Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy.www.realexperts.pl/prawo/akt/id/864/t/ustawa_z_dnia_8_marca_1990_r__o_samorzadzie_gminnym.html

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.142.0001591,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 594: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000594

Art. 26a. sam. gm. - Zastępca wójta - tryb powoływania...

Art. 26a Ustawa o samorządzie gminnym (sam. gm. ) . 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.www.arslege.pl/zastepca-wojta-tryb-powolywania/k52/a6474/

„Ustawa o rewitalizacji - mib.gov.pl

2 ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz 5.7. Programy rewitalizacji w trakcie uchwalania...mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf

Ustawa o samorządzie gminnym - Testy dla palestry

Zapraszamy do bazy testów prawniczych dla studentów, aplikantów i praktyków. Ucz się razem z nami! Szeroka oferta testów! Testy prawnicze, dla studentów i na...testydlapalestry.pl/test/nauka/prawo-administracyjne/ustawa-o-samorzadzie-gminnym/4

Ustawa o finansach publicznych - slaskie.pl

Dz.U.98.155.1014 1999-01-01 zm. Dz.U.99.49.485 1999-05-13 zm. Dz.U.99.38.360 1999-09-10 zm. Dz.U.99.70.778 2000-01-01 zm. Dz.U.99.110.1255 zm. Dz.U.00.6.69www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_finans.htm

Ustawa o grach hazardowych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 471...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2013 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013) Od 10 sierpnia istotne zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym!aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-grach-hazardowych-2013/7/

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz jest oficjalnym urzędowym publikatorem, dostępnym tylko i wyłącznie w Internecie. BIP został utworzony w...www.bipraciborz.pl/bip/zawartosc/html/podglad-typ-77451