Masz pytanie?

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 - Internetowy System Aktów Prawnych

©Kancelaria Sejmu s. 1/40 2014-09-03 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 . USTAWA. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900160095&type=3

u.s.g. - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Ustawa o samorządzie gminnym [sam. gm.] – Aktualny stan...

Dz.U.2013.0.594 t.j. Ustawa o samorządzie gminnym, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-samorzadzie-gminnym/k52/

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów -bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r892,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz-o-zmia...

Ustawa o samorządzie powiatowym - Województwo Śląskie...

Dz.U.01.142.1592 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 . Przepisy ogólne . Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa...www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_powiat.htm

Ustawa o samorządzie województwa - Województwo...

Dz.U.01.142.1590 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy …www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_wojew.htm

O czasopiśmie - Samorząd Terytorialny - Wolters Kluwer SA

Samorząd Terytorialny we wrześniu We wrześniowym numerze czasopisma można znaleźć niemal wszystko: od tekstu prof. Andrzeja Skoczylasa i dr hab. Mariusza …www.czasopisma.lex.pl/st/o-czasopismie/zawartosc

Gmina Koszyce

Wpisany przez Gmina Koszyce niedziela, 26 października 2014 19:14 22 października w Proszowicach odbyło się podsumowanie działalności samorządów za okres...www.koszyce.gmina.pl/

Ustawa o finansach publicznych - Nieruchomości - krn.pl...

Ustawa o finansach publicznych. z dnia 27 sierpnia 2009. Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-finansach-publicznych-1_2_458.html

Zabytki w Polsce - Ustawa o ochronie zabytków i opiece...

USTAWA z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) Rozdziały: 1. Przepisy ogólne (Art. 1-7); 2.www.zabytki.pl/sources/prawo/ustawa.html