Masz pytanie?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - 2016 - Tekst...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 23.02.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 224 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.179.0001485,ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu...

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.036.0000224,ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20051485L.pdf: Tekst ogłoszony: D20051485.pdf: Tekst ujednolicony: D20051485Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Ustawy - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. u. z 2015 r. poz. 1916)www.kbpn.gov.pl/portal?id=108828

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - tekst...

Jeśli chcesz być na bieżąco powiadamiany o wszystkich informacjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, oraz innych ważnych sprawach dotyczących...www.dia.com.pl/pl/ustawa_o_systemie_informacji_w_ochronie_zdrowia_tekst_jednolity_i_zmiany/4584...

Jest tekst jednolity ustawy o substancjach chemicznych i...

W dniu 20 sierpnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-tekst-jednolity-ustawy-o-substancjach-chemicznych-i-ic...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 224: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000224

Przepisy ogólne - Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych...

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najnowszy tekst …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-22-maja-2003-r-o-ubezpieczeniach-obowiazkowych-ubezpieczenio...

Przepisy prawne dotyczące narkomanii | Poradnia internetowa

Ustawy. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.www.narkomania.org.pl/prawo/