Masz pytanie?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001727

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001727

12.12.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – …

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie …https://legalis.pl/12-12-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-prawo-bankowe/

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

Aktualności prawne - PIPP

W załączniku do obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym.paliwa.pl/prawo/aktualnosci-prawne

Towary niebezpieczne - Ministerstwo Infrastruktury i...

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR. Umowa europejska dotycząca …mib.gov.pl/2-Towaryniebezpieczne.htm

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny...

Sędzia Strzelecki winien więc odpowiadać za rażące naruszenie prawa ! Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie ministrze Ziobro? O ilu z nich nikt nawet...www.administrator24.info/artykul/id1936,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-wyceny-nierucho...

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej …

Serwis dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH i zarządców nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa, Wspólnoty mieszkaniowe, Zarządzanie nieruchomościami, wzory …www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/akty-wykonawcze/47-rozporzadzenie-w-sprawie-ochrony-przeciwpo...

Doradca w biznesie - portal biznesowy

Portal biznesowy, internetowe doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców i startupów. Piszemy o prawie, podatkach, inwestycjach, źródłach finansowania, marketingu.doradcawbiznesie.pl/

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...