Masz pytanie?

Władze powiatu - Ustawa o samorządzie powiatowym - 2016...

Ustawa o samorządzie powiatowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.06.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 814 z dnia 05.06.1998.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/rozdzial-3_wladze-...

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o samorządzie gminnym] W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 2)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.144.0001045,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.064.0000446,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

Zasady finansów publicznych - Ustawa o finansach...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/dzial-i_zasady-finansow-publicznych/

Ustawy w PDF | Portal prawny - jaknajprosciej.pl

Linki prowadzą do aktualnych plików PDF zawierających teksty jednolite ustaw umieszczone na stronie Sejmu RP: prawo Bankowe. ustawa o Bezpośrednim …www.jaknajprosciej.pl/index.php/ustawy-w-pdf/

Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych - ul. Grójecka...

Zmiany w wykonywaniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kolejna nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz …ris.edu.pl/

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także...https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-...

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Ogłaszanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego...

Tekst jednolity aktu prawnego jest załącznikiem do obwieszczenia. Zasady redagowania tekstu jednolitego określone są w § 106 § 109 ZTP. W szczególności...www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/oglaszanie-tekstow-jednolitych-aktow-prawa-miejscow...

III. ORGANIZACJE SPOŁECZNE - Natura 2000 a turystyka

III.1. Podstawowe definicje. III.2. Prawne formy zrzeszania się obywateli. III.2.1. Stowarzyszenia. III.2.2. Fundacje . III.2.3. Organizacje pożytku publicznegonatura2000.org.pl/e-szkolenia/e11-spoleczenstwo-obywatelskie-2/organizacje-spoleczne-trzeci-sek...