Masz pytanie?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst …

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony. Stan prawny po uchwaleniu przed Sejm RP ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r. o …www.administrator24.info/artykul/id2025,ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 2017 (Dz.U. …

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U 2016, poz. 716) Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2017 r. (wersja ujednolicona)aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-o-podatkach-i-oplatach-lokalnych-2014-dz-u-201...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808

Taryfy i regulaminy - Koleje Wielkopolskie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią taryf, regulaminów i ofert obowiązujących w Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.: TARYFA PRZEWOZOWA Koleje Wielkopolskie Sp...koleje-wielkopolskie.com.pl/taryfy-i-regulaminy/

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z …

Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; 2) zasady ustalania wysokości...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

Towary niebezpieczne - Ministerstwo Infrastruktury

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR. Umowa europejska dotycząca …mib.gov.pl/2-Towaryniebezpieczne.htm

Na tej stronie publikujemy nowe akty prawne ważne dla...

Nowe akty prawne – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w …ris.edu.pl/nowe-akty-prawne/

Polski System Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej ON

Ujednolicony tekst ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - od 31 stycznia jej...idn.org.pl/sonnszz/system_reh.htm

Specjalności budowlane | Uprawnienia Budowlane

Praktyka na budowie w specjalności architektonicznej- dokładnie chodzi o uprawnienia ograniczone do projektowania w specjalności architektonicznej.https://uprawnieniabudowlane.pl/specjalnosci-budowlane/

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...