Masz pytanie?

Ustawa O Policji

Ustawa o Policji uchwalona przez Sejm dnia 6 kwietnia 1990 roku, tekst ujednolicony na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Ustawa określa zasady...https://ustawaopolicji24.pl/

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.004.0000038,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-z-...

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Tekst...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.219.0001830,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-terminach-zaplaty-w-tran...

Art. 1. policja - Zadania Policji - Ustawa o Policji

Art. 1 Ustawa o Policji (policja) . 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony...https://www.arslege.pl/zadania-policji/k180/a17584/

Art. 19. policja - Zarządzenie kontroli operacyjnej...

Art. 19 Ustawa o Policji (policja) . 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia...https://www.arslege.pl/zarzadzenie-kontroli-operacyjnej/k180/a17617/

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o... - INFORMACJA …

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

Dokumenty do pobrania - Rekrutacja - Praca w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2017 poz. 2067)praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - tekst …

Zamiany w przepisach dot. wyrobów budowlanych; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id7355,ustawa-o-ochronie-przeciwpozarowej-tekst-ujednolicon...

Ustawa o systemie ubezpieczeń... - Poznaj Podatki

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U.: 2016, poz. 963 Data aktu: 13 października 1998 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-dz-u-2013-poz...