Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

akt posiada tekst jednolity:... niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym... Informacja o tekście...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Internetowy System Aktów Prawnych

... Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.... Tekst ujednolicony:... Tekst...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000446

Ustawa o samorządzie gminnym z nowym tekstem …

... opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.... Zobacz nowy tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym>>>www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-z-nowym-tekstem-jednolitym

Ustawa o samorządzie terytorialnym - 2016 - Tekst...

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 04.04.2016... USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.... Gminna …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/

Ustawa o samorządzie gminnym — tekst jednolity 2016 r.

Ustawa o samorządzie gminnym tekst jednolity 2016... Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym...czasopismo.legeartis.org/2015/10/ustawa-samorzad-gminny-2016.html

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r...

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.:... tekst jednolity : Dz.U.15..1515 :... Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,...https://www.portaloswiatowy.pl/zarzadzanie-szkola/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn.-dz.u...

Przepisy ogólne - Ustawa o samorządzie terytorialnym...

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony... 1990 r. o samorządzie gminnym.... 11 ust. 1a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/rozdzial-1_przepi...

Ustawa o samorządzie gminnym – tekst jednolity | PrawneT

Ustawa o samorządzie gminnym – tekst jednolity. 7 kwietnia 2016. 241. W Dzienniku Ustaw pod pozycją 446,... ukazał się jednolity tekst ustawy o samorządzie...https://prawnet.prawo.link/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jednolity/

Dz.U.2013.594 - Akt prawny - www.lex.pl

o samorządzie gminnym (tekst jednolity)... Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-594

Tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym - Omówienia...

Tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym . 05.10.15 . W dniu 1 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/tekst-jednolity-ustawy-o-samorzadzie-gminnym