Masz pytanie?

Ustawa o samorządzie gminnym z nowym tekstem jednolitym...

W Dzienniku Ustaw (poz. 594) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-z-nowym-tekstem-jednolitym

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 04.04.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 446 z dnia 08.03.1990.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/373765,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Zakres działania i zadania gminy - Ustawa o samorządzie...

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 04.04.2016.... USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 2.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/rozdzial-2_zakres...

Ustawa o samorządzie gminnym 2015 - co się zmieni...

Ustawa o samorządzie gminnym 2015 - co się zmieni? Ustawa o samorządzie gminnym w nowym kształcie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/681663,Ustawa-o-samorzadzie-gminnym-201...

1. art. 24 do 24 m ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnymdziennikustaw.gov.pl/du/2013/594/1

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2010 nr 28 poz. 142: Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie...isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100280142

Ustawa o samorządzie gminnym — tekst jednolity 2016 r.

Ustawa o samorządzie gminnym tekst jednolity 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 446). Ustawa reguluje zasady funkcjonowania gmin i samorządu lokalnego.czasopismo.legeartis.org/2015/10/ustawa-samorzad-gminny-2016.html

Ustawa o samorządzie gminnym ( t. j. Dz... - Dziennik Ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnymdziennikustaw.gov.pl/du/2015/1515/1

Art. 7. sam. gm. - Zadania własne gminy - Ustawa o...

Art. 7 Ustawa o samorządzie gminnym (sam. gm. ) . 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania …www.arslege.pl/zadania-wlasne-gminy/k52/a6434/