Masz pytanie?

Ustawa o samorządzie terytorialnym - 2016 - Tekst...

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 04.04.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 446 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/

Przepisy ogólne - Ustawa o samorządzie terytorialnym...

Ustawa o samorządzie terytorialnym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 04.04.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 446 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-terytorialnym/rozdzial-1_przepi...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

Ustawa o samorządzie gminnym - mordi.mydevil.net

brzmienie od 2007-03-19 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 1990-03-08 (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95) tekst jednolity z dnia 1996-02-10 (Dz.U. 1996 Nr 13, poz.mordi.mydevil.net/portalzk/baza_wiedzy/akty_prawne/Usgm.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19900095.pdf: Tekst ujednolicony: D19900095Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 90-03-19: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095&min=1

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 24h. 1. Radni są obowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, zawierające w szczególności informacje o zasobach pieniężnych...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/864/t/ustawa_z_dnia_8_marca_1990_r__o_samorzadzie_gminnym.html

Opublikowano tekst jednolity ustawy o dochodach jednostek...

13 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (poz. 513).www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/opublikowano-tekst-jednolity-ustawy-o-dochodach-jednostek-...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony...

USTAWA z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych...

USTAWA z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2003.015.0000148,ustawa-o-finansach-publicznych.html

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie...

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.205.0001585,ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych.html