Masz pytanie?

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - Dz. U. Nr 7...

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o Policji] W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.169.0001199,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-policji-oraz-niektorych-...

tj. Dz.U. 2015 poz. 355 - Internetowy System Aktów Prawnych

13) art. 13, art. 15 ust. 1, art. 16, art. 17 pkt 1, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy oStraży Granicznej...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3

USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA. z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.073.0000502,metryka,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-policji-ustawy-o...

Ustawa o Policji [policja] - ArsLege - testy na egzamin z...

Dz.U.2015.0.355 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Decyzja Nr 125 z dnia 5 kwietnia 2013 r. - Internetowy...

DECYZJA NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji Na podstawie § …edziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2013/28/akt.pdf

Ustawa o Policji - ArsLege - testy na egzamin z prawa

Dz.U.2015.0.355 t.j. , Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2712/

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U z 2011...

Wraz z końcem roku zdecydowano się na ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy o Policji. Ostatni raz porządek w tych przepisach zrobiono w 2007 roku. Uwzględniono...gazeta.policja.pl/997/informacje/73451,dok.html

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji..

Dz.U.94.53.214. 1995-03-01 zm. Dz.U.95.4.17. 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1118 zm.wyn.z Dz.U.97.28.153www.stmagnum.republika.pl/nasze_emerytury/przepisy_prawne/ustawa_o_zaopatrzeniu_policji.htm