Masz pytanie?

Ustawa o samorządzie terytorialnym - 2015 - Tekst...

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.10.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 1515 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Władze powiatu - Ustawa o samorządzie powiatowym - 2015...

Ustawa o samorządzie powiatowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 22.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 1445 z dnia 05.06.1998.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/rozdzial-3_wladze-...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

©Kancelaria Sejmu s. 1/51 2015-09-23 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 . USTAWA . z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1. Przepisy ogólneisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900160095&type=3

Ustawa o samorządzie gminnym - mordi.mydevil.net

brzmienie od 2007-03-19 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 1990-03-08 (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95) tekst jednolity z dnia 1996-02-10 (Dz.U. 1996 Nr 13, poz.mordi.mydevil.net/portalzk/baza_wiedzy/akty_prawne/Usgm.pdf

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2014...

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę...aktyprawne.poznajpodatki.pl/samorzad/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym-2014-dz...

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o...

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.144.0001045,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 24h. 1. Radni są obowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, zawierające w szczególności informacje o zasobach pieniężnych...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/864/t/ustawa_z_dnia_8_marca_1990_r__o_samorzadzie_gminnym.html

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych...

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-21-listopada-2008-r-o-pracownikach-samorzadowych-te...

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego i jego podstawy …

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego i jego podstawy prawne Miejsce i rola aktów prawotwórczych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego i inne...www.profesor.pl/mat/n10/pokaz_material_tmp.php?plik=n10/n10_e_koziol_040510_2.php&id_m=1106...