Masz pytanie?

Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 Opracowano USTAWA z dnia 6...

©Kancelaria Sejmu s. 1/104 2014-01-23 Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 . Opracowano. USTAWA . z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Rozdział 1 . Przepisy ogólnewww.iniejawna.pl/przepisy/policja/1990_30_179.pdf

o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. - Policja.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/142 2014-10-22 Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 . USTAWA . z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Rozdział 1. Przepisy ogólne . Art. 1.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA...

©Kancelaria Sejmu s. 6/6 2009-12-16 1) będącej przedsiębiorcą; 2) działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezen-isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19930470211&type=3

USTAWA - BIP - Komendy Głównej Policji

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity... z późn. zm.) i art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony...bip.kgp.policja.gov.pl/download.php?s=18&id=20269

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez...

504. USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania …www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/62/poz.504.htm

Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta - Ustawa o...

Dz.U.2011.287.1687 t.j. , Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2712/

Ustawa o Policji [policja] – Aktualny stan prawny

Dz.U.2011.287.1687 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. - POLSKI CZERWONY KRZYŻ

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.pck.org.pl/pliki/hdk_akty_prawne/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia...

Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących słuzbę...www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/sluzba-patrolowa/7980,Zarzadzen...