Masz pytanie?

Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95

©Kancelaria Sejmu s. 1/40 2014-04-04 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rozdział 1 Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900160095&type=3

stawie: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. USTAWA z dnia 8...

©Kancelaria Sejmu s. 1/38 2013-02-01. USTAWA . z dnia 8 marca 1990 r. Nr 153, poz. 1271, Nr . o samorządzie gminnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne . Art.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011421591&type=3

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów -bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r892,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz-o-zmia...

Ustawa o samorządzie gminnym [sam. gm.] – Aktualny stan...

Dz.U.2013.0.594 t.j. Ustawa o samorządzie gminnym, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-samorzadzie-gminnym/k52/

Ustawa o samorządzie powiatowym - Województwo Śląskie...

Dz.U.01.142.1592 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 . Przepisy ogólne . Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa...www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_powiat.htm

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2014...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U.: 2013, poz. 594 Data aktu: 8 marca 1990 r. Data ogłoszenia: 23 maja 2013 r. Wejście w życie: 19 marca...aktyprawne.poznajpodatki.pl/samorzad/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym-2014-dz...

Ustawa o samorządzie województwa - Województwo...

Dz.U.01.142.1590 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy …www.slaskie.pl/ustawy/ustawa_wojew.htm

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Materiał, z którym macie Państwo okazję się zapoznać, to w większości opublikowane na łamach miesięcznika „Przegląd Komunalny” artykuły opisujące i...ustawa-odpadowa.komunalny.pl/

Ustawa o finansach publicznych (cz. 2): O przepisach...

Ustawa o finansach publicznych (cz. 2): O przepisach regulujących przekazywanie NGO dotacji Na jakiej podstawie prawnej organizacje mogą ubiegać się o dotacje...wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/617208.html