Masz pytanie?

Ustawy - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. u. z 2015 r. poz. 1916)www.kbpn.gov.pl/portal?id=108828

Ustawa Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity i zmiany...

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 źródło ISAP. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne...www.dia.com.pl/pl/ustawa_prawo_farmaceutyczne_tekst_jednolity_i_zmiany/959/

18.4.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/18-4-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-pracy/

1.8.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o …

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Ustawa z 7.7.2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków...https://legalis.pl/1-8-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-dowodach-osobitych/

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity) Uznając życie obywateli w trzeźwości za...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alk...

Procedury – Szkoła Podstawowa Nr 124

Procedury działań interwencyjnych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 124. im. Stanisława Jachowicza w Warszawie . w sytuacjach zagrożenia młodzieży...sp124.waw.pl/?page_id=154

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze

01.12.2017r. - Dziennik Ustaw RP 2017 r. poz. 2211 - jednolity tekst ustawy - Prawo farmaceutycznewww.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=29

Inne ograniczenia w obrocie – UNIJNY KODEKS CELNY

UE stosuje również niektórego rodzaju ograniczenia w obrocie międzynarodowym, które nie wynikają stricte z unijnej polityki handlowej, a są motywowane innymi...unijnykodekscelny.pl/inne-ograniczenia-w-obrocie/

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU …

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu... r. o systemie oświaty (tekst jednolity- Dz. U... ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii...sp4lancut.pl/dokumenty_szkoly/szkolny_program_profilaktyki.doc

BIP - Urzędu Gminy Marciszów

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1817)www.bip.marciszow.pl/index.php?dzial_id=131&wyb_grupa=Komunikaty