Masz pytanie?

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.142.0001591,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy.www.realexperts.pl/prawo/akt/id/864/t/ustawa_z_dnia_8_marca_1990_r__o_samorzadzie_gminnym.html

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu …

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stan prawny na dzień 3.02.2015 r.www.administrator24.info/artykul/id4373,ustawa-z-dnia-13-wrzesnia-1996-r-o-utrzymaniu-czystosci...

Lędziny - Strona główna

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim...www.ledziny.pl/

Dane podstawowe - BIP - Gmina Opatów

Informuję, iż zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r. poz.922 tekst jednolity/ :www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=0

Aktualności - Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt...www.gminalyse.pl/p,10,aktualnosci

Prawo - rp.pl

* Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych będzie Gremi Media, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji...www.rp.pl/prawo/

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

2017-09-06 | Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy. Uprzejmie informujemy, iż od 5 września 2017 r. obowiązują nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy...www.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Komunikaty

Prezesi Oddziałów gminnych ZNP , 31 marca - gdzie w szkołach i placówkach oświatowych odbywa się strajk zgodnie z ustaleniami / sms/ proszeni są o :www.pomorskie.znp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=...