Masz pytanie?

isap.sejm.gov.pl

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Internetowy System Aktów Prawnych

... Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tekst aktu:... Tekst jednolity do aktu:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000124

Przepisy karne - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 23.02.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/?section=rozdz...

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.023.0000124,ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.... Tekst …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.023.0000124,metryka,ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html

Ustawy - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. u. z 2015 r. poz. 1916)www.kbpn.gov.pl/portal?id=108828

Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii – 2012 – Tekst...

LINK: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – 2012 – Tekst jednolity – Prawo Legeo. jeśli nie działa albo rzęzi to tu też: http://www.infor.pl/dziennik...idealistka.wolnekonopie.org/2012/10/03/ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-2012-tekst-jednolit...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - o przec. nark.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,o przec. nark.,Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,Dz.U.2017.0.783 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii || Dolnośląska …

dot. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dot. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dot. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty umowy z NFZ...www.dia.com.pl/pl/ustawa_o_przeciwdzialaniu_narkomanii_tekst_jednolity/960/

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości tekst jednolity 2015

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości tekst jednolity 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1286). Zakaz reklamy alkoholu i zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych.czasopismo.legeartis.org/2015/09/ustawa-wychowaniu-trzezwosci-2015.html