Masz pytanie?

Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 Opracowano USTAWA z dnia 6...

©Kancelaria Sejmu s. 1/104 2014-01-23 Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 . Opracowano. USTAWA . z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Rozdział 1 . Przepisy ogólnewww.iniejawna.pl/przepisy/policja/1990_30_179.pdf

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - Dz. U. Nr 7...

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. - Policja.pl

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) środki przymusu...www.policja.pl/download/1/111617/ustawa_o_spb_i_broni_palnej.pdf

Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/142 2014-10-22 Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 . USTAWA . z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Rozdział 1. Przepisy ogólne . Art. 1.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA...

©Kancelaria Sejmu s. 6/6 2009-12-16 1) będącej przedsiębiorcą; 2) działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezen-isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19930470211&type=3

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez...

504. USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania …www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/62/poz.504.htm

Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne...

Dz.U.2011.287.1687 t.j. , Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2714/

Ustawa o Policji [policja] – Aktualny stan prawny

Dz.U.2011.287.1687 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów...

Strona główna Ustawy Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnegotbs24.pl/ustawy/201-ustawa-z-dnia-21-czerwca-2001-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasob...

Organizacja Policji - Prawo

Zarządzenie Nr 21 KGP z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policjiwww.prawo.policja.pl/pr/akty-prawne/organizacja-policji