Masz pytanie?

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/40 2014-09-03 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 . USTAWA. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900160095&type=3

stawie: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. USTAWA z dnia 8...

©Kancelaria Sejmu s. 1/38 2013-02-01. USTAWA . z dnia 8 marca 1990 r. Nr 153, poz. 1271, Nr . o samorządzie gminnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne . Art.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011421591&type=3

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów -bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r892,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz-o-zmia...

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami...

Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących: • zakresu działania i zadań gminy, • kompetencji władz,www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-duze-komentarze-becka/id7273,Ustawa-o-samorzadzie-gminnym.-Komenta...

Ustawa o samorządzie powiatowym - Województwo Śląskie...

Dz.U.01.142.1592 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 . Przepisy ogólne . Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa...www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_powiat.htm

Ustawa o samorządzie województwa - Województwo...

Dz.U.01.142.1590 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy …www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_wojew.htm

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Materiał, z którym macie Państwo okazję się zapoznać, to w większości opublikowane na łamach miesięcznika „Przegląd Komunalny” artykuły opisujące i...ustawa-odpadowa.komunalny.pl/

O czasopiśmie - Samorząd Terytorialny - Wolters Kluwer SA

Samorząd Terytorialny we wrześniu We wrześniowym numerze czasopisma można znaleźć niemal wszystko: od tekstu prof. Andrzeja Skoczylasa i dr hab. Mariusza …www.czasopisma.lex.pl/st/o-czasopismie/zawartosc

Gmina Koszyce

Wpisany przez Gmina Koszyce środa, 01 października 2014 13:42 Biuro Rady Gminy Koszyce informuje, że w dniu 8 października 2014 roku. o godz.www.koszyce.gmina.pl/

Ustawa o finansach publicznych (cz. 2): O przepisach...

Ustawa o finansach publicznych (cz. 2): O przepisach regulujących przekazywanie NGO dotacji Na jakiej podstawie prawnej organizacje mogą ubiegać się o dotacje...wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/617208.html