Masz pytanie?

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/40 2014-09-03 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 . USTAWA. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900160095&type=3

stawie: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. USTAWA z dnia 8...

©Kancelaria Sejmu s. 1/38 2013-02-01. USTAWA . z dnia 8 marca 1990 r. Nr 153, poz. 1271, Nr . o samorządzie gminnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne . Art.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011421591&type=3

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami...

Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących: • zakresu działania i zadań gminy, • kompetencji władz,www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-duze-komentarze-becka/id7273,Ustawa-o-samorzadzie-gminnym.-Komenta...

Ustawa o samorządzie powiatowym - Województwo Śląskie...

Dz.U.01.142.1592 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 . Przepisy ogólne . Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa...www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_powiat.htm

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

Ustawa o samorządzie województwa - Województwo...

Dz.U.01.142.1590 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy …www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_wojew.htm

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Materiał, z którym macie Państwo okazję się zapoznać, to w większości opublikowane na łamach miesięcznika „Przegląd Komunalny” artykuły opisujące i...ustawa-odpadowa.komunalny.pl/

Gmina Koszyce

Wpisany przez Gmina Koszyce środa, 03 września 2014 19:51 O tym, że pomidory potrafią wyrastać w całkiem nieoczekiwanych miejscach przekonali się Państwo...www.koszyce.gmina.pl/

Zabytki w Polsce - Ustawa o ochronie zabytków i opiece...

USTAWA z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) Rozdziały: 1. Przepisy ogólne (Art. 1-7); 2.www.zabytki.pl/sources/prawo/ustawa.html

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy specjalizuje się w sprawach dotyczących ustawy utrzymanie porządku i czystości w gminach - prawo śmieciowe.www.prawosmieciowe.pl/