Masz pytanie?

Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r...

1 Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 . USTAWA . z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Rozdział 1 . Przepisy ogólne . Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3

USTAWA Opracowano na pod- stawie Dz.U. tj. z z dnia 6...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2009-06-18 Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.www.for.org.pl/upload/Nowy_Wymiar_Sprawiedliwosci/ustawa_o_policji.pdf

o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. - Policja.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA...

©Kancelaria Sejmu s. 6/6 2009-12-16 1) będącej przedsiębiorcą; 2) działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezen-isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19930470211&type=3

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez...

504. USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania …www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/62/poz.504.htm

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. - Oddajkrew.pl - KREW...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

Ustawa o Policji [policja] – Aktualny stan prawny

Dz.U.2011.287.1687 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta - Ustawa o...

Dz.U.2011.287.1687 t.j. , Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2712/

Organizacja Policji - Prawo

Zarządzenie Nr 21 KGP z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policjiwww.prawo.policja.pl/pr/akty-prawne/organizacja-policji

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji..

Dz.U.94.53.214. 1995-03-01 zm. Dz.U.95.4.17. 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1118 zm.wyn.z Dz.U.97.28.153www.stmagnum.republika.pl/nasze_emerytury/przepisy_prawne/ustawa_o_zaopatrzeniu_policji.htm