Masz pytanie?

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.179.0001485,ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - 2016 - Tekst...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 23.02.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 224 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20051485L.pdf: Tekst ogłoszony: D20051485.pdf: Tekst ujednolicony: D20051485Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19820230.pdf: Tekst ujednolicony: D19820230Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 82-11-12: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230

Przepisy ogólne - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i...

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 12.04.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-pazdziernika-1982-r-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdz...

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Dz.U.02.147.1231 2002-10-09 zm. Dz.U.02.167.1372. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.www.slaskie.pl/kopm/ustawa1.html

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym...

Publikacje na czasie. Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka) Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.225.0001916,ustawa-o-zdrowiu-publicznym.html

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (tekst...

Na podstawie Dz.U.: z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116,prawo.mp.pl/dokumenty/ustawy/show.html?id=13610

Lista lektur - kbpn.gov.pl

Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04 "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnymwww.kbpn.gov.pl/portal?id=108624

Prawidłowa recepta na leki psychotropowe

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów Farmacja Praktyczna wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych...www.farmacjapraktyczna.pl/2013/05/prawidlowa-recepta-na-leki-psychotropowe/