Masz pytanie?

Ustawy O Policji - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.126.0000960,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej-...

Ustawa o Policji [policja] - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2016.0.1782 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U.2001.71.733www.realexperts.pl/prawo/akt/id/863/t/ustawa_z_dnia_21_czerwca_2001_r__o_ochronie_praw_lokatoro...

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. - pck.org.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych...

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. (poz. 1161) USTAWA. z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych 1)www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.156.0001161,ustawa-o-towarach-paczkowanych.html

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o... - INFORMACJA NIEJAWNA

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie …idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą z dnia 16 września...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/831/t/ustawa_z_dnia_29_sierpnia_1997_r__prawo_bankowe.html

Dokumenty do pobrania - Rekrutacja - Praca w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2016 poz. 1782)praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html