Masz pytanie?

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 1 Przepisy...

©Kancelaria Sejmu s. 3/121 2014-09-18 ru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3

Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 Opracowano USTAWA z dnia 6...

©Kancelaria Sejmu s. 1/104 2014-01-23 Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 . Opracowano. USTAWA . z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Rozdział 1 . Przepisy ogólnewww.iniejawna.pl/przepisy/policja/1990_30_179.pdf

o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. - Policja.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/91 2007-04-16 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i...www.policja.pl/ftp/prawo/ustawa_o_policji_120207.pdf

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900179.pdf: Tekst ujednolicony: D19900179Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-05-10: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez...

504. USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 1) Rozdział 1 . Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania …www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/62/poz.504.htm

Ustawa o Policji [policja] – Aktualny stan prawny

Dz.U.2011.287.1687 t.j. Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne...

Dz.U.2011.287.1687 t.j. , Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2714/

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. - Oddajkrew.pl - KREW...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2008-02-04 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1)www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/7_Ustawa_z_dnia_27_sierpnia_2004r.pdf

Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia...

Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących słuzbę...www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/sluzba-patrolowa/7980,Zarzadzen...

Informacje o policji

Jak każda formacja mundurowa, także Policja posiada ustawy, które regulują jej działanie. W historii policji mamy do czynienia z kilkoma takimi ustawami.www.policja.net.pl/