Masz pytanie?

Władze powiatu - Ustawa o samorządzie powiatowym - 2016...

Ustawa o samorządzie powiatowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.06.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 814 z dnia 05.06.1998.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/rozdzial-3_wladze-...

Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 poz. 595...

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa …aktyprawne.poznajpodatki.pl/samorzad/ustawa-o-samorzadzie-powiatowym-dz-u-2013-poz-595/

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 777), która...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.097.0000594,ustawa-o-samorzadzie-gminnym.html

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o samorządzie gminnym] W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 2)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.144.0001045,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz...

Zasady finansów publicznych - Ustawa o finansach...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/dzial-i_zasady-finansow-publicznych/

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Właściwość Miejscowa Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

Głównym celem i zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz pomoc …pup.zywiec.ibip.pl/public/?id=14945

Ustawa o VAT - Podatkowe Akty Prawne

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%. Uwaga! W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia …aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-vat/ustawa-o-vat-wykaz-towarow-i-uslug-o...

IV SA/Wr 867/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-11

Dz.U. 2011 nr 197 poz 1172 art. 4, art. 5 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - tekst jednolity.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5F97EE0AF

Pojecie i istota samorządu terytorialnego. - Sciaga.pl

Pojecie i istota samorządu terytorialnego. W 1990 roku w Polsce został przywrócony dualistyczny model administracji publicznej w terenie, który składa się z...sciaga.pl/tekst/44566-45-pojecie_i_istota_samorzadu_terytorialnego