Masz pytanie?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Ustawa o samorządzie gminnym — tekst jednolity 2017 r.

Ustawa o samorządzie gminnym tekst jednolity 2017 (Dz.U. 2017 r. poz. 1875). Ustawa reguluje zasady funkcjonowania gmin i samorządu lokalnego.czasopismo.legeartis.org/2015/10/ustawa-samorzad-gminny-2017.html

Art. 7. sam. gm. - Zadania własne gminy - Ustawa o...

Art. 7 Ustawa o samorządzie gminnym (sam. gm. ) . 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne...https://www.arslege.pl/zadania-wlasne-gminy/k52/a6434/

Ustawa z dnia 5 września 2016 r - Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o...dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1583/1

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-11 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconywww.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa o PSP - kppspgora.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze Ustawa o PSP. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68. USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej...www.kppspgora.pl/index.php/akty-prawne/5-ustawa-o-psp.html

JEDNOSTKI MIEJSKIE - Biuletyn Informacji... - BIP MK

Miejskie jednostki organizacyjne. Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o...www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12

Ustawa o finansach publicznych [fin. publ.] - arslege.pl

Dz.U.2017.0.2077 t.j. Ustawa o finansach publicznych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-finansach-publicznych/k53/

Rodzaje zadań gminy - Sciaga.pl

Zgodnie z art 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r ogół mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawasciaga.pl/tekst/21630-22-rodzaje_zadan_gminy

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html