Masz pytanie?

Władze powiatu - Ustawa o samorządzie powiatowym - 2015...

Ustawa o samorządzie powiatowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 22.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 1445 z dnia 05.06.1998.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/rozdzial-3_wladze-...

Portal Prawny - jaknajprosciej.pl

Po kliknięciu w poniższy link można pobrać tekst jednolity ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w formacie pdf: >> link do pobrania ustawy o...www.jaknajprosciej.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 595: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000595

Zasady finansów publicznych - Ustawa o finansach...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/dzial-i_zasady-finansow-publicznych/

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o związkach...

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.225.0001890,ustawa-o-zwiazkach-metropolitalnych.html

Ordynacja podatkowa 2016 (Dz.U. 2015, poz. 613) – tekst...

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U 2015, poz. 613) Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2016 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ordynacja-podatkowa-2015-dz-u-2015-poz-613-teks...

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn...

realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-o...

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie] W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.175.0001339,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-pub...

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 5 | Podatkowe Akty...

Ustawa o podatku leśnym 2016 (Dz. U. 2013, poz. 465) - wersja aktualizowana; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2016 (Dz. U. 2014, poz. 1502)aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-5/