Masz pytanie?

USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o Policji] W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.169.0001199,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-policji-oraz-niektorych-...

tj. Dz.U. 2015 poz. 355 - Internetowy System Aktów Prawnych

13) art. 13, art. 15 ust. 1, art. 16, art. 17 pkt 1, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy oStraży Granicznej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2015.0.355 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ] W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.228.0001682,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-z-...

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2015.0.355 t.j. , Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2714/

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji..

Dz.U.94.53.214. 1995-03-01 zm. Dz.U.95.4.17. 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1118 zm.wyn.z Dz.U.97.28.153www.stmagnum.republika.pl/nasze_emerytury/przepisy_prawne/ustawa_o_zaopatrzeniu_policji.htm

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Dz.U.01.142.1592 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 . Przepisy ogólne . Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa...www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_powiat.htm

1228 - Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw Nr 182 — 13778 — Poz. 1228 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informa-cji, których nieuprawnione ujawnienie...isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101821228&type=2

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

Art. 19. 1. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadza się w celu zapoznania z: 1) przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html