Masz pytanie?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o... - INFORMACJA …

Art. 21. 1. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy... - …

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.158.0001543,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-...

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html

Dokumenty do pobrania - Rekrutacja - Praca w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2016 poz. 1782)praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,Dokumenty-do-pobrania.html

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

USTAWA o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych...

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 162 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U...idn.org.pl/sonnszz/dodatek_pielegnacyjny.htm

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - …

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,pomoc w wych.dzieci,Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,Dz.U.2017.0.1851 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-z-dnia-11-lutego-2016-r-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci/

Ustawa o PSP - kppspgora.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze Ustawa o PSP. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68. USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej...www.kppspgora.pl/index.php/akty-prawne/5-ustawa-o-psp.html

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy …

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wpro...