Masz pytanie?

Ustawy O Policji - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o działalności leczniczej] W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm. 2)) wprowadza...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.126.0000960,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej-...

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2016.0.1782 t.j. , Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2714/

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach...

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Tekst …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2003.090.0000844,ustawa-o-szczegolnych-zasadach-rozwiazywania-z-pra...

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o... - INFORMACJA NIEJAWNA

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U...

D UAW PP P Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach1), 2) Dział i Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady...www.migrant.info.pl/tl_files/formularze/Formularz%20zgloszeniowy/Ustawa%20o%20cudzoziemcach%20z...

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą z dnia 16 września...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/831/t/ustawa_z_dnia_29_sierpnia_1997_r__prawo_bankowe.html

ZARZĄDZENIE Nr 1426 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia …

ZARZĄDZENIE Nr 1426 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służbywww.policja.pl/ftp/Gazeta_policyjna/Do_pobrania/z_KGP_nr_1426.pdf

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. - POLTRANSPLANT

Tekst ujednolicony opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, (Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu …www.poltransplant.org.pl/ust_jednoli.html

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.... > Ujednolicone akty...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnegoprawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/prawo-budowlane/ustawa;z;dnia;21;czerwca;20...