Masz pytanie?

Ustawa o samorządzie gminnym z nowym tekstem …

W Dzienniku Ustaw (poz. 594) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-z-nowym-tekstem-jednolitym

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

3. Referendum, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się, jeżeli z analizy przeprowadzonej przed referendum wynika, iż na skutek podziału lub ustaleniaisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900160095&type=3

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Ustawa o samorządzie terytorialnym - 2014 - Tekst...

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 26.08.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 594 z dnia 08.03.1990.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/

Uprawnienia i obowiązki strażników - Ustawa o strażach...

Ustawa o strażach gminnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 30.04.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1383 z dnia 29.08.1997.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-strazach-gminnych/rozdzial-3_uprawnieni...

Ogłoszono tekst jednolity prawa o postępowaniu przed...

Tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi został opublikowany w załączniku do obwieszczenia...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ogloszono-tekst-jednolity-prawa-o-postepowaniu-przed-sadam...

O czasopiśmie - Samorząd Terytorialny - Wolters Kluwer SA

Samorząd Terytorialny w kwietniu. Tematem przewodnim numeru kwietniowego „Samorządu Terytorialnego” były kwestie dostępu do informacji publicznej w...www.czasopisma.lex.pl/st/o-czasopismie/zawartosc

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

TEKST JEDNOLITY ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zgodnie z obwieszczeniem MARSZAŁKA SEJMU …www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Art. 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2013 r. przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...www.portalfk.pl/akty-prawne/ustawa-z-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-te...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808