Masz pytanie?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - Legeo

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 23.02.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 224 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20051485L.pdf: Tekst ogłoszony: D20051485.pdf: Tekst ujednolicony: D20051485Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Przepisy ogólne - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i...

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 12.04.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-pazdziernika-1982-r-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdz...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 124: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000124

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (tekst...

Na podstawie Dz.U.: z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116,prawo.mp.pl/dokumenty/ustawy/show.html?id=13610

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych] W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.219.0001830,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-terminach-zaplaty-w-tran...

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej...

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.253.0002532,ustawa-o-oplacie-skarbowej.html

Lista lektur - kbpn.gov.pl

Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04 "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnymwww.kbpn.gov.pl/portal?id=108624

Biuletyn - Zakład Karny Wojkowice

34. Porozumienie o zatrudnieniu skazanych zawarte w Wojkowicach w dniu 21.02.2011 r. pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Wojkowicach a BITRON POLAND Sp. z o.o…www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=47&ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC...

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI …

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii... narkomanii ". • Ustawa z dnia 9... r. o systemie oświaty (tekst jednolity...www.sp4lancut.pl/dokumenty_szkoly/szkolny_program_profilaktyki.doc