Masz pytanie?

Władze powiatu - Ustawa o samorządzie powiatowym - 2016...

Ustawa o samorządzie powiatowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.06.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 814 z dnia 05.06.1998.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/rozdzial-3_wladze-...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 777), która...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.097.0000594,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r...

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o...https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-tekst-jedn.-...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o samorządzie gminnym] W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 2)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.144.0001045,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz...

Ustawa Prawo budowlane - tekst ujednolicony...

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący uchwaloną przed Sejm RP ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce...www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane-tekst-ujednolicony?p=6

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r...

Art. 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 22 czerwca 2013 r. przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn...

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Pojecie i istota samorządu terytorialnego. - Sciaga.pl

Pojecie i istota samorządu terytorialnego. W 1990 roku w Polsce został przywrócony dualistyczny model administracji publicznej w terenie, który składa się z...sciaga.pl/tekst/44566-45-pojecie_i_istota_samorzadu_terytorialnego