Masz pytanie?

Władze powiatu - Ustawa o samorządzie powiatowym - 2016...

Ustawa o samorządzie powiatowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.06.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 814 z dnia 05.06.1998.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/rozdzial-3_wladze-...

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o samorządzie gminnym] W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 2)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.144.0001045,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz...

Zasady finansów publicznych - Ustawa o finansach...

Ustawa o finansach publicznych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 885 z dnia 27.08.2009.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/dzial-i_zasady-finansow-publicznych/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2013 poz. 595: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000595

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i...

Jest zmieniany przez: USTAWA z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.149.0000887,metryka,ustawa-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pie...

Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych - ul. Grójecka...

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach …ris.edu.pl/

Ordynacja podatkowa 2016 (Dz.U. 2015, poz. 613) – tekst...

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U 2015, poz. 613) Stan prawny obowiązujący od: 1 lipca 2016 r. (wersja ujednolicona) Aktualność...aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ordynacja-podatkowa-2015-dz-u-2015-poz-613-teks...

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw …isap.sejm.gov.pl/

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn...

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-7-lipca-1994-r.-prawo-budowlane...

Ustawa o świadczeniach opieki... - Podatkowe Akty Prawne

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2014 (Dz.U. 2008 nr 164, poz. 1027)aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-...