Masz pytanie?

Ustawa Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity i zmiany...

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 źródło ISAP. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne...www.dia.com.pl/pl/ustawa_prawo_farmaceutyczne_tekst_jednolity_i_zmiany/959/

18.4.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/18-4-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-pracy/

Ustawy || Dolnośląska Izba Aptekarska

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących...www.dia.com.pl/pl/ustawy/21/

Procedury – Szkoła Podstawowa Nr 124

Procedury działań interwencyjnych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 124. im. Stanisława Jachowicza w Warszawie . w sytuacjach zagrożenia młodzieży...sp124.waw.pl/?page_id=154

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 14-03 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst …

szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;https://www.portaloswiatowy.pl/kontrola-zarzadcza/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiat...

Prawo w zakresie medycznej marihuany w Polsce

W życie weszła Ustawa z dn. 7 lipca 2017 r. poświęcona nowym przepisom regulującym stosowanie medycznej marihuany w Polsce. Dokument klasyfikuje Cannabis...https://www.medycznamarihuana.com/medyczna-marihuana-w-polsce/

Procedury bezpieczeństwa w szkole - psp1.radom.pl

Procedury bezpieczeństwa w szkole określające sposoby postępowania i reagowania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w sytuacjach: zagrożenia...www.psp1.radom.pl/procedury-bezpieczenstwa-w-szkole.html

Szkoła Podstawowa w Olzie

Strona Szkoły Podstawowej w Olzie. Aktualności, informacje, wydarzenia.spolza.pl/index.php?co=archiwum