.org.pl/ust_jednoli.html

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.126.0000960,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej-...

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2016.0.1782 t.j. , Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2707/

Ustawa o Policji [policja] - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2016.0.1782 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U.2001.71.733www.realexperts.pl/prawo/akt/id/863/t/ustawa_z_dnia_21_czerwca_2001_r__o_ochronie_praw_lokatoro...

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie... - infor.pl

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. (poz. 1610) USTAWA. z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.195.0001610,ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zas...

Prawo O Stowarzyszeniach - Internetowy System Aktów …

Tekst ogłoszony: D19890104.pdf: Tekst ujednolicony: D19890104Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 89-04-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o... - INFORMACJA NIEJAWNA

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

Dokumenty do pobrania - Rekrutacja - Praca w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2016 poz. 1782)praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html