Masz pytanie?

Ustawa o transporcie kolejowym - 2015 - Tekst jednolity...

Ustawa o transporcie kolejowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 03.09.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2015 poz. 1297 z dnia 28.03.2003.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-28-marca-2003-r-o-transporcie-kolejowym/

Ustawa o transporcie kolejowym - Przewozy Regionalne

Dz.U.07.16.94 2011.03.01 zm. Dz.U.2011.5.13 art. 74 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym1) (tekst jednolity) Rozdział 1www.przewozyregionalne.pl/img_in/GALERIA/prawo/Ustawa%20o%20transporcie%20kolejowym2011.pdf

Ustawa o transporcie drogowym - 2015 - Tekst jednolity - …

Ustawa o transporcie drogowym. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 19.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 1414 z dnia 06.09.2001.prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-6-wrzesnia-2001-r-o-transporcie-drogowym/

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

3) infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1.435 mm i przewoźników kolejowych korzystających z tej infrastruktury...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/858/t/ustawa_z_dnia_28_marca_2003_r__o_transporcie_kolejowym.ht...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2010.095.0000613,ustawa-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych.html

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r...

Art. 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 22 czerwca 2013 r. przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn-dzu-z-2012-r-poz-11...

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o...

Art. 1. [Ustawa o samorządzie gminnym] W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 2)) wprowadza się...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.144.0001045,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz...

Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu...

Doradcom pod rozwagę uwag kilka. 10:34 2006.02.12. Szanowne koleżanki i koledzy, Od dłuższego czasu w Naszym środowisku (doradców ds. bezpieczeństwa przewozu...www.dbpk.pl/?a=news&id=15