Masz pytanie?

Przepisy ogólne - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2012 poz. 124 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/rozdzial-1_prz...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - 2015 - Tekst...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2012 poz. 124 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20051485L.pdf: Tekst ogłoszony: D20051485.pdf: Tekst ujednolicony: D20051485Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Ustawa Prawo farmaceutyczne -tekst jednolity i zmiany...

DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies.www.dia.com.pl/pl/ustawa_prawo_farmaceutyczne_tekst_jednolity_i_zmiany/959/

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity) Uznając życie obywateli w trzeźwości za...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alk...

Ustawy || Dolnośląska Izba Aptekarska

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących...www.dia.com.pl/pl/ustawy/21/

Lista lektur - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania...

Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04 "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnymwww.kbpn.gov.pl/portal?id=108624

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Biuletyn - Zakład Karny Zabrze

USTAWY USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997 r.). USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary …www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=48&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC...

Biuletyn - Zakład Karny Wojkowice

Zakład Karny w Wojkowicach jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r.o Służbie Więziennej...www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=47&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC...