Masz pytanie?

Przepisy ogólne - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2012 poz. 124 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/rozdzial-1_prz...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - 2015 - Tekst...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2012 poz. 124 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20051485L.pdf: Tekst ogłoszony: D20051485.pdf: Tekst ujednolicony: D20051485Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Ustawy - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych …www.kbpn.gov.pl/portal?id=108828

Ustawa Prawo farmaceutyczne -tekst jednolity i zmiany...

DIA na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies.www.dia.com.pl/pl/ustawa_prawo_farmaceutyczne_tekst_jednolity_i_zmiany/959/

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity) Uznając życie obywateli w trzeźwości za...aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alk...

Lista lektur - kbpn.gov.pl

Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04 "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnymwww.kbpn.gov.pl/portal?id=108624

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki...

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2008.164.0001027,ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowa...

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Ustawa o PIS - Wojewódzka Stacja Sanitarno...

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (1) (tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 12 poz. 49) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r, Nr 90 poz...bip.pwisbydgoszcz.pl/?cid=129