Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2001.142.0001591,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 446: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000446

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ustawa o...

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej posługuje się terminem „organizator” (także dla określenia organu powołującego oraz strony...www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/pytania-i-odpowiedzi/ustawa-o-organizowaniu-i...

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

Kliknij żądaną pozycję spisu treści aby przejść do odpowiedniej części aktu prawnego lub wybierz opcję początek aktu aby otworzyć pierwszą stronę...https://www.podatki.biz/akty/090900a.htm

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

1) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2004 r. Nr 167, poz. 1758);www.realexperts.pl/prawo/akt/id/815/t/ustawa_z_dnia_21_sierpnia_1997_r__o_gospodarce_nieruchomo...

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2017 (Dz.U...

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U.: 2016, poz. 1829 Data aktu: 2 lipca 2004 r.aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-dz-u-2013-...

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 20-04-2017

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Ustawa o podpisie elektronicznym ma być uchylona. Co...

Dotychczasowa Ustawa o podpisie elektronicznym ma być uchylona, bo polskie prawo w tym zakresie trzeba dostosować do prawa unijnego. Będzie nowa ustawa o usługach...di.com.pl/ustawa-o-podpisie-elektronicznym-ma-byc-uchylona-co-bedzie-zamiast-niej-54677

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych...

GIODO, Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) , Ochrona Danych Osobowych dane osobowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych …www.giodo.gov.pl/593/id_art/386/j/pl