Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20030789L.pdf: Tekst ogłoszony: D20030789.pdf: Tekst ujednolicony: D20030789Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030860789

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 1727: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001727

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

12.12.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – …

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/12-12-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-prawo-bankowe/

Testy na uprawnienia budowlane, pytania, program do …

Wykaz aktualnych aktów prawnych na egzamin w listopadzie 2017 | Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK) zobowiązana jest podać do wiadomości publicznej listy…https://www.e-uprawnienia.pl/wykaz-aktualnych-aktow-prawnych-na-egzamin/

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z …

wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn...

Karta Informacyjna

Karta Informacyjna: OŚR030: Nazwa sprawy: Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia: I. Podstawa Prawna. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst...www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=O%A6R030

Straż Ochrony Kolei: Akty prawne regulujące działalność …

Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. 2013, poz. 1594, z późn. zm.). Decyzja Ministra Infrastruktury Nr TK-4-44-28/04 z dnia 30 czerwca 2004 r...www.kgsok.pl/o-sok/akty-prawne/akty-prawne-regulujace-dzialalnosc-sok/

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

Taryfy i regulaminy - Koleje Wielkopolskie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią taryf, regulaminów i ofert obowiązujących w Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.: TARYFA PRZEWOZOWA Koleje Wielkopolskie Sp...koleje-wielkopolskie.com.pl/taryfy-i-regulaminy/